ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2410256836 & ΚΙΝ.ΔΙΑΧ/ΣΤΗ 6947331786.ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ".

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ...

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, τέθηκε σε ισχύ η ΚΥΑ για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο εκδίδονται οι αστυνομικές ταυτότητες. 
Σύμφωνα με αυτήν, οι αιτούντες την έκδοση θα υποβάλλουν πλέον στο αστυνομικό τμήμα αίτηση για «αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό γέννησης», κάτι που σημαίνει πως οι ίδιοι θα προσκομίζουν πλέον αισθητά λιγότερα έγγρα απ' ό,τι πριν. Ουσιαστικά, η αστυνομία θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες, όχι από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, αλλά μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:......>> 
«Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης β, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 4». 
Τα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων θα εκδίδονται «από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα».
Σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης των πληροφοριών του εκάστοτε αιτούντος όπως και από που θα αντλούνται αυτές οι πληροφορίες, η ΚΥΑ αναφέρει ότι: «β. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχείων: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθαγένεια. 
Ο τύπος της αίτησης ορίζεται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος του άρθρου 12. Η αίτηση αφού συμπληρωθεί κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 1 διαδικασία, εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
Όταν ο αιτών είναι αξιωματικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων ή αντίστοιχα των Σωμάτων Ασφαλείας, που εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, πέραν της ανωτέρω αιτήσεως συνυποβάλλει και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 βεβαίωση. 
Σημειώνεται πως η διαδικασία αναζήτησης δεν θα εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις
α). ΄Οταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) 
β). ΄Οταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα απαραίτητα στοιχεία θα προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, που και αυτό όμως θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή έκδοσης της ταυτότητας. 
Η διαβίβαση του αιτήματος από την αρχή έκδοσης και η αποστολή του πιστοποιητικού από το δήμο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία αποστολής του». 
Η απόφαση προβλέπει και διαδικασίες ελέγχου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο πρόσωπο δεν θα εκδίδει και δεύτερη ταυτότητα: Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή όταν ληφθεί το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό, η Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ερευνά αυτόματα στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σ.τ.Ε. προς Γκίκα Χαρδούβελη: Πείτε μας τους λόγους της μη συμμόρφωσής σας!...

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13.00', ο νομικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ), κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, μαζί με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, θα παρουσιαστούν ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου.......>> ακούσουν από τον Υπουργό Οικονομικών, ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, κληθείς προς τούτο, τους λόγους της μη εισέτι συμμόρφωσής του με την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. ΠΗΓΗ:

Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.

Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Ομογένειας Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση.....>> Για την αναγνώσετε πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ!...


Πιο νωρίς απ΄ό,τι αναμένονταν (από 01-01-2015) οι αλλαγές στα Μετοχικά Ταμεία και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο ε.έ. για τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις και τους Πολιτικούς Υπαλλήλους,με μείωση στα μερίσματα.....>>

Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την παράταση καταβολής της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ...


Τροπολογία με την οποία προβλέπεται παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, κατατέθηκε από την κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες, που συζητείται σήμερα στη Βουλή. 
Με την τροπολογία ορίζεται ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές για τον ΕΝΦΙΑ ούτε λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση φορολογικής ενημέρωσης και βεβαίωσης. 
Τη ρύθμιση υπογράφουν οι υπουργοί, Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, και Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Καρασμάνης. 
Πιο συγκεκριμένα, στην τροπολογία προβλέπεται: .....>> 
1). Οι οφειλές από ΕΝΦΙΑ δεν θα χαρακτηριστούν ληξιπρόθεσμες στις 29 Αυγούστου καθώς όπως αναφέρεται «Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος (σ.σ εννοεί τον νόμο του ΕΝΦΙΑ) δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014. 
2). Δεν θα λαμβάνεται υπόψη η οφειλή του ΕΝΦΙΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Ειδικά η δεύτερη ρύθμιση, μπαίνει για να καλυφθεί νομικά η γ.γ δημοσίων εσόδων η οποία ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα χορηγούνται φορολογικές ενημερότητες ακόμη και αν υπάρχουν οι βεβαιωμένες οφειλές λόγω ΕΝΦΙΑ. 
Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, δεν προσδιορίζεται ούτε ο αριθμός των δόσεων ούτε τροποποιείται η διάταξη για τον υπολογισμό του φόρου στα ακίνητα εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών, θέματα τα οποία αναμένεται να λυθούν με δεύτερη νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/09/2014...


                                                                                             Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014
                                                                                                Αρ.Πρωτ.: 201/1/33α 
 Συναδέλφισσα - Συνάδελφε, 
Πιστοί στον όρκο που δώσαμε, να σε εκπροσωπούμε με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικά, απευθυνόμαστε ξανά προσωπικά στην καθεμιά και στον καθ’ ένα από σας, συνεχίζοντας τον τιτάνιο αγώνα μας ενάντια στα Μνημόνια και στην τρόικα. 
Σε συνέχεια της από 20 Αυγούστου 2014 ανακοίνωσης – καταγγελίας της κυβερνητικής πολιτικής και της απόφασής μας να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, σας καλούμε να δώσετε όλες και όλοι δυναμικό «παρών» στη πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις ......>>
5 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στο Λευκό Πύργο, στέλνοντας χιλιάδες μηνύματα από όλη την Ελλάδα στον Πρωθυπουργό της Χώρας, ενόψει των εξαγγελιών του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Αγωνιζόμαστε ενάντια στα Μνημόνια της εξαθλίωσης, της προσβολής της αξιοπρέπειάς μας και της πλήρους υποβάθμισης της υπηρεσιακής μας προσφοράς και προοπτικής. 
Διεκδικούμε: 
- Άρση των μισθολογικών αδικιών και πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
-  Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας ταμείων και πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που έχουν υποστεί από τα ληστρικά κουρέματα. 
-  Να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση του αξιομάχου των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και του φρονήματος Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, βάζοντας τέρμα στην προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά των κυβερνώντων. 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. 
Μη λησμονείς ότι με τους αγώνες σου: 
ΕΣΥ έχεις ήδη βάλει φρένο στις ψηφισμένες από το 2012 μισθολογικές περικοπές! 
ΕΣΥ έχεις ανατρέψει το Μνημόνιο, προσφεύγοντας στο Σ.τ.Ε., όπου καλείται ήδη να δώσει εξηγήσεις το Υπουργείο Οικονομικών, στις 5 Σεπτεμβρίου 2014! 
ΕΣΥ και μόνο ΕΣΥ μπορείς να καθορίσεις το μέλλον σου και ΟΛΟΙ μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε τους κοινούς μας στόχους. 
Στον αγώνα αυτό, απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής και σε όλες τις Οργανώσεις των συναδέλφων στην ενέργεια και την αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης και των συνταξιούχων συναδέλφων μας, Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών. 
Με εφαλτήριο τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε τις επόμενες ημέρες τον αγώνα στην Αθήνα και όπου αλλού χρειαστεί μέχρι τελικής δικαίωσης.
Η ισχύς εν τη ενώσει! ΠΗΓΗ:

Διαβάστε Περισσότερα ►

TΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Σ.....

Η Βουλευτής Αθηνών κ. Τάνια Ιακωβίδου, ως εισηγήτρια του Σχεδίου Νόμου για την ρύθμιση των θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατέθεσε πέντε (5) τροπολογίες, οι δύο (2) εξ'αυτών αφορούν το Μ.Τ.Σ, ενώ οι άλλες (3) αφορούν στην ολοκλήρωση της ναυπήγησης και παράδοσης τριών (3) πυραυλακάτων από τα ναυπηγεία Ελευσίνας, στη διευκόλυνση παράδοσης των υποβρυχίων από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και στο εφάπαξ βοήθημα στους ΕΠΟΠ - ΕΜΘ......>> Εφόσον ψηφισθούν αυτές οι τροπολογίες και γίνουν νόμος του κράτους,τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά τον όπου θα υπολογισθεί η νέα τιμή μεριδίου μερίσματος του Μ.Τ.Σ, που θα ισχύσει για το 2015. Δείτε τις τροπολογίες,κάνοντας κλικ (ΕΔΩ):
ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 500 ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ...

Mέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόσληψη 500 ειδικών φρουρών. 
Το σχετικό αίτημα έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την ΕΛ.ΑΣ. και μένει μόνο το τελικό ΟΚ από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθεί.  
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άνδρες και γυναίκες κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, ΙΚΕ, ΤΕΕ ή ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 28ο έτος της ηλικίας τους και θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. 
Επίσης, να διαθέτουν την υγεία και τη σωματική διάπλαση που καθορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων Δοκίμων Αστυφυλάκων και να μην έχουν τατουάζ.....>>
Πώς θα γίνει η μοριοδότησή τους: 
Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας πηγής, βασικός παράγοντας μοριοδότησης των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών που θα καταθέσουν. 
Επιπλέον μόρια μπορούν να λάβουν όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες. Επίσης, παραπάνω μόρια λαμβάνουν οι γονείς ή τα τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. 
Οι υποψήφιοι αφού καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα θα παραπεμφθούν σε ψυχοτεχνικές επιτροπές για ψυχομετρικό έλεγχο και αφού τον περάσουν επιτυχώς θα παραπεμφθούν σε Αθλητικές Επιτροπές οι οποίες θα τους υποβάλλουν στα εξής αγωνίσματα: 
-    Δρόμος 100μ. σε χρόνο 16 δευτερόλεπτα με μια προσπάθεια.
-  Δρόμος 1.000μ. σε χρόνο 4 λεπτών και 20 δευτερολέπτων με μια προσπάθεια.
-   Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05μ. με τρεις προσπάθειες.
-   Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,6μ. με τρεις προσπάθειες.
-  Ρίψη σφαίρας 7,275 κιλών σε απόσταση τουλάχιστον 4,5μ. με τρεις προσπάθειες με το κάθε χέρι.ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Σωκράτης προς πολιτικούς: «Επισφαλές το να λέγει και να πράττει κάποιος πράγματα που δεν γνωρίζει»

Συχνά επικρίνονται οι ασχολούμενοι με την πολιτική ότι, ενώ αγνοούν στοιχειώδη ζητήματα του κράτους ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες των πολιτών, επιμένουν να επιδιώκουν την εκλογή τους ή ακόμη χειρότερο, να καταλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης.
Καταλυτικός επί του θέματος ο σοφός Σωκράτης, μέσα από έναν διάλογό του με τον Γλαύκωνα του Αρίστωνος, έναν φέρελπι πολιτικό της Αθήνας, όπως μας τον παρέδωσε ο Ξενοφών στα Απομνημονεύματά του (Βιβλίο Γ’). 
Νομίζει κανείς ότι τα λόγια του Σωκράτη απευθύνονται σε κάθε σημερινό πολιτικό, αλλά εμμέσως και σ’ εκείνους που αναδεικνύουν με την ψήφο-τους ανίδεους, ανεπαρκείς και αδιάφορους. 
Ο Γλαύκων, λοιπόν, επιθυμούσε να γίνει άρχων της Πόλεως, παρά τις προσπάθειες των συγγενών και φίλων του να τον αποτρέψουν, καθώς κάθε φορά που επιχειρούσε να.....>> αγορεύσει ενώπιον του δήμου γινόταν καταγέλαστος. 
Ο Σωκράτης, λόγω και της φιλίας του με τους οικείους του και άλλων κοινών φίλων, ανέλαβε να τον αποτρέψει και το πέτυχε, ύστερα από έναν διάλογο που είχε μαζί του, τον οποίο αξίζει να παρακολουθήσουμε, σε μια ελεύθερη απόδοση. Με τη γνωστή μέθοδό του ο Σωκράτης οδηγεί τον συνομιλητή του εκεί που θέλει. Παρατηρούμε ότι τα κύρια ζητήματα τα οποία εξετάζει ο Σωκράτης ως προς τις γνώσεις του υποψήφιου πολιτικού εστιάζουν στην οικονομία, την άμυνα, την ασφάλεια και την εξασφάλιση της ανελλιπούς τροφοδοσίας των πολιτών. 
Ο Σωκράτης αρχίζει την συζήτηση λέγοντας στον Γλαύκωνα ότι το να γίνει άρχων της Πόλεως, πρόκειται για κάτι πολύ καλό και θετικό, διότι είναι φανερό ότι αν το κατορθώσει θα μπορεί και ο ίδιος να ωφεληθεί ενώ επιπλέον θα τιμήσει την οικογένειά του, θα προσφέρει στην πατρίδα, θα γίνει ονομαστός και έξω από τα σύνορα της Πόλεως και παντού θα είναι διακεκριμένος. 
Ο Γλαύκων, όπως ήταν φυσικό, ακούγοντας τα λόγια του Σωκράτη αισθάνθηκε υπερηφάνεια και ευχαρίστηση. Μάλλον, ωστόσο, δεν περίμενε τη συζήτηση που θα ακολουθούσε. 
Συνεχίζοντας ο Σωκράτης του λέγει πως είναι προφανές ότι εφόσον θα ήθελε να τιμάται θα πρέπει να ωφελήσει την Πόλη. «Βεβαιότατα», ήταν η απάντηση του Γλαύκωνα. «Πες μας λοιπόν από τι θα αρχίσεις να ευεργετείς την Πόλη», ρώτησε ο Σωκράτης, ο οποίος βλέποντας τη σιωπή του συνομιλητή του, που φαινόταν σαν να σκέπτεται από τι να αρχίσει, συνέχισε μπαίνοντας στα θέματα της οικονομίας: «Υποθέτω ότι, όπως αν ήθελες να βοηθήσεις το σπίτι ενός φίλου σου, θα επεδίωκες να τον κάνεις πλουσιότερο, έτσι θα προσπαθήσεις να κάνεις και την Πόλη πλουσιότερη». «Βεβαιότατα» απάντησε ο Γλαύκων. «Επειδή λοιπόν για να γίνει πλουσιότερη η Πόλη θα πρέπει να αυξηθούν τα έσοδά της, πες μας από ποιους πόρους προέρχονται σήμερα τα έσοδα και πόσα περίπου είναι. Είναι προφανές ότι το έχεις σκεφθεί το θέμα και μάλιστα αν κάποια από τα έσοδα είναι ανεπαρκή να τα αναπληρώσεις, ενώ αν κάποια δεν εισπράττονται, να φροντίσεις για την είσπραξή τους.» «Μα τον Δία, δεν τα έχω εξετάσει όλα αυτά», είπε ο Γλαύκων,. «Τουλάχιστον», συνέχισε ο Σωκράτης, «αν παρέλειψες να ασχοληθείς με τα έσοδα, θα έχεις σίγουρα ασχοληθεί με τις δαπάνες, ώστε να αφαιρέσεις εκείνες που κρίνεις περιττές.». «Ούτε και αυτό το έχω σκεφθεί», ήταν η απάντηση του Γλαύκωνα. 
Βλέποντας ο Σωκράτης την άγνοια του συνομιλητή του, και λέγοντάς του ότι δεν είναι δυνατόν να φροντίσει τα οικονομικά και τη δυνατότητα να κάνει την Πόλη πλουσιότερη, κάποιος που δεν γνωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, θέλησε να πάει σε άλλο θέμα που αφορά στην Πόλη. Το επιχείρημα του Γλαύκωνα ότι είναι δυνατόν να φέρει κανείς πλούτο στην Πόλη από τα λάφυρα των εχθρών, του έδωσε την ευκαιρία να αναφερθεί στα ζητήματα της άμυνας. «Φυσικά», του είπε ο Σωκράτης, «εφόσον όμως είναι ισχυρότερος, γιατί αν είναι ανίσχυρος μπορεί να χάσει και αυτά που έχει. Λοιπόν, για να σκεφθεί κάποιος τον πόλεμο θα πρέπει βεβαίως να γνωρίζει την ισχύ της Πόλεως και εκείνη των αντιπάλων, ώστε αν είναι ισχυρότερος να ζητήσει από τον δήμο να αποφασίσει τον πόλεμο, διαφορετικά να τον αποφύγει. Απαρίθμησέ μας λοιπόν τη δύναμη της Πόλεως, τόσο σε πεζικό όσο και σε ναυτικό, καθώς και την αντίστοιχη των εχθρών μας.» («Λέξον ἡμῖν τῆς πόλεως τήν τε πεζικὴν καὶ τὴν ναυτικὴν δύναμιν, εἶτα τὴν τῶν ἐναντίων»). 
Μπροστά στην αδυναμία του Γλαύκωνα να απαντήσει, ο Σωκράτης, με κάποια ειρωνεία, του είπε ότι, προφανώς δεν είχε καταπιαστεί ακόμη με ένα τόσο σημαντικό θέμα που απαιτεί πολύ χρόνο, επειδή μόλις άρχιζε να ασχολείται με τα ζητήματα της Πόλεως. Συνεχίζοντας ο Σωκράτης, ήρθε στο θέμα της ασφάλειας της Πόλεως, λέγοντάς του ότι σίγουρα θα είχε ενδιαφερθεί να μάθει το πόσα φυλάκια υπάρχουν, ποια είναι σε κατάλληλες θέσεις και ποια όχι, πόσοι είναι οι άνδρες που τα επανδρώνουν και πόσο ικανοί είναι, ώστε να εισηγηθεί ανάλογες αλλαγές και βελτιώσεις. 
Ο Γλαύκων, προφανώς για να αποφύγει να δείξει την άγνοιά του και στο θέμα αυτό, του απαντά ότι «η αλήθεια είναι Σωκράτη, ότι εγώ θα εισηγούμουν να καταργηθούν όλες οι φρουρές διότι και που υπάρχουν δεν κάνουν τίποτε, επειδή είναι αμελείς, με συνέπεια να κλέπτονται πράγματα από την χώρα!». Ο Σωκράτης του επισημαίνει ότι αν καταργηθούν οι φρουρές θα μπορούσε ο καθένας να αρπάζει από τη χώρα ότι θέλει και τον ρωτά αν αυτό που λέει για την αποτελεσματικότητά τους το γνωρίζει επειδή πήγε επί τόπου και το εξέτασε. «Το συμπεραίνω» ήταν η απάντηση. «Λοιπόν» του επισημαίνει ο Σωκράτης, «και γι’ αυτό και για όλα τα άλλα, δεν κάνουμε εισηγήσεις με εικασίες αλλά εφόσον γνωρίζουμε με ακρίβεια» («… ὅταν μηκέτι εἰκάζωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν, τότε συμβουλεύσομεν»).  
Διαπιστώνοντας ο Σωκράτης ότι ο συνομιλητής του έχει άγνοια όλων των ζητημάτων και δεν έχει φροντίσει να μάθει σχετικά με αυτά, πηγαίνει σε ένα άλλο θέμα, αυτό της εξασφάλισης των πόρων συντήρησης του πληθυσμού. Αφού αναφέρει ότι όπως γνωρίζει, ο Γλαύκων δεν είχε επισκεφθεί τα μεταλλεία αργύρου της χώρας, τα οποία εξασφάλιζαν σημαντικά έσοδα για την Πόλη, τον ρωτά αν έχει εξετάσει για πόσο χρόνο επαρκεί το σιτάρι που παράγει η χώρα προκειμένου να θρέψει τον πληθυσμό και πόσο επιπλέον σιτάρι απαιτείται κατ’ έτος ώστε να μην υπάρξει έλλειψη. Σημειώνει δε, ότι έχοντας γνώσει της κατάστασης θα μπορούσε ως πολιτικός να εισηγηθεί τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων. 
Η απάντηση του Γλαύκωνα είναι και πάλι αρνητική, προβάλλει μάλιστα ένα μάλλον φαιδρό επιχείρημα, λέγοντας: «Βεβαίως, αν παρουσιασθεί ανάγκη θα φροντίσω και για τα ζητήματα αυτά». Μια απάντηση που δείχνει την προχειρότητα και την έλλειψη προβλεπτικότητας πολλών πολιτικών και θυμίζει μάλλον το γνωστό «βλέποντας και… κάνοντας». 
Ολοκληρώνοντας τον διάλογο ο Σωκράτης διατυπώνει κάποιες συμβουλές προς τον Γλαύκωνα, που όμως θα μπορούσαν να απευθύνονται προς όλους και διαχρονικά. Του επισημαίνει ότι θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του, διότι μπορεί επιθυμώντας τη δόξα να καταντήσει στο αντίθετο (Φυλάττου, ὦ Γλαύκων, ὅπως μὴ τοῦ εὐδοξεῖν ἐπιθυμῶν εἰς τοὐναντίον ἔλθῃς). «Μήπως δεν βλέπεις πόσο επισφαλές είναι το να λέγει και να πράττει κάποιος πράγματα που δεν γνωρίζει; Κοίταξε γύρω σου, όσους γνωρίζεις ότι λειτουργούν μ’ αυτό τον τρόπο, που εμφανίζονται δηλαδή να λένε και να πράττουν αυτά που δεν γνωρίζουν. Ποια είναι η γνώμη σου, ότι για την συμπεριφορά τους αυτή τους επαινούν και τους θαυμάζουν ή μήπως τους μέμφονται και τους καταφρονούν;» «Νομίζω λοιπόν», καταλήγει ο Σωκράτης, «ότι σε όλα τα έργα, εκείνοι που ευδοκιμούν και θαυμάζονται είναι κατ’ εξοχήν οι έχοντες επιστημονική γνώση, ενώ εκείνοι που ως κακόδοξοι καταφρονούνται είναι από τους πλέον αμαθείς («ἐν πᾶσιν ἔργοις τοὺς μὲν εὐδοκιμοῦντάς τε καὶ θαυμαζομένους ἐκ τῶν μάλιστα ἐπισταμένων ὄντας, τοὺς δὲ κακοδοξοῦντάς τε καὶ καταφρονουμένους ἐκ τῶν ἀμαθεστάτων»). 
Εάν λοιπόν επιθυμείς να ευδοκιμήσεις και να θαυμάζεσαι στην Πόλη, θα πρέπει να προσπαθείς να αποκτήσεις όσον το δυνατόν ακριβέστατη γνώση γι’ εκείνα με τα οποία θέλεις να ασχοληθείς.» 
Είναι απολύτως βέβαιο ότι, όπως και ο Γλαύκωνας, η πλειονότητα των πολιτικών μας αλλά και άλλων δημοσίων προσώπων, θα είχαν αδυναμία να απαντήσουν στα ερωτήματα του Σωκράτη. Παντελώς άσχετοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση υποθέσεων που απαιτούν γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία, με αποτέλεσμα να «λένε και να πράττουν αυτά που δεν γνωρίζουν». Τα αποτελέσματα είναι εμφανή σε όλους τους τομείς. Και την «Πόλη» βλάπτουν και τους ίδιους «τους μέμφονται και τους καταφρονούν». ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.

Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Ομογένειας Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση....>> Για να την ξεφυλλίσετε πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΓΕΕΘΑ: Να υπάρξει συμμόρφωση με αποφάσεις του Σ.τ.Ε...

 Οι μισθοί των στελεχών των Ε.Δ. να επιστρέψουν στο επίπεδο του Αυγούστου 2012 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ,διευκρινίζεται ότι βάση της ισχύουσας νομοθεσίας το ΓΕΕΘΑ δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα σύστασης πρότασης μισθολογίου και ως εκ τούτου ουδέποτε του ανατέθηκε τέτοιο έργο. 
Τονίζεται επίσης ότι η θέση του ΓΕΕΘΑ είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση.....>> με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως εκ τούτου οι μισθοί των στελεχών των Ε.Δ. πρέπει να επιστρέψουν στο επίπεδο του Αυγούστου 2012 όπως εντέλλεται από τη σχετική απόφαση του ΣτΕ. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Σε δόσεις η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2015 (δλδ πληρώνεις όσους μήνες επιθυμείς!!


Το υπουργείο Οικονομικών, προσπαθώντας να ανακουφίσει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αλλά κυρίως να εισπράξει έστω και τμήμα των τελών κυκλοφορίας που δεν εισπράτει, σχεδιάζει την προώθηση ενός νέου σχεδίου πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. 
Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας ανά έξι μήνες ή ανά τέσσερις μήνες. Έτσι,αν κάποιος το επιθυμεί, θα μπορεί να πληρώνει μόνο κατά το......>> 2ο εξάμηνο του έτους,περίοδος που περιλαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές και τα Χριστούγεννα, πληρώνοντας τα μισά χρήματα. 
Μάλιστα, οι εισηγητές της πρότασης αναφέρουν ότι σε όσους εξακολουθήσουν να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας σε ετήσια βάση,θα μπορεί να γίνεται και μια έκπτωση έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο καταβολήςΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Είναι και θέμα Δημοκρατίας η μη συμόρφωση σε αποφάσεις του Σ.τ.Ε...

          Γράφει ο Σωτήριος Αθαν.Μουντζούρης,
Αστυν.Υποδ/ντής ΕΛ.ΑΣ.ε.α,μέλος του Συνδέσμου μας.

Όπως είναι ήδη γνωστό στους πάντες-ύστερα και από την ευρεία δημοσιότητα που έλαβε η σχετική είδηση-οι ανήκοντες στο ειδικό μισθολόγιο στρατιωτικοί (Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας δηλαδή),μετά την προσφυγή τους στο Σ.τ.Ε. για την συνταγματικότητα ή μη των περικοπών τους στην κανονισθείσα σύνταξή τους, δικαιώθηκαν αφού οι διατάξεις του σχετικού νόμου κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 
Οι στρατιωτικοί (οι ανήκοντες στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών),εν ολίγοις, με Νόμο του 2012 υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν χρήματα, αναδρομικά μάλιστα από 1ης Αυγούστου 2012,διότι ακυρώθηκε η αρχική πράξη συνταξιοδότησής τους,(που είχε εκδοθεί τον χρόνο της απόλυσης-αποστρατείας των) και εξεδόθη νέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου,που κανόνιζε την σύνταξή τους μειωμένη σε ποσοστό 10-30% ,ανάλογα με την μισθολογική προαγωγή των στρατιωτικών.
Έτσι οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί-σε αντίθεση με τους......>>
λοιπούς συνταξιούχους-υπέστησαν διπλή περικοπή (η πρώτη αφορά τις κρατήσεις λόγω του μνημονίου, που ισχύουν για΄ΟΛΟΥΣ και η δεύτερη αφορά την μείωση της αρχικής κανονισθείσας σύνταξης και ακύρωσης της αντίστοιχης πράξης συνταξιοδότησής των),που έπληξε τις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας των αδικηθέντων, κάτι που σαφέστατα αναγνώρισε η απόφαση του Σ.τ.Ε. Παρόμοια απόφαση εξεδόθη και από το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο (δηλ.,το Ελεγκτικό Συνέδριο) στο οποίο προσέφυγαν ορισμένοι εκ των ενδιαφερομένων, που ακύρωσε την νέα πράξη συνταξιοδότησης και επανέφερε σε ισχύ την αρχική τους.
Ο Νόμος είναι σαφής «…..οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. είναι εφαρμοστέες από την Διοίκηση και το κράτος…»,διότι το Δικαστήριο αυτό επέχει θέσει συνταγματικού Δικαστηρίου όταν κρίνει την νομιμότητα και την συνταγματικότητα των εκδιδομένων νόμων. 
Παρά ταύτα και παρά τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των ενδιαφερομένων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (εν ενεργεία και αποστράτων) η πολιτεία «εκώφευσεν» και αρνείται μέχρι σήμερα να συμμορφωθεί προς τις επιταγές ισχυόντων Νόμων της. 
Το ερώτημα είναι εάν η ίδια η πολιτεία, όπως αυτή εκφράζεται με τα θεσμοθετημένα όργανά της, σέβεται τους θεσμούς (εν προκειμένω την ανεξάρτητη δικαιοσύνη) ή τους αγνοεί με διάφορα προσχήματα. 
Ο κ.Υπουργός Οικονομικών προέβαλε το επιχείρημα «…ότι η Δικαιοσύνη κρίνει το δίκαιο και το άδικο και δεν μπορεί εκείνη να ρυθμίζει την οικονομική πολιτική». 
Κάποιος άλλος πρώην Υπουργός,ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ.Πρ.Παυλόπουλος, υπενθύμισε στον Υπουργό Οικονομικών ότι «…η δικαιοσύνη κρίνει τι είναι συνταγματικό και τι αντισυνταγματικό και όχι μόνο το δίκαιο και το άδικο…» και επομένως στην περίπτωση της αντισυνταγματικότητας ΟΦΕΙΛΕΙ η πολιτεία να συμμορφωθεί και να διορθώσει την αντισυνταγματικότητα των νόμων που η ίδια έχει εκδώσει! 
Το θέμα της δικαίωσης των ενστόλων από το Σ.τ.Ε. είναι καθαρότατο και δεν επιδέχεται παρερμηνείες, λόγω σκοπιμοτήτων ή για λόγους μικροκομματικών συμφερόντων και λαϊκισμό. 
Με απλά λόγια,επομένως,πρέπει να εφαρμοσθεί ο Νόμος που επιτάσει την αποδοχή και εκτέλεση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και στην προκείμενη περίπτωση: 
(1).Ακύρωση της τελευταίας πράξης συνταξιοδότησης των συνταξιούχων στρατιωτικών (και Σωμάτων Ασφαλείας βεβαίως). 
(2).Επαναφορά της αρχικής τους πράξης συνταξιοδότησης και 
(3).Επιστροφή των ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΩΣ παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στους δικαιούχους.  
Δηλαδή η πολιτεία με Νόμο να εφαρμόσει για όλους τους ενδιαφερομένους στρατιωτικούς,ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε για εκείνους που προσέφυγαν σε αυτό κει εξέδωκε και σχετικές ατομικές αποφάσεις. 
Την 5η Σεπτεμβρίου 2014,ύστερα από προσφυγή των δικαιωθέντων,το Σ.τ.Ε. καλείται και πάλι να εκδώσει νέα απόφαση για την άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών και των άλλων αρμοδίων αρχών να συμμορφωθούν στις πρόσφατες αποφάσεις που αφορά το ειδικό μισθολόγιο των Στρατιωτικών. 
Εδώ σημειώνουμε την σύντμηση των προθεσμιών, εκ μέρους του Προέδρου του Σ.τ.Ε., για να μην απωλεσθεί πολύτιμος χρόνος ως προς την εκτέλεση των Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί!! 
Η Δικαιοσύνη εκ τους Συντάγματός μας είναι ανεξάρτητη και οφείλουμε όλοι («όχι εν λόγοις, αλλά εν έργοις…») να σεβόμαστε και να συμμορφωνόμαστε στις αποφάσεις της! Αυτό επιβάλλουν και οι κανόνες του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας μας.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Προσφυγή της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε...

Συνάδελφοι η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. συνεχίζοντας την άνιση μάχη με τους κυβερνώντες και με στόχο την άμεση υλοποίηση της απόφασης του Σ.Τ.Ε. προσυπογράφει, υιοθετεί και δηλώνει αλληλέγγυα στις ενέργειες των Ομοσπονδιών των ενεργεία συναδέλφων μας (ΠΟΑΞΙΑ – ΠΟΑΣΥ) οι οποίες καταγράφονται στο ακόλουθο κείμενο: «Στις 5/9/2014 συζητείται στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ η προσφυγή μας.....>>
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 Σας ενημερώνουμε ότι η πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών μας για προσφυγή στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικράτειας, έτυχε άμεσα θετικής ανταπόκρισης: Ο Πρόεδρος του Σ.τ.Ε. κ. Σωτήριος ΡΙΖΟΣ, ήδη με Πράξη του καλεί τον Υπουργό Οικονομικών και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, να καταθέσουν τις απόψεις τους και τους λόγους για τους οποίους δεν συμμορφώθηκαν στις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναφορικά με τις αποδοχές των ενστόλων. 
Ως ημερομηνία συζήτησης των αιτήσεων μας, που κατατέθηκαν δια των νομικών μας συμβούλων κ.κ. Χαρ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ και Ρ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, ορίζεται η Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13.00. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος του Σ.τ.Ε, συντμεί τις προθεσμίες του Νόμου και ορίζει εισηγητή σύμβουλο και δύο βοηθούς εισηγητές, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος ως προς την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
Η εξέλιξη αυτή, σε ό,τι μας αφορά, αποδεικνύει την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, αλλά και ότι η νομική μεθοδολογία και συνδικαλιστική τακτική των Ομοσπονδιών μας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, με στόχο την πλήρη και ταχεία δικαίωση των συναδέλφων. 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ!»
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ!!!


Νέο μισθολόγιο των Στρατιωτικών προωθεί άμεσα η κυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτόν, θα αποφύγει τον σκόπελο της πλήρους εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας έχει ήδη διαμορφωθεί από τους τεχνοκράτες του υπουργείου Οικονομικών. 
Σε αυτό το προσχέδιο προβλέπονται κλιμακωτές αυξήσεις μέχρι 10% στις σημερινές αποδοχές των στρατιωτικών. Φυσικά, αυτή η πρόβλεψη απέχει παρασάγγας από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) με τις υπ’ αριθμ. 2192-2196/2014 αποφάσεις της δικαιώνει τους στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και αποστράτους, για τις αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών τους......>>
Ομόφωνη έγκριση: 
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. ομόφωνα έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων των Στρατιωτικων και όλων των Σωμάτων Ασφαλείας που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 κατ’ επιταγή του νόμου 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών (οικ. 2834080022/14.11.2012) που εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου 4093/2012, με τον οποίο εγκρίθηκε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την τριετία 2013-2016, έγιναν οι επίμαχες περικοπές των αποδοχών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, και υποχρεώθηκαν παράλληλα να επιστρέψουν τις αποδοχές που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτούς αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012.
Στις αποφάσεις της Ολομέλειας αναφέρεται ότι από τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους που διέπονται οι ένστολοι, αλλά και από τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, απορρέει εμμέσως μια ευνοϊκή μεταχείριση προς αυτούς και οι αποδοχές των ένστολων πρέπει «να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος».  
Αύξηση έως και 35%: 
Στην περίπτωση που εφαρμοζόταν ακριβώς η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ., τότε οι αποδοχές των εν ενεργεία θα αύξαναν από 30%-55%, ενώ οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί θα έβλεπαν τις συντάξεις τους να αυξάνονταν από 25%-40%
Οι αυξήσεις αυτές είναι ασφαλώς σύννομες, αλλά η κυβέρνηση εκτιμά ότι αν εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση του Σ.τ.Ε, θα προκαλέσει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και θα υποχρεωθεί να βρει ισοδύναμα, είτε αυξάνοντας τους φόρους, είτε περικόπτοντας δημόσιες δαπάνες που προορίζονται για κρίσιμους κοινωνικούς τομείς. 
Ήδη το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία (στρατού, ναυτικού, αεροπορίας), να καταθέσουν, το συντομότερο, τις προτάσεις τους, για το νέο μισθολόγιο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ θα κάνει αποδεκτή την πρόταση των Γενικών Επιτελείων, που είναι η πλήρης και άμεση εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή επαναφορά των μισθών και των συντάξεων των Στρατιωτικών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.
Επιμένουν κλιμακωτά: 
Οι αρμόδιοι υπουργοί Γκ. Χαρδούβελης και Χρ. Σταικούρας είναι βέβαιο ότι θα απορρίψουν την πρόταση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα επιμείνουν στην κλιμακωτή αύξηση, μέσω του νέου μισθολογίου, μέχρι 10% (οροφή). 
Στη περίπτωση αυτή (διαφωνία των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας) θα κληθεί ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς να δώσει συμβιβαστική λύση, που θα ικανοποιεί σχετικά και τα δύο υπουργεία. Ίσως με πρωθυπουργική εντολή να ανέβει το ποσοστό της αύξησης από το 10% στο 12%, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσει ο πρωθυπουργός της χώρας την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού αναγνωρίζει ότι θα είναι πολύ υψηλό το δημοσιονομικό κόστος, ενώ η πλήρης αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών των Στρατιωτικών και Σ.Α. στα επίπεδα του 2012 θα πυροδοτήσει και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Εφημερίδα "ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ".
Διαβάστε Περισσότερα ►

Διαφοροποίηση του μερίσματος μηνός Σεπτεμβρίου 2014...1). Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους ότι το μέρισμα μηνός Σεπτεμβρίου 2014 θα υπολογιστεί με τιμή μεριδίου 4,9865 €, μειωμένης κατά 4,10% από την ισχύουσα τιμή μεριδίου μέχρι και τον Αύγουστο 2014, που ήταν 5,1999 €. 
2). Με το μέρισμα μηνός Σεπτεμβρίου 2014 θα παρακρατηθούν αναδρομικά και οι διαφορές.....>>
των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 με αντίστοιχη μείωση για κάθε μήνα 4,10%. 
Η συνολική μείωση του καταλογιστέου μερίσματος μηνός Σεπτεμβρίου 2014 με την αντίστοιχη του καταλογιστέου μερίσματος μηνός Αυγούστου 2014 θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 12,30%
      
                                          Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Oι μεταθέσεις στα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ - Όλα τα ονόματα...

Ανακατανομή των θέσεων στα υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας έγιναν, χθες το βράδυ, μετά την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας, στον νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. 
Σύμφωνα με την τροπολογία, επανέρχονται οι θέσεις των γενικών επιθεωρητών Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος τις οποίες καταλαμβάνουν οι αντιστράτηγοι Εμμ. Κατριαδάκης και Ηλίας Γεωργόπουλος, αντίστοιχα. 
Από τις τοποθετήσεις Υποστράτηγων και Ταξιαρχών, ενδιαφέρον έχει ότι επανέρχεται στη θέση του Αττικάρχη, ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ενώ ο μέχρι χθες Αττικάρχης, Ιωάννης Διαμαντόπουλος, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας και ο Διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγος Δημήτρης Γεωργατζής, μετακινείται ως προϊστάμενος στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήρξης και ανθρώπινου δυναμικού. 
Οι κρίσεις στην ΕλΛ. ΑΣ θα γίνουν κανονικά τον ερχόμενο Μάρτιο.......>>
Δείτε όλες τις Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας,κάνοντας κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΟΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 55ου ΕΤΟΥΣ...Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχετε συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας και συνεχίζεται από το Γ.Λ.Κ.η παρακράτηση της σύνταξης κατά 40%,για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 €, σύμφωνα με την παράγ.10,αριθ.1 του Ν. 4024/2011,παρ΄ότι ο νόμος προβλέπει ότι με τη συμπλήρωση του 55ου έτους η παρακράτηση θα επανέλθει στα επίπεδα του 20% από τον επόμενο μήνα.....>>
Προκειμένου να γίνει η άρση της παρακράτησης πρέπει να αποστείλετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την κατωτέρω αίτηση(;) με συστημένη επιστολή,μαζί με Φ/Α και των δύο (2) όψεων της ταυτότητας.                   

Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΤΡΕΙΣ (3) ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!!

Με εξώδικο προς τον υπουργό Οικονομικών επιδιώκουν οι στρατιωτικοί να διεκδικήσουν μισθούς σε επίπεδα 2012. Τι αναφέρουν στο έγγραφο - καταπέλτη. 
Τρεις (3) μέρες προθεσμία στον υπουργό Οικονομικων Γκίκα Χαρδούβελη δίνουν οι στρατιωτικοί της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. 
Με εξώδικό τους τον καλούν μέχρι την Πέμπτη να τους ενημερώσει για το πότε και το πως θα εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές τους πρέπει να επιστρέψουν στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2012 και να εισπράξουν και αναδρομικά. 
Το εξώδικο προς τον υπουργό Οικονομικών είναι η πρώτη από μια σειρά νομικών ενεργειών που έχουν προγραμματίσει οι στρατιωτικοί. 
Η αντίδρασή τους πάντα κινούμενη στο πλαίσιο των νόμων και των θεσμών θα κλιμακωθεί. 
Κι αν κάποιοι υποστηρίξουν “και τι θα βγει μ΄ όλα αυτά” η απάντηση που έχουν οι στρατιωτικοί είναι ότι η προσφυγή στην Δικαιοσύνη της χώρας είναι μονόδρομος. Η άλλη επιλογή είναι.....>>
η σιωπηρή αποδοχή όσων προγραμματίζονται στα υπουργικά γραφεία και προβλέπουν με απλά λόγια παγίωση των περικοπών που έχουν κριθεί παράνομες από το ΣτΕ. 
Οι αντιδράσεις στις Ε.Δ. μετά από την απόφαση του Σ.τ.Ε. και την αδιαφορία της κυβέρνησης να την εφαρμόσει είναι “μη ελεγχόμενες”. 
Η επιλογή της παραίτησης γίνεται πλέον όλο και ελκυστική για χιλιάδες στρατιωτικούς,ειδικά μετά και από τις δυσμενείς εξελίξεις στο θέμα των ταμείων και του εφάπαξ. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τελικά οι μόνοι που δείχνουν να ανησυχούν για το διογκούμενο κύμα φυγής από το στράτευμα είναι οι ίδιοι οι στρατιωτικοί. 
Η ελπίδα διεκδίκησης των αυτονόητων με την χρήση όλων των ένδικων μέσων που έχουν ακόμη τουλάχιστον οι πολίτες αυτού του κράτους,ίσως να κρατήσουν κάποια στελέχη στην ενέργεια. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Τον Σεπτέμβριο η επαναφορά των αποδοχών των Δικαστικών στα επίπεδα του Ιουλίου 2012!

Από τον Σεπτέμβριο θα μπουν στους μισθούς των δικαστικών λειτουργών σημαντικές αυξήσεις, καθώς θα αρχίσει η εκτέλεση των αποφάσεων του «Μισθοδικείου» που στις 31-12-13 έκρινε αντισυνταγματικές τις τελευταίες περικοπές που είχαν υποστεί με το νόμο 4093/12. 
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη επαναφορά αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου 2012 σε συμμόρφωση προς την κρίση του «Μισθοδικείου», για την οποία χρειάστηκε να ψηφιστεί και σχετική τροπολογία, πριν από ενάμιση περίπου μήνα. 
Αντίστοιχη ρύθμιση περιμένουν και οι... ένστολοι (Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Λιμενικοί, Πυροσβέστες) που είναι η δεύτερη κατηγορία «ειδικών μισθολογίων» που δικαιώθηκαν από την .....>> Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετά τη διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας και των δικών τους περικοπών περιμένουν την επάνοδο στις αποδοχές του Ιουλίου 2012, αλλά και την καταβολή αναδρομικών μίας διετίας. 
Με τις αυξήσεις που θα πάρουν οι δικαστικοί λειτουργοί από τον ερχόμενο μήνα (επανερχόμενοι στους μισθούς του Ιουλίου 2012) ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί ετησίως κατά 70.000.000  € (σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ενώ, όταν εγκριθούν και τα αναδρομικά τους για την τελευταία διετία, (τη σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να συνυπογράψει και ο συναρμόδιος υπουργός Οικονομικών), θα υπάρξει μία επιπλέον επιβάρυνση ύψους 100.000.000 €!! ΠΗΓΗ:Εφημ."ΕΘΝΟΣ"ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-enikos.gr

Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Απλούστευση των διαδικασιών μεταβολής ατομικών στοιχείων συνταξιούχων του Δημοσίου...


To Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενημερώνει τους συνταξιούχους ότι: 
1). Από 01/10/2014, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών μεταβολής ατομικών στοιχείων των συνταξιούχων του Δημοσίου, παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr (Επιλέξτε «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» και στη συνέχεια «ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ).......>> ΄Οσοι συνταξιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet και επιθυμούν να μεταβάλουν τη διεύθυνση κατοικίας τους με ηλεκτρονική διαδικασία, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικής υπηρεσίες του TaxisNet, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ1178/7-12-2012 (ΦΕΚ 1916/Β/9-12-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού δελτίου ταυτότητας ή καταχώρησης τηλεφώνου επικοινωνίας, η μεταβολή αυτή θα γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται και αντίστοιχη αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων. 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του εντύπου Μ1 στο TaxisNet και ενημέρωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως ανωτέρω, θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο συνταξιοδοτικός φάκελος των συνταξιούχων. 
2). Από 01/10/2014 η Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα δέχεται αιτήσεις (στο ισόγειο της Υπηρεσίας, με ταχυδρομική αποστολή, με fax ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) για τις παραπάνω αιτίες. 
Επίσης από την ίδια ημερομηνία (01/10/2014) δεν θα δέχεται αιτήσεις για αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης της σύνταξης, δεδομένου ότι η αλλαγή αυτή γίνεται από 01/04/2014 ΜΟΝΟ μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρήση του αριθμού ΔΙΑΣ, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί. 
3).Πλέον έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης των οφειλών σας (π.χ. για αναγνώριση προϋπηρεσίας, κατασχέσεις, διατροφές κ.λ.π.), για τις οποίες γίνεται ή γινόταν παρακράτηση από τη σύνταξή σας. 
Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης συνταξιούχου.
                                                Ο Γενικός Διευθυντής 
                                                      Σπυρ. Ντάνος
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Μείωση τιμής μεριδίου Μ.Τ.Σ. έτους 2014...Tο Μ.Τ.Σ. την 05-08-2014 προέβη σε μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% της τιμής μεριδίου για το 2014 (στα 4,9865 € από 5,1999 €) (Σχετική απόφαση ΜΤΣ εδώ): 
Λόγω του γεγονότος όμως ότι τα ποσά των λαμβανόμενων μερισμάτων αποστέλλονται πλέον στην ΗΔΙΚΑ για τον καθορισμό της κράτησης του Ν.4093 και του συνολικού μηνιαίου φόρου, δεν μπορεί να γίνει αναδρομική κράτηση της διαφοράς (5,1999 – 4,9865) από την αρχή του έτους. Για το λόγο αυτό το Μ.Τ.Σ. θα μειώσει το μέρισμα τους υπολειπόμενους 4 μήνες του 2014 κατά 21% περίπου (με τιμή μεριδίου 4,1122 €), ώστε η μέση ......>>
τιμή μεριδίου σε ετήσια βάση για το 2014 να διαμορφωθεί στα 4,9865 € (με μείωση 4,10%). 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜΤΣ:(εδώ): η μείωση αυτή του μερίσματος οφείλεται στη νομοθεσία για τα μετοχικά ταμεία (ρήτρα μηδενικού ελλείματος) και θα καταβληθεί προσπάθεια να ισχύσει μόνο προσωρινά ώστε το 2015 το μέρισμα να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα (στα 5,1999 €). 
Λάθος υπολογισμός του Μ.Τ.Σ!!! 
Ο υπολογισμός για το ύψος του μερίσματος το τελευταίο 4μηνο δεν συμφωνεί με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δλδ μέση μείωση 4,10%! 
Για να  επιτευχθεί σε 4 μήνες μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10%, εφαρμόζοντας μείωση μόνο στο τελευταίο τετράμηνο, τότε η μείωση πρέπει να είναι 3πλάσια (3 x 4,10 = 12,3%) και όχι 21% δλδ 5πλάσια!! 
Με μείωση 12,31% για τους τελευταίους 4 μήνες η τιμή μεριδίου θα πρέπει να διαμορφωθεί 5,1999 x (1-0,1231) = 4,5597 € και όχι 4,1122 €!!! 
4 μήνες x 4,5597+8 μήνεςx5,1999=59,838/12 μήνες=4,9865 € μέση τιμή για ολόκληρο το έτος.-
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

ΣΥΝΤONΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.τ.Ε."...

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. 
Γραφεία:Ι.Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού 
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61- Αθήνα 
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429 
Αριθ.πρωτ. 172 Ημερ.: 12-08-2014 

ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.Σταικούρα 
ΚΟΙΝ: ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο 
              Υπουργό Οικονομικών κο Γ.Χαρδούβελη 
              ΑΝΥΕΘΑ κα Φ.Γεννηματά 
              ΥΦΕΘΑ κο Ι.Λαμπρόπουλο 
              Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο 
              Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ. 
              Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν. 
              Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α. 

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Σ.τ.Ε 
ΣΧΕΤ: α.Εγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-2014 
      β.Εγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014 γ.-Εγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014 

1).Κατά την συνάντηση που είχε το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών μαζί σας την 01-07-2014 μας βεβαιώσατε οτι η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ και οτι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συναντιόμαστε εκ νέου για να μας γνωρίσετε τον τρόπο που θα εγένετο αυτό. Παρόμοιες διαβεβαιώσεις είχαμε και από πολλά Κυβερνητικά Στελέχη και βουλευτές. 
2).Εκτοτε έχουν παρέλθει σαράντα ημέρες , χωρίς να μας γνωσθεί οτιδήποτε. Αντ αυτού έχουμε πληροφορηθεί οτι με οδηγίες του ΥΠ.ΟΙΚ. εκπονείται νέο μισθολόγιο για τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α......>>
3).Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (120.000 Μέλη) διαφωνούν πλήρως με την ενδεχόμενη εφαρμογή νέου μισθολογίου πριν την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων στο επίπεδο της 31-07-2012, γιατί η όποια τέτοια ενέργεια στην ουσία θα ακυρώσει τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και θα δημιουργήσει πρόβλημα με τα αναδρομικά. 
4).Απαιτούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και ειδικά της υπ.αριθ. 2192/2014 κατά το πρότυπο των Δικαστικών Λειτουργών. Μία τέτοια ρύθμιση θα επιβαρύνει τον προυπολογισμό του 2014,για τους εν ενεργεία και αποστράτους, μόνο κατά 50.000.000 €, δεδομένου οτι υπολείπονται ολίγοι μόνο μήνες, ενώ θα έχει δημοσιονομικό κόστος 140.000.000 € τον χρόνο. 
5). Η αίσθηση που επικρατεί στους Αποστράτους είναι οτι η Κυβέρνηση μας εμπαίζει καθησυχάζοντάς μας οτι θα αποκαταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις και από την άλλη πλευρά προωθεί νέο μισθολόγιο που θα επιφέρει περικοπές στα δικαιούμενα εκ των Αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. 
6).Οι Απόστρατοι ευρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά την εκ νέου περικοπή των συντάξεων, λόγω αύξησης της παρακράτησης του φόρου και της λαίλαπας φόρων που καλούνται να πληρώσουν και οι αντιδράσεις τους θα είναι ανάλογες, γιατί τώρα παλεύουν για την επιβίωσή τους. 
7).Σας καλούμε να προβείτε στην άμεση νομοθετική ρύθμιση, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 
4). Σε ενάντια περίπτωση σας καθιστούμε υπέυθυνο για τις έντονες αντιδράσεις των Αποστράτων, που πλέον θα έχουν πιο οργανωμένη μορφή. 

Υποστράτηγος Σ.Ξ.ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Κ.Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 

Για την ακρίβεια 

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 
Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –
Πρόεδρος της ΕΑΑΝ ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►