ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Παρακαλούνται τα μέλη μας και οι φίλοι αιμοδότες,να προσέλθουν για αιμοδοσία την 27-04-2015,ημέρα Δευτέρα και ώρες 09.00΄- 13.00΄στα γραφεία του Συνδέσμου (Ηρ.Πολυτεχνείου 28)...
"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2410256836 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ.ΚΙΝ.ΔΙΑΧ/ΣΤΗ 6947331786"

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Πώς θα δοθούν (και πότε) αυξήσεις και αναδρομικά. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"...


Tην κοινή υπουργική απόφαση για την αποκατάσταση στο 100% των µισθών και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας φέρνει σήµερα στο φως κατ' αποκλειστικότητα η «Δηµοκρατία». Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που έχει ήδη υπογράψει ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Πάνος Καµµένος, και έχει προωθηθεί για.....>> υπογραφή στους συναρµόδιους υπουργούς, οι µισθοί και οι συντάξεις θα επανέλθουν στα προ του Αυγούστου του 2012 επίπεδα, σε συµµόρφωση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, εντός του 2015, ενώ µέσα στο τρέχον έτος θα δοθούν και τα αναδροµικά της διαφοράς που προέκυψαν από τις άδικες µειώσεις µέχρι και την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών. Τα ποσά µάλιστα που είναι έως 500 ευρώ θα καταβληθούν εφάπαξ, ενώ τα µεγαλύτερα σε περισσότερες δόσεις. Ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Πάνος Καµµένος, έθεσε το κρίσιµο αυτό θέµα ως πρώτη προτεραιότητα και ανακοίνωσε εξαρχής τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη σύνταξη της κοινής υπουργικής διάταξης που θα προωθηθεί στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες προκειµένου να ψηφιστεί. 
Για υπογραφή:   
Με τη συνδροµή του συντονιστικού των τριών θεσµικών Ενώσεων αποστράτων, εκπροσώπων των εν ενεργεία στρατιωτικών, αλλά και αντιπροσωπιών από την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα και το Πυροσβεστικό Σώµα, συντάχθηκε το κείµενο της υπουργικής απόφασης, προωθήθηκε στον υπουργό Εθνικής Αµυνας, ο οποίος και το υπέγραψε, και εστάλη για υπογραφή στους τρεις συναρµόδιους υπουργούς Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας, Τουρισµού και Οικονοµικών. Ηδη αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και είναι θέµα ηµερών να ολοκληρωθεί. 
Από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Αµυνας, όπως δήλωσε ο κ. Καµµένος, τα απαιτούµενα κονδύλια έχουν βρεθεί για την άρση της αδικίας και την αποκατάσταση των µισθών και των συντάξεων των στρατιωτικών. «Εχω ήδη βρει 55.000.000 ευρώ, τα οποία είναι για τα εν ενεργεία στελέχη, και ένα άλλο κονδύλι για τους συνταξιούχους θα εξευρεθεί» δήλωσε πρόσφατα ο Πάνος Καµµένος, εξηγώντας ότι τα χρήµατα θα βρεθούν και από τον έλεγχο των συµβάσεων των εξοπλιστικών προγραµµάτων. «Θεωρώ ότι ο µεγαλύτερος παράγοντας ισχύος είναι ο άνθρωπος. Τι να τα κάνω τα ακριβά όπλα, όταν πεινούν οι άνθρωποι οι οποίοι τα χειρίζονται; Γι' αυτό εµείς είµαστε έτοιµοι να δώσουµε αυτά τα χρήµατα. Περιµένω την απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το Υπουργείο Ναυτιλίας, και τα χρήµατα θα απελευθερωθούν άµεσα» επεσήµανε. 
Πώς θα γίνει αυτό; Περιγράφεται αναλυτικά στα δύο άρθρα της υπουργικής απόφασης µε τίτλο «διαδικασία καταβολής αναπροσαρµοσµένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και εν αποστρατεία». 
Στο Αρθρο 1 προβλέπεται πως οι διαφορές των αποδοχών τών εν ενεργεία στελεχών που αφορούν από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα καταβληθούν εφάπαξ, µαζί µε τις αναπροσαρµοσµένες αποδοχές ενός εκ των επόµενων µηνών του τρέχοντος έτους (ο ακριβής µήνας δεν προσδιορίζεται, αφού θα είναι αντικείµενο συνεννόησης µε το Υπουργείο Οικονοµικών). Το ίδιο θα ισχύσει και για τις συντάξεις. Προβλέπεται επίσης η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα γίνουν οι κρατήσεις και οι µειώσεις επί των διαφορών συντάξεων, όπως επίσης και οι διαφορές που οφείλονται σε µεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά. 
Στο Αρθρο 2 προβλέπεται η διαδικασία για την καταβολή των διαφορών αποδοχών και συντάξεων για το χρονικό διάστηµα από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014. Από τότε δηλαδή που επήλθε το «µαχαίρι» στους µισθούς και στις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας έως και τη µερική αποκατάστασή τους κατ' εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας στο ήµισυ (50%) από την προηγούµενη κυβέρνηση. 
Συγκεκριµένα, για τα εν ενεργεία στελέχη οι δικαιούµενες συνολικές (µεικτές) αναδροµικές διαφορές αποδοχών που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) θα καταβληθούν σε µία δόση εντός του 2015 (ο µήνας δεν προσδιορίζεται). Οι δικαιούµενες συνολικές (µεικτές) αναδροµικές διαφορές αποδοχών που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) θα καταβληθούν σταδιακά σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός του 2015 και οι επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται την 27η ηµέρα κάθε µήνα σε συνέχεια της πρώτης δόσης. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών, όπως προβλέπει το Αρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, θα γίνει µε µισθοδοτικές καταστάσεις από τους οικείους εκκαθαριστές των αρµοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, και Εθνικής Αµυνας, ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, οι οποίες αποστέλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής. 
Οι δικαιούχοι:
Ειδική µέριµνα υπάρχει για τις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα µέρος του χρονικού διαστήµατος από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 και κατά το υπόλοιπο κατέστησαν συνταξιούχοι. Η εκκαθάριση και πληρωµή των ποσών τής εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν στο χρονικό διάστηµα της ενέργειας, θα γίνει σε µία δόση από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά τον χρόνο της ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένου του χρονικού διαστήµατος των τρίµηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους). 
Η πληρωµή των διαφορών συντάξεων που αφορούν το λοιπό µέρος τού ως άνω χρονικού διαστήµατος, στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων ∆ηµόσιου Τοµέα. Συγκεκριµένα, για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που λαµβάνουν σύνταξη από το ∆ηµόσιο, οι διαφορές µεταξύ της αναπροσαρµοσµένης σύνταξης και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστηµα από 1 Αυγούστου 2012 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και στα µέλη των οικογενειών στα οποία έχει µεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες ισόποσες δόσεις εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500,00). 
Με τη σύνταξη ενός μήνα η πρώτη δόση Η πρώτη δόση θα καταβληθεί µε τη σύνταξη ενός µήνα που θα καθοριστεί, αλλά εντός του 2015, ενώ οι επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται µε τη σύνταξη εκάστου µηνός σε συνέχεια της πρώτης δόσης. Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές (µεικτές) διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00), αυτές θα καταβληθούν σε µία δόση µε τη σύνταξη του µήνα που θα καθοριστεί, πάντως εντός του τρέχοντος έτους. Να σηµειωθεί πως η κοινή υπουργική απόφαση, την οποία φέρει στη δηµοσιότητα αποκλειστικά το ειδικό ένθετο της εφηµερίδας «δηµοκρατία», έχει χρονική σήµανση «Μάρτιος του 2015».

Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ. από 25-11-2014, με ημερομηνία αποστολής 03-03-2015....


Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ) ξεκίνησε η έκδοση των νέων Πράξεων Αναπροσαρμογής των συντάξεων, με ημερομηνία αποστολής την 03-03-2015. Με τις εκδοθείσες Συνταξιοδοτικές Πράξεις αποκαθίσταται μόνον κατά το 50%, και αυτό λογιστικά και μεικτά και όχι επι του καθαρού ποσού,(παρεμβάλλεται σωρεία μειώσεων και κρατήσεων με την παραμικρή αύξηση, λόγω των μνημονιακών νόμων αλλά και αύξηση της φορολογίας) η μείωση που είχε επέλθει στις συντάξεις από την 01-8-2012, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012.========>> Για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Πετώντας πάνω από την Ελλάδα (video)...


Μια μαγευτική περιήγηση -σε high definition- πετώντας πάνω από την Ελλάδα. Ξεκινώντας από την Αθήνα, θα μας ταξιδέψει σε μοναδικά μέρη εξερευνώντας διάσπαρτα Ελληνικά νησιά στο λαμπρό μπλε του Αιγαίου, αρχαία ερείπια, καταπράσινους λόφους, βραχώδεις ακτές και ιστορικούς τόπους γεμάτους παραδόσεις. Την δραματική άποψη ενισχύσαμε με την μουσική.......>> του Βαγγέλη Παπαθανασίου! Θα πετάξουμε από την Κέρκυρα στην Κρήτη, από τα Μετέωρα στην Μύκονο, στην Πελοπόννησο, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλούς άλλους λαμπρούς προορισμούς αυτού του υπέροχου τόπου!Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Η AIMOΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ...Ανακοινώνεται ότι ο Σύνδεσμός μας διοργανώνει αιμοδοσία την 27-04-2015 και από τις ώρες 09.00΄-13.00΄στα Γραφεία του Συνδέσμου,Ηρώων Πολυτεχνείου 28. Παρακαλούνται οι αιμοδότες συνάδελφοι να προσέλθουν στην αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος======>> Η ανάπτυξη και στήριξη του θεσμού της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,αποτελεί αυταπόδεικτο στοιχείο αλληλεγγύης, συναδελφικότητας, χειραφέτησης και συλλογικού ενδιαφέροντος, αγάπης στη ζωή και τη δημιουργία.  
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Η Π.Ο.Ε.Σ.ΖΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΟΙΚ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε....


Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ), ζητά  με έγγραφό της συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ, σχετικά με την απόφαση του Σ.τ.Ε.=======>> Για να διαβάσετε το έγγραφο ,κάντε κλικ ΕΔΩ: & ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» και Βοηθήματα των Κληροδοτημάτων «Γρυπάρη» και «Δαμιανοπούλου»


Από το Μ.Τ.Σ.ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους, μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 02 Ιουνίου 2015, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:..........>> Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ.,κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Ετήσιο Μνημόσυνο Μάχης Λιτοχώρου...


Ο Σύνδεσμος Αποστράων Ν. Πιερίας διοργανώνει το ετήσιο μνημόσυνο της Μάχης του Λιτόχωρου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Την 29η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή στο Λιτόχωρο Πιερίας θα τελεστεί μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των υπέρ πατρίδος πεσόντων ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής και του Στρατού, κατά την ομώνυμη μάχη του Λιτόχωρου την 30/31-03-1946.........>>Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της επιμνημόσυνης δέησης, που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λιτόχωρου, θα ψαλλεί τρισάγιο στο Ηρώο πεσόντων, όπου το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
- ΩΡΑ 09.00 Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. 
- 10:00 10:30 11:00΄ 
Επιμνημόσυνος δέηση Μετάβαση στο Ηρώον: 
- Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. 
- Χαιρετισμός από τον πρόεδρο Ε.Α.Α.Σ.
- Ομιλία από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Πιερίας. 
- Ομιλία από τον μοναδικό επιζώντα της μάχης ή αντιπρόσωπο του. 
- Προσκλητήριο Νεκρών. 
- Κατάθεση Στεφανιών. 
- Ενός λεπτού σιγή. 
- Εθνικός Ύμνος. 
- Πέρας εκδηλώσεως.
- Ο Σύνδεσμός μας διοργανώνει εκδρομή για να παραστεί στο εν λόγω Μνημόσυνο και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν,να το δηλώσουν έγκαιρα.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Εκπληκτικό βίντεο για τα Μετέωρα που "κόβει την ανάσα"!...


Ένας Ιάπωνας τουρίστας, o oποίος θαύμαζε τις ομορφιές της Χώρας μας, την επισκέφθηκε κάποια στιγμή και εκείνο που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν τα Μετέωρα και τα Μοναστήρια επάνω στα βράχια. Η διαμονή του εκεί του έμεινε αξέχαστη και οι εικόνες που είδε καταγράφηκαν, όχι μόνο στη μνήμη του, αλλά και στην κάμερά του.......>> Μέσα σε 3 λεπτά μας παρουσιάζει όλο το μεγαλείο και τη γοητεία της περιοχής, με τη βοήθεια της φωτογραφικής του μηχανής και ενός drone (τηλεκατευθυνόμενη συσκευή),τράβηξε μοναδικές εικόνες. Δείτε το σχετικό video, κάνοντας κλικ ΕΔΩ:


Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ...

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και παρουσία μεγάλου αριθμού μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Χωρ/κής-Ελληνικής Αστυνομίας, η Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συνδέσμου, κατά την οποία από τον πρόεδρό του ΔΙΒΑΝΗ Βασίλειο ενημερώθηκαν τα παρευρεθέντα μέλη για τα παρακάτω θέματα:=====>> 1. Για τα έσοδα έτους 2014 που προήλθαν από τις συνδρομές των μελών. 
2. Για τα έξοδα που προέκυψαν το έτος 2014 από τις δημιουργικές δραστηριότητες του Συνδέσμου. 
3. Για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2014 (ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),για την προάσπιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των Αποστράτων Αστυνομικών. 
4. Για τις παραστάσεις σε αρμόδια Κυβερνητικά κλιμάκια, για εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. 
5. Ενημερώθηκαν τα μέλη για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2014 και τέλος 
6. ΄Εγιναν διάφορες ανακοινώσεις για ενημέρωση των μελών. 
   - Από τον νεοκλεγέντα πρόεδρο της Ομοσπονδίας (ΠΟΑΑΣΑ) Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο και το μέλος της κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΛΗ Νικήτα, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δ.Σ. του Συνδέσμου και παρευρέθησαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώθηκαν τα μέλη μας για τα παρακάτω θέματα: 
[1]. Για την αποδοχή των αιτημάτων των Αποστράτων Αστυνομικών, για εφαρμογή καθ΄ ολοκληρία των δικαστικών αποφάσεων, από τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής ΄Αμυνας κ. ΚΑΜΜΕΝΟ Παναγιώτη και Προστασίας του Πολίτη κ. ΠΑΝΟΥΣΗ Γιάννη και υπόσχεσή τους για την εφαρμογή αυτών. 
[2]. Για την αποδοχή του αιτήματος και υπόσχεσης ικανοποίησής του, για τη δημιουργία ασφαλιστικού πυλώνα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,όπου θα υπαχθούν τα Μετοχικά Ταμεία και Επικουρικά Ταμεία. 
[3]. ΄Εδωσαν απαντήσεις σε διάφορες απορίες των μελών μας, ως προς τις αναπροσαρμογές των συντάξεών τους, ύστερα από την μερική εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστηρίων (Συμβουλίου της Επικρατείας & Ελεγκτικού Συνεδρίου). 
[4]. Δηλώθηκε στα μέλη μας ότι αναμένουμε την θετική κατάληξη των δικαίων αιτημάτων μας και σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δικαίωσής μας θα συνεχισθεί όπως και πρότερα έντονα και αποφαστικά. 
[5]. Αναφέρθηκαν για την πορεία δημιουργίας Αστυνομικού Μουσείου στα οικήματα των πρώην Σχολών της Αστυνομίας στην οδό Μεσογείων στην ΑΘΗΝΑ. 
[6]. Προτάθηκε ότι το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (ΠΟΑΑΣΑ) θα πραγματοποιηθεί από 13-06-2015 έως 14-06-2015 στη ΛΑΡΙΣΑ, γεγονός που αποδέχθηκε η Γενική Συνέλευση.-


ΣΤΟ ΒΗΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΑΑΣΑ κ.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΟ ΒΗΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΔΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΟ ΒΗΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΥΤΡΟΠΗΣ κ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Αλλαγές στο Εφάπαξ 17 Φορέων και Ταμείων...


Τα πάνω κάτω έρχονται και πάλι στο εφάπαξ, όμως αυτή τη φορά τα νέα είναι καλύτερα για τους ασφαλισμένους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και με βάση τα όσα έχουν πει οι κύριοι Στρατούλης και Ρωμανιάς οι αλλαγές που έρχονται θα φέρουν μεν κάποιες μειώσεις, ωστόσο αυτές θα είναι περιορισμένες σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό======>> Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος καταργείται πλήρως ο μαθηματικός τύπος που οδηγούσε σε μειώσεις από 40% ως και 60% στο ποσό που δικαιούται κάθε ασφαλισμένος και πλέον ο υπολογισμός του εφάπαξ θα γίνεται με βάση τα επιτόκια της τράπεζας της Ελλάδος καθ΄όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου του κάθε ασφαλισμένου. 
Σήμερα το μέσο εφάπαξ είναι στις 27.000 ευρώ. Με το προηγούμενο σύστημα με τον μαθηματικό τύπο το εφάπαξ θα έπεφτε στις 17.000 ευρώ. Με το νέο σύστημα η μείωση θα ψαλιδιστεί πολύ. Οι πρώτοι που θα πάρουν το νέο εφάπαξ με τον νέο υπολογισμό θα είναι όσοι πήραν σύνταξη μετά το Σεπτέμβριο του 3013 και είναι ακόμη σε αναμονή. 
Με βάση τον νέο υπολογισμό ένας υπάλληλος ΠΕ που αποχώρησε από το Δημόσιο πριν το Σεπτέμβριο του 2013 μετά από 35 έτη εργασίας και έλαβε εφάπαξ 39.900, πλέον θα δικαιούται ένα εφάπαξ της τάξης των 35.000 ευρώ. Αντίστοιχα για έναν εργαζόμενο Τ.Ε. με ανάλογα έτη τομ εφάπαξ από τα 38.200 ευρώ πάει με το νέο σύστημα στα 33.500 ευρώ. 
Ένας υπάλληλος του Δημοσίου Δ.Ε με 35 έτη ενώ ως τον Αύγουστο του 2013 λάμβανε εφάπαξ 34.200 ευρώ, πλέον θα λαμβάνει 30.000 ευρώ. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...


Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Ομογένειας Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημερωση=====>> Για ανάγνωση,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σ.τ.Ε: Πρόστιμο 200.000 € στο Υπουργείο Οικονομικών!...


Να καταβάλλει ως κύρωση σε τέσσερις Ομοσπονδίες και Ενώσεις των ενστόλων το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ υποχρεώνει το υπουργείο Οικονομικων το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της μη συμμόρφωσης του προς τις τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλεια======>> που έκριναν αντισυνταγματικές τις αναδρομικές περικοπές των αποδοχών των στρατιωτικών όλων των Σωμάτων. 
Ειδικότερα, η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Σωτήρη Ρίζο και με μέλη τους συμβούλους Επικρατείας, Ευθύμιο Αντωνόπουλο και Παναγιώτα Καρλή (η τελευταία είναι εισηγήτρια των υποθέσεων, ενώ μειοψήφησε σε όλες τις αποφάσεις), υποχρεώνει το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλλει το ποσό των 50.000 € σε κάθε μια από τις τέσσερις ομοσπονδίες κ.λ.π. των ενστόλων.
Όπως είναι γνωστό, η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. περίπου ένα χρόνο πριν έκρινε ομόφωνα (απόφαση 2192-2196/2014, κ.λπ.) ότι οι ανδρομικές από 1η Αυγούστου 2012 περικοπές των αποδοχών των ενστόλων είναι αντισυνταγματικές και υποχρέωσε την κυβέρνηση να καταβάλει αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών τους και να επαναφέρει το μισθολόγιο στο παλαιό καθεστώς. 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ενστόλων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της μη συμμόρφωσης της κυβέρνησης και ειδικά του υπουργείου Οικονομικών στις αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. 
Μετά από εμβόλιμες αποφάσεις της τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σήμερα στις αποφάσεις της επισημαίνει ότι με το νόμο 4307/2014 θεσπίζεται ιδιότυπο μισθολόγιο για τους ενστόλους, αφού οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές είναι «μεν ανώτερες εκείνων που ελάμβανε το στρατιωτικό προσωπικό υπό την ισχύ του αντισυνταγματικού νόμου 4093/2012, κυμαίνονται όμως σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί πριν την 1η Αυγούστου 2012». 
Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις αυτές «συνιστούν πλημμελή συμμόρφωση» προς τις περσινές αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. Μάλιστα, αυτό επιβεβαιώνεται, μεταξύ των άλλων, από τον ίδιο το νόμο 4093/2012 που «προβλέπει μερική, κατά το ήμισυ περίπου, καταβολή», ενώ παράλληλα αυτό προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, αλλά και από τη συζήτηση στη Βουλή. Παράλληλα όμως, η διαδικασία ψήφισης του επίμαχου νόμου «άρχισε ικανό χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της διαδικασίας συμμόρφωσης ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου του Σ.τ.Ε». 
Κατόπιν αυτών τα γεγονότα αυτά, αναφέρει η επιτροπή, «επιτρέπουν και επιβάλλουν στον Συμβούλιο να διαγνώσει τη μη συμμόρφωση, χωρίς να είναι ανάγκη να εξετάσει τη συνταγματικότητα του νόμου 4307/2014». Έτσι το Σ.τ.Ε. έκρινε ότι «συντρέχει επομένων νόμιμος λόγος προσδιορισμού ενός χρηματικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί» στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
Τελικά, η τριμελής Επιτροπή, «συνεκτιμώντας τις εν γένει συνθήκες της μη συμμορφώσεως, προσδιορίζει το ποσό της κυρώσεως σε 50.000 ευρώ» για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση που έχει προσφύγει στο ΣτΕ.
Οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρουν ακόμη, ότι και μετά την επιβολή των χρηματικών κυρώσεων «παραμένει ακέραιη η υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας». 
Υπενθυμίζεται ότι στο Σ.τ.Ε. έχουν προσφύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 
Αντίθετα, το Σ.τ.Ε. απέρριψε για τυπικούς λόγους, την αίτηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και του Συνδέσμου Κίνησης Αξιωματικών Ξάνθης.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Αναρτήθηκε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Απριλίου 2015...Αναρτήθηκε στο site του Γ.Λ.Κράτους το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, που θα καταβληθεί στις 30/03/2015......>> Σας υπενθυμίζουμε ότι για να εισέλθετε στην εφαρμογή, κάνετε κλικ (ΕΔΩ):,κατόπιν κλικ στο  "ΠΡΟΣΩΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ"και στη συνέχεια πληκτρολογούμε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο taxinet: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password).
Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΤΑ 100% Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ... Από το «περιβάλλον » του ΥΕΘΑ κ. Καμμένου Πάνου πληροφορηθήκαμε ότι εγκρίθηκε και προσυπογράφηκε από τον κ. Υπουργό το Προσχέδιο του Νόμου για την πλήρη εφαρμογή –κατά 100%- της υπ. αριθμ. 2192/2014 Αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Στ.Ε) για το στρατιωτικό μισθολόγιο. Εκτιμάται ότι την 27 Μαρτίου ή λίγες ημέρες αργότερα θα κατατεθεί, μετά και από την υπογραφή από τους αρμόδιους Υπουργούς, για ψήφιση σε νόμο στην Βουλή, για την χορήγηση του υπολοίπου 50% της Αποφάσεως, δεδομένου ότι το πρώτο 50% χορηγείται=======>> όπως και στους δικαστικούς, από 1 Ιουλίου 2014 και δίδονται επίσης σε 36 μηνιαίες δόσεις τα αναδρομικά των 23 μηνών, δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1 Αυγούστου 2012 μέχρι 30 Ιουνίου 2014. 
Από άλλες πηγές πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει κάποιος προβληματισμός κυρίως από τον ΑΝΥΕΘΑ κ. Ήσυχο για το ακριβή χρόνο της εφαρμογής του νόμου, που θα ψηφισθεί. Πάντως η προσωπική μας γνώμη είναι, ότι οι στρατιωτικοί θα πρέπει να επανέλθουν στο μισθολογικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ιουλίου 2012, ώστε να καταργηθούν οι επαχθείς διατάξεις για μειώσεις και εισφορές διαφόρων νόμων και κυρίως του νόμου 4093/2013, που πραγματοποιήθηκαν μόνο για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους - και όχι για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, δηλαδή κρατήσεις - μειώσεις από το πρώτο μάλιστα ευρώ μετά την αφαίρεση διαφόρων ποσών από την σύνταξή τους, που είχε μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 50%! 
Τώρα όσον αφορά τον χρόνο χορηγήσεως το πλέον ευνοϊκό για τους στρατιωτικούς θα ήταν να έχει εφαρμογή ο νόμος -έστω σταδιακά- από 1η Ιουλίου 2015 ή από 1η Σεπτεμβρίου 2015 σταδιακά ή έστω από 1η Ιανουαρίου 2016, αν βέβαια υπάρχει πραγματική και όχι «εικονική» οικονομική «στενότητα» για όλες τις αντίστοιχες επαγγελματικές τάξεις πχ. των δικαστών κλπ., αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει στον νόμο και η απαραίτητη διάταξη για την ρύθμιση των αναδρομικών –σταδιακά βέβαια– από 1η Αυγούστου 2012 μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νόμου, όπως συνέβη με το πρώτο 50% που δόθηκε από την προηγουμένη Κυβέρνηση.ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 14-03-2015- Αντ/γος ε.α Ν. Ναούμ
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ...

ΘΕΜΑ: "Συντάξιμες Αποδοχές και Επιστροφή Αναδρομικών"   
ΣΧΕΤ:α).Ν.Δ.1171/1972 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 82) 
β).Ν.3607/2007«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινων. Ασφάλισης» 
γ).Π.Δ. 169/2007 «Κώδικας Πολιτικών & Στρατιωτικών Συντάξεων» 
δ). Ν.4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246/15-11-2014) και ε). Αρ.Οικ2/88371/ΔΕΠ (ΦΕΚ Β’ 3093/18-11-2014) 
Αξιότιμοι Κύριοι Διευθυντές, 
1). Με τις διατάξεις του (δ) σχετικού νόμου και ειδικότερα στο άρθρο 86 αυτού καθορίστηκαν οι νέες =======>>> αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.), με ημερομηνία έναρξης την 1-8-2012. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εν λόγω αυξημένες αποδοχές εφαρμόζονται και στις συντάξιμες αποδοχές του εν αποστρατεία στελεχιακού δυναμικού των Ε.Δ. και των Σ.Α. 
2). Στο άρθρο 1, παράγραφο 2 της (ε) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπονταν όπως οι διαφορές σύνταξης που απορρέουν από τις διατάξεις του (δ) όμοιου νόμου για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως και 31-12-2014 θα καταβάλλονταν εφάπαξ στα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α στις 22-12-2014,μαζί με την αναπροσαρμοσμένη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015. 
3). Στα ενημερωτικά σημειώματα μηνός Ιανουαρίου 2015 που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους δεν παρέχεται ορθή και αναλυτική πληροφόρηση, τόσο για τις αναλογούσες μειώσεις και κρατήσεις στα νέα μηνιαία ποσά βασικής σύνταξης, όσο και στον προσδιορισμό των αναδρομικών ποσών βασικής σύνταξης για την περίοδο από 1-7-2014 έως και 31-12-2014. Μετά από προσπάθεια ελέγχου ορισμένων ενημερωτικών σημειωμάτων αποστράτων στελεχών και Μελών της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ) διαπιστώθηκε ότι, το ποσό των αναδρομικών είναι κατά πολύ μικρότερο των πραγματικών διαφορών βασικών ποσών σύνταξης πριν και μετά την εφαρμογή των νέων μισθολογικών δεδομένων. 
4). Η Ε.Α.Α.Σ., ως ΝΠΔΔ, έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό της την «Επιμέλεια των συμφερόντων και την παρακολούθηση και την διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών», σύμφωνα με το άρθρο 2 του (α) σχετικού νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι μετά την εφαρμογή των διατάξεων των (δ) και (ε) όμοιων δεχόμαστε μεγάλο αριθμό αιτημάτων Μελών μας προκειμένου να, ενημερωθούν σχετικά με τα νέα ποσά βασικής σύνταξης και των αναδρομικών που έχουν υπολογιστεί, κυρίως, στα ενημερωτικά σημειώματα μηνός Ιανουαρίου 2015, καθώς επίσης και για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών ή και των μειώσεων που επιβάλλονται από τους μέχρι σήμερα ψηφισθέντες νόμους συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων ως εισφορά αλληλεγγύης και έκτακτης εισφοράς. 
5). Έχοντας την πεποίθηση ότι, τόσο εσείς προσωπικά, όσο και το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό σας, συμμερίζεστε την εντεινόμενη ανησυχία των χιλιάδων Μελών μας και των οικογενειών τους, λόγω της μη αναλυτικής ενημέρωσής τους, σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές αλλά και τις μειώσεις/κρατήσεις επί αυτών, απευθυνόμαστε σε εσάς με την παρούσα επιστολή μας και παρακαλούμε για την αναλυτική ενημέρωσή μας, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των: 
(α). Νέων συντάξιμων αποδοχών και των χιλιοστών, εφόσον προβήκατε σε επανακαθορισμό των (χιλιοστών), για τον υπολογισμό της νέας βασικής μηνιαίας σύνταξης. 
(β). Μειώσεων που εφαρμόζονται στην βασική σύνταξη, ήτοι των νόμων 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012, καθώς και των κρατήσεων υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης (ν.3865/2010) και έκτακτης εισφοράς (ν.3986/2011). 
(γ). Αναδρομικών ποσών της βασικής σύνταξης για το διάστημα από 1-7-2014 έως και 31-12-2014, όπως αυτά αναγράφονται στο τμήμα του ενημερωτικού σημειώματος με τίτλο «Ανάλυση Αναδρομικών», καθώς και εάν επί του ως άνω ποσού έχουν υπολογισθεί και πως οι μειώσεις και οι κρατήσεις της παραπάνω υποπαραγράφου. 
(δ). Μειώσεων και των κρατήσεων του ενημερωτικού σημειώματος σε συνάρτηση με τα μηνιαία ποσά που κα- ταχωρούνται στην στήλη «Διασταύρωση ακαθάριστων Συντάξεων από Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»
6). Επιθυμία μας θα ήταν και η προσωπική γνωριμία/συνάντηση του Προέδρου και του Διυθύνοντος Συμβούλου μαζί σας. 
7). Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να συμβάλλουμε ως θεσμικά όργανα στην ορθή ενημέρωση των Μελών μας, παρακαλούμε για την παροχή των αιτηθέντων στην παράγραφο 5 στοιχείων και την ενημέρωσή μας επί του ανωτέρω αιτήματός μας. 
 Με Εκτίμηση, Ο Διευθύνων Σύμβουλος                   Ο Πρόεδρος 
  Κων/νος Σκαρμαλιωράκης                          Ευάγγελος Δανιάς Αντγος ε.α 
         Υπτγος ε.α
Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

«Τροποποίηση σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων»...


Του Απόστολου Παπαπαρίση

Βροχή οι τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης, με την πλειοψηφία αυτών να μη σχετίζονται με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Μία από αυτές μας αφορά άμεσα. «Τροποποίηση σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων». Δείτε την τροποποίηση, που κατατέθηκε σήμερα 13 Μαρτίου 2015. Τα ΝΠΔΔ ταμεία μας πρέπει=======>> να ενεργοποιηθούν, άμεσα, να ανησυχήσουν, να δουν τι συμβαίνει. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν κάτι γίνεται ξαφνικά και υπό πίεση, ποτέ δεν οδηγεί σε καλό.
Μην ξεχνάμε ότι ΝΠΔΔ είναι τα ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, ΝΙΜΤΣ κλπ. Τι σημαίνει «Τα κεφάλαια των ΝΠΔΔ και ΑΦ που κατατίθενται στη Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να επενδύονται στο σύνολο τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ...(repos, reverse repos...}». Μήπως σημαίνει ότι και πάλι βάζουν χέρι στα ταμεία; Τι λένε γι' αυτό οι λαλίστατοι Σκουρλέτης, Στρατούλης, Καμένος και Ρωμανιάς; Ολόκληρη η τροποποίηση ΕΔΩ: Η τροποποιούμενη παράγραφος έχει ως εξής:

Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Ομογένειας Κωσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση. Πρακτορείο Reuters: "Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"======>> Για ανάγνωση πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Στάση πληρωμών από το Μετοχικό Ταμείο του Δημοσίου σε 230.000 δικαιούχους....


Επιστολή «βόμβα» έστειλε στο υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, η διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου. Με την επιστολή αυτή, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ουσιαστικά προειδοποιεί ότι========>> τα διαθέσιμα του Ταμείου με βάση το καταγραφόμενο έλλειμμα επαρκούν ως το τέλος Μαρτίου για την καταβολή των μερισμάτων του Απριλίου σε 230.000 συνταξιούχους. Δηλαδή θα καταβάλλει το μέρισμα του επόμενου μήνα, αλλά μετά...ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ 19-03-2015...Προσκαλούμε τα μέλη μας, όπως προσέλθουν την 19ην Μαρτίου 2015,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄στην ισόγειο αίθουσα του ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ -Ρούσβελτ 59-,προκειμένου να παρευρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας,όπου θα συζητηθούν τα κατωτέρω θέματα:======>> 
1).Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2014. 
2).Ισολογισμός έτους 2015. 
3).Ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου, για συνταξιοδοτικά και άλλα θέματα και 
4).Διάφορες Ανακοινώσεις. 

                                               ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...

Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση=====>> Για ανάγνωση πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Η Θεωρία του Κικέρωνα...

Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (Marcus Tullius Cicero),γνωστός και ως Κικέρων,ήταν Ρωμαίος φιλόσοφος, πολιτικός, δικηγόρος, ρήτορας, ύπατος και συνταγματολόγος. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες και συγγραφείς στη λατινική γλώσσα. Η Θεωρία του Κικέρωνα.......>> . Ο πτωχός, εργάζεται. 
. Ο πλούσιος, τον εκμεταλλεύεται. 
. Ο στρατιώτης, προστατεύει και τους δύο. 
. Ο φορολογούμενος, πληρώνει και για τους τρεις. 
. Ο απατεώνας, εκμεταλλεύεται και τους τέσσερεις. 
. Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και των πέντε. 
. Ο τραπεζίτης, εξαπατάει και τους έξι. 
. Ο δικηγόρος, αγορεύει ξεγελώντας και τους επτά. 
. Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ. 
. Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εννέα. 
. Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των δέκα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει εδώ και δυό χιλιάδες χρόνια!..
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Αλλαγές στο Δημόσιο: Μονιμοποιήσεις Κάρτα Πολίτη και Κινητικότητα...


Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αφορά την επαναπρόσληψη των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση μνημονιακών διατάξεων στο πειθαρχικό δίκαιο και την πιλοτική εφαρμογή της Κάρτας του Πολίτη. Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος Κατρούγκαλος, δεν εισήλθε σε λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει ακριβώς το σχέδιο νόμου, λέγοντας ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθούν η Βουλή και οι αρμόδιοι, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε ότι θα προωθηθεί το κυβερνητικό σχέδιο, όπως έχει αποφασιστεί, χωρίς να========>> αποκλείσει το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Πρόσθεσε δεν ότι έως στιγμής δεν έχουν εκφραστεί ενστάσεις από μέρους τους. 
Ο κ. Κατρούγκαλος επισήμανε, μιλώντας στους διαπιστευμένους συντάκτες του υπουργείου, ότι στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, θα περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη μονιμοποίηση περίπου 40.000 υπαλλήλων αορίστου χρόνου που εργάζονται στον στενό δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενώ σημείωσε ότι η μονιμοποίηση των παραπάνω υπαλλήλων δεν θα έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος και ότι παράλληλα θα βοηθήσει στο σχέδιο της κυβέρνησης για μία αποδοτική και αποτελεσματική κινητικότητα. 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θα αφορά το επιστημονικό προσωπικό των ανεξάρτητων Αρχών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ενώ το ασφαλιστικό τους καθεστώς θα παραμείνει στο ΙΚΑ. 
Όσον αφορά την επαναπρόσληψη των απολυμένων υπαλλήλων, τόνισε ότι θα επιστρέψουν όλοι στο Δημόσιο, θα επιστρέψουν στο υπουργείο που ανήκουν, ενώ εθελοντικά θα μπορούν να συμμετέχουν και στη «μίνι» κινητικότητα. 
Επίσης, με ρύθμιση στο ίδιο σχέδιο νόμου θα δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 6.000 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ να επιλέξουν μία θέση σε ένα από τα υπουργεία που θα δηλώσουν, εντός των επόμενων ημερών, τις άμεσες ανάγκες τους σε ανθρώπινο προσωπικό, καθώς θα μπορούν να «απελευθερωθούν» από την προκήρυξη με την οποία πέτυχαν στο ΑΣΕΠ και θα τους επιτρέψει να επισπεύσουν τον διορισμό τους, δεδομένου ότι η διαδικασία πρόσληψής τους σε κενά του Δημοσίου θα προηγηθεί αυτής του διορισμού τους, σύμφωνα με την προκήρυξη στην οποία πέτυχαν. 
Επισημαίνεται δε ότι στο νομοσχέδιο θα υπάρξει ρύθμιση για την πιλοτική -αρχικώς- εφαρμογή της Κάρτας του Πολίτη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Στην πρώτη φάση, η κάρτα θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία (ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) και στη δεύτερη φάση, η οποία προσδιορίζεται σε ένα εξάμηνο, θα εμπλουτιστεί με ακόμη περισσότερες απαραίτητες πληροφορίες, για τη χρήση της ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο αναπληρωτής υπουργός δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για ζητήματα, που προκύπτουν όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Ακόμη, με το σχέδιο νόμου επιλύονται «ζητήματα εκδημοκρατισμού» στο Δημόσιο, με την κατάργηση μνημονιακών διατάξεων, όπως η κατάργηση που αφορά την υποχρεωτική αργία, για πειθαρχικά παραπτώματα κλπ, η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης, η δημιουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων κλπ.
Τέλος, ο κ. Κατρούγκαλος κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που αφορούν τη θωρακισμένη λιμουζίνα του τέως αντιπροέδρου της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχουν για την αγορά της παραστατικά και άλλα στοιχεία, αρκέστηκε να απαντήσει: «Ουδέν σχόλιον». ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...


Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών μας της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση=======>> Για ανάγνωση,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Αλλάζει ο χάρτης του Δημοσίου...


Νέα οργανογράμματα στα υπουργεία και μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπονται για το προσεχές εξάμηνο, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε μετακινήσεις προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό:
- Από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα μεταφερθούν αρμοδιότητες, πόροι και προσωπικό στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ενώ αυτές θα αντικατασταθούν από ευέλικτες Δομές,======>> ως Υπηρεσίες, που θα μεσολαβούν μεταξύ του Κεντρικού Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις νέες Δομές, στις οποίες θα ηγούνται στελέχη του Κρατικού Μηχανισμού, θα περιλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες των Ελεγκτών Νομιμότητας, που θα ασχολούνται με τους ελέγχους των οικονομικών πράξεων των Δήμων και των Περιφερειών. 
- Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. προετοιμάζεται ένα "κύμα" συγχωνεύσεων ομοειδών Οργανισμών, ενώ μετά την ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση του προσωπικού, που θα περιλαμβάνει τη μοριοδότηση και τη συνέντευξη, η οποία θα έχει, όμως, συμβουλευτικό χαρακτήρα. 
- Τα Υπουργεία θα κρατήσουν μόνο τις επιτελικές αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη θα μεταφερθούν - με το αντίστοιχο προσωπικό - στους Δήμους και τις Περιφέρειες. 
- Στους εποπτευόμενους Φορείς των Υπουργείων, επίσης, σχεδιάζεται ένα σαρωτικό "κύμα" συγχωνεύσεων ομοειδών Οργανισμών, που δεν θα συνοδεύονται από απολύσεις, αλλά από μετακινήσεις προσωπικού. 
Για παράδειγμα, συζητείται η συγχώνευση του ΟΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ. 
Σύμφωνα με τον αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργο Κατρούγκαλο, η αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Δημοσίου αποτελεί μείζονα στόχο του Υπουργείου, αναδιοργάνωση που θα ακολουθήσει των δύο νομοσχεδίων: 
α). Το πρώτο αφορά θέματα εκδημοκρατισμού, εξορθολογισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και η επαναφορά των απολυμένων και των «διαθέσιμων» δημοσίων υπαλλήλων και 
β). Το δεύτερο, το σύστημα επιλογής στελεχών και την αξιολόγηση των εργαζομένων στο Δημόσιο. Πηγή: Έθνος
Διαβάστε Περισσότερα ►