ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

" ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2410256836 & ΚΙΝ.ΔΙΑΧ/ΣΤΗ 6947331786.ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ".

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

΄Ολες οι αλλαγές στην φορολογία!

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει και τι πρέπει να γνωρίζετε.


Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης φόρου σε πάσης φύσεως εισοδήματα δρομολογεί η απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης και η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, η παρακράτηση θα γίνεται στο σύνολο του εισοδήματος των μισθωτών ή συνταξιούχων, ενώ οι συντελεστές φορολογίας θα προκύπτουν με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή θα διαμορφώνονται σε.........>>
22% (για ποσά μικρότερα ή ίσα των 25.000 ευρώ, 32% (για ποσά από 25.000 έως 42.000 ευρώ) και 42% (για ποσά άνω των 42.000 ευρώ)
Τι προβλέπει η απόφαση: 
Συγκεκριμένα, στους αμειβόμενους με μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ παροχών που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, στις συντάξεις ή άλλες παροχές παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου έπειτα από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, ως εξής: 
- Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος γίνεται με πολλαπλασιασμό των καθαρών μηνιαίων αποδοχών επί 12 ή επί 14 όταν καταβάλλονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας, τα οποία αθροιστικά λαμβανόμενα ισοδυναμούν με δύο μισθούς. 
- Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας και των μειώσεων φόρου του μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί τον φόρο που πρέπει να παρακρατείται σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) ή το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού (ανάλογα με το αν καταβάλλονται ή όχι δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) αποτελεί τον φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.
- Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με τους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του αυτού νόμου. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης επίσης διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του. 
- Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, ή καθυστερημένα με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
- Στις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ασφάλισμα στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 
Στο καθαρό ποσό του ασφαλίσματος που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής η παρακράτηση γίνεται με συντελεστή 15%. Στο καθαρό ποσό του ασφαλίσματος που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού 40.000 ευρώ γίνεται παρακράτηση με συντελεστή 10% και για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ με συντελεστή 20%. 
Οι συντελεστές των προηγούμενων δύο περιπτώσεων αυξάνονται κατά 50%, εάν ο δικαιούχος έχει εισπράξει ποσό πρόωρης εξαγοράς. 
Η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης φόρου όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Εκτύπωση Βεβαίωσης Εφορίας για τα ποσά Επιδότησης.ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για τη λήψη της βεβαίωσης για τα ποσά επιδότησης,επιλέγετε το έτος και εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα: 
- ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
- ΑΜΚΑ: Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας:
  * Που έχετε δηλώσει στην Φορολογική Δήλωση του οικονομικού έτους 2010 για την βεβαίωση ποσών επιδότησης 2011.
  * Που έχετε δηλώσει στην ΑΕΕ 2012 για την βεβαίωση ποσών επιδότησης 2012. 
  * Που έχετε δηλώσει στην ΑΕΕ 2013 για την βεβαίωση ποσών επιδότησης 2013.....>>
Για να εκτυπώσετε τη βεβαίωση,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

 BΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ομάδα της TAXnews διαθέτει εντελώς δεωρεάν τη μοναδική online εφαρμογή Ε1-ΤΑΧ,(ΚΛΙΚ ΕΔΩ):,για τον υπολογισμό όλων των Φόρων, Εισφορών και Τελών του εντύπου Ε1, προκειμένου να βοηθήσει στο μέγιστο δυνατό τους φορολογούμενους, ούτως ώστε να γίνουν κατανοητά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτό. 
Εφιστάται η προσοχή όλων όταν η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται χωρίς την υποστήριξη Λογιστών-Φοροτεχνικών, τότε τα αποτελέσματα στο παρόν αλλά και στο μέλλον, μπορεί να μην είναι τα επιθυμητά......>>
Συμπληρώνουμε εφαρμογή,η οποία σημειωτέον είναι δοκιμαστική-Demo, όλα τα στοιχεία όπως στο έντυπο Ε1 της Φορολογικής μας δήλωσης και μας βγάζει αυτόματα το ποσό πληρωμής! Υπόψη από τους τόκους των παιδιών με μηδενικό εισόδημα, ενεργοποιούνται όλα και χρειάζονται κανονικά αποδείξεις!! 

Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Νέος τρόπος πληρωμής των συντάξεων από το Μάιο!


Αλλάζει και, μάλιστα, άμεσα με την καταβολή των συντάξεων του μηνός Μαΐου, που θα γίνει, μετά τον Πάσχα, ο τρόπος καταβολής των συντάξεων.
Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ., καθορίζεται ότι όλες οι συντάξεις θα «περνούν» πλέον, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου και θα γίνονται οι σχετικές κρατήσεις, έτσι ώστε, στη συνέχεια, τα ποσά να κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 
Η απόφαση προβλέπει –και αυτό αφορά, κυρίως, τους νέους συνταξιούχους- ότι η καταβολή της σύνταξης θα αναστέλλεται, αν ο συνταξιούχος δεν έχει προσκομίσει αριθμό λογαριασμού, προκειμένου να του καταβάλλεται η σύνταξη, ενώ θεσπίζονται και άμεσες διαδικασίες διακοπής της σύνταξης, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου......>>
Επίσης, η απόφαση προβλέπει ότι και η έκδοση των μηνιαίων βεβαιώσεων, που έπαιρναν μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι, θα γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι, εκτός από τις ετήσιες έντυπες βεβαιώσεις αποδοχών, καταργούνται και οι μηνιαίες. 
Η συνεργασία της ΗΔΙΚΑ –Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης- με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την καταβολή των συντάξεων ξεκινάει σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς επίκειται και η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης φόρου στις συντάξεις. Με τον καινούργιο φορολογικό νόμο, στους συνταξιούχους θα γίνεται παρακράτηση φόρου για το άθροισμα όλων των αποδοχών τους από κύριες και επικουρικές συντάξεις
Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει: 
Ημερομηνία καταβολής της σύνταξης: «Οι συντάξεις κάθε μήνα θα πιστώνονται στους οικείους λογαριασμούς την προτελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα. 
Από την ημερομηνία αυτή, οι συνταξιούχοι μπορούν να αναλαμβάνουν τη σύνταξή τους. Η ημερομηνία πίστωσης της σύνταξης στον οικείο λογαριασμό θεωρείται για το Δημόσιο και ως ημερομηνία πληρωμής αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψής της εκ μέρους του δικαιούχου». 
Τραπεζικός λογαριασμός για την πληρωμή της σύνταξης: «Εφόσον ο δικαιούχος της σύνταξης δεν έχει γνωστοποιήσει λογαριασμό κατά την έναρξη συνταξιοδότησής του σε ένα από τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, τότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής του, μέχρις ότου προσκομίσει φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου, στην οποία θα αναγράφεται ο λογαριασμός IBAN. Σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού στον οποίο πιστώνεται η σύνταξη, η εντολή πίστωσης μετατρέπεται σε εντολή πληρωμής. Στην περίπτωση που εκδοθούν τρεις διαδοχικές εντολές πληρωμής για κάποιο συνταξιούχο, η σύνταξή του αναστέλλεται, μέχρι τη γνωστοποίηση νέου λογαριασμού IBAN. Η σύνταξη επανακαταβάλλεται από τότε που άρχισε η αναστολή της. 
Υπολογισμός κρατήσεων: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) αποστέλλει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προς επεξεργασία έως την 10η ημέρα κάθε μήνα 
α). Κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο συνταξιούχων (EMPS) για τον υπολογισμό των μειώσεων και 
β). Κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο συνταξιούχων (SYNT) που περιέχει όλες τις επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των κρατήσεων και του τελικού πληρωτέου ποσού. 
Μηνιαία εκκαθαριστικά συντάξεων: 
Οι συνταξιούχοι θα ενημερώνονται για τη μηνιαία εκκαθάριση της σύνταξης τους, καθώς και για την ετήσια βεβαίωση καταβληθεισών συντάξεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr. Πηγή: naftemporiki.gr 

Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.


Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Ομογένειας Κωνσταντινουπόλεως,για έγκυρηση ενημέρωση......>>
Για ανάγνωση κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχετε ξαναδεί!!

Θαυμάστε μια εντυπωσιακή σειρά φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, που μας επιτρέπουν να απολαύσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο αυτό το μοναδικό μνημείο του πολιτισμού μας!! 
Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί, υπό τη μουσική υπόκρουση του τραγουδιού ΖΟΡΜΠΑΣ του Μ. Χατζηδάκη, στην διαδραστική, πανοραμική εικόνα και να ξεναγηθεί ψηφιακά στο λόφο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, αλλά και να απολαύσει την όμορφη θέα της Αθήνας .......>>
Μετά από αυτό πιστεύουμε ότι αξίζει να επισκεφτεί κανείς ξανά από κοντά το μεγαλειώδες μνημείο! Περιηγηθείτε,κάνοντας κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

NΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣύμφωνα με προαναγγελίες και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα "Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους", με αντίστοιχους όρους και διαδικασίες του προγράμματος που υλοποιήθηκε το 2013. 
Προετοιμάζοντας λοιπόν έγκαιρα όλη την διαδικασία των Vouchers και δεδομένου ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η σειρά εγγραφής των ανέργων στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου, το ΚΔΒΜ2 ΟΜΗΡΟΣ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους.....>>
άνεργους νέους, παλιούς και νέους δικαιούχους voucher να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Άμεσα και Υπεύθυνα ένα έμπειρο στέλεχος του Ομίλου θα σε ενημερώσει για όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται να κάνουμε μαζί πλέον, για την επαγγελματική σου ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
"ΟΜΗΡΟΣ" ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα ►

Ποιοί δικαιούνται τα 500 € - Παραδείγματα.Εκδόθηκε τελικά η απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για το επίδομα πλεονάσματος των 500 €, που θα πάρουν οι ένστολοι (Στρατιωτικοί, ,Πυροσβέστες και Αστυνομικοί)  στις 09 Μαΐου 2014
Στην απόφαση καθορίζονται όλα τα κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος των 500 €, αλλά παραθέτονται και παραδείγματα δικαιούχων.....>>
Δείτε τη σχετική απόφαση,κάνοντας κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΟΕΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα....>>
για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 25 Απριλίου 2014. 
- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση: 
Μετοχικό Ταμείο Στρατού 
Κολοκοτρώνη 13 T.K. 10562, Αθήνα 
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.

Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της Εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση.....>>
Στη 1η σελίδα δημοσιεύεται εμπεριστατωμένο άρθρο του Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση, μe θέμα <<ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΡΩΜΗ; "ΜΟΡΦΩΜΑ"  Ή ΕΚΚΛΗΣΙΑ;>> Για ανάγνωση κάντε κλικ ΕΔΩ και κατόπιν κλικ στο "click to read" για να εμφανισθεί η εφημερίδα.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Aλλαγές στις Συντάξεις και στα Μερίσματα.

Ποιους αφορά η κατώτατη σύνταξη των 360 €!!
 
Αντίστροφη μέτρηση για νέες αλλαγές στις συντάξεις 2.000.000 συνταξιούχων και 1.5.000.000 ασφαλισμένων ξεκινά με την εφαρμογή των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο νόμος για τα προαπαιτούμενά της τρόικας. Η αρχή θα γίνει από τις επικουρικές και παίρνουν σειρά τα μερίσματα αλλά και οι κύριες συντάξεις από το 2015. 
 Κομβικό σημείο είναι η βασική σύνταξη των 360 ευρώ που θα συνδυαστεί και με νέο ασφαλιστικό από την επόμενη χρονιά. 
1). ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ: 
Από τον ερχόμενο Ιούλιο τα ποσά των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων θα διαμορφώνονται με κριτήριο τη μείωση των ελλειμμάτων. Σε πρώτη φάση θα επηρεαστούν με νέες περικοπές τα ποσά που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους. Αρμόδια στελέχη του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης κάνουν τη σχετικά αισιόδοξη εκτίμηση ότι θα είναι της τάξης του 7-10%. Από 1/1/2015 που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών αναμένεται νέο ψαλίδι......>>
2). ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 
Από την 1η/1/2015 μπαίνουν ρήτρες μηδενικού ελλείμματος στα Μετοχικά Ταμεία του Δημοσίου και των Στρατιωτικών - Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε, οι παροχές να είναι ανάλογες των εσόδων. 
3). ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: 
Από την 1η/1/2015 αλλάζει ο υπολογισμός των κύριων συντάξεων. Επηρεάζονται όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα, δηλαδή όσοι συμπληρώνουν και το χρόνο ασφάλισής άλλα και την ηλικία για να βγουν στη σύνταξη από την επόμενη χρονιά. Επηρεάζονται και όσοι έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα, δηλαδή έχουν μόνο το χρόνο ασφάλισης και δεν συμπληρώνουν φέτος το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση. 
Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (ν. 3863/10) φέρνει μειώσεις, που θα είναι μεγαλύτερες εξαιτίας των μικρών ποσοστών αναπλήρωσης αλλά και της μείωσης των μισθών. Οι νέοι συντελεστές αναπλήρωσης θα αφορούν το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης και αποδοχές από το 2011 και μετά. 
4). ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 360 ΕΥΡΩ: 
Θα ισχύει σε όλα τα Ταμεία. Είναι το ποσό που θα εγγυάται το κράτος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει -όπως πιστεύουν ορισμένοι- ότι όλες οι συντάξεις θα πάνε στα 360 ευρώ από το 2015. Ούτε όμως ότι το συνολικό ποσό των σημερινών συντάξεων θα είναι πλήρως εξασφαλισμένο αν υπάρχουν ελλείμματα στα Ταμεία. Στην πράξη ένας συνταξιούχος που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ, και την οποία εγγυάται στο ακέραιο το κράτος, από το 2015 θα έχει την κρατική εγγύηση μόνο για τα 360 ευρώ. Τα υπόλοιπα 1.200 ευρώ θα πρέπει να είναι σε θέση να τα εγγυηθούν τα Ταμεία με τα έσοδά τους και την όποια κρατική επιχορήγηση. 
5) ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.: 
Είναι η μεταρρύθμιση που μετ’ επιτάσεως έθεσε η τρόικα δίνοντας και τις κατευθύνσεις για τη δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα Σύνταξης και τη μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης σε καθαρά επαγγελματική ασφάλιση με μη υποχρεωτική καταβολή εισφορών. 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:(ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015): 
Τα πάνω κάτω έρχονται στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών - σωμάτων ασφαλείας, καθώς από την 1η/1/2015 τα Μετοχικά τους Ταμεία (Δημοσίου, Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας όπως και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Αστυνομικών, ΤΕΑΠΑΣΑ) θα καθορίζουν τα καταβαλλόμενα ποσά στους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους τους μόνο κατόπιν μελέτης βιωσιμότητας. 
Η διάταξη που προβλέπεται στο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε επιπρόσθετες περικοπές των μερισμάτων που λαμβάνουν οι 287.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου ενώ θα κοπούν και τα μερίσματα των αποστράτων. 
Από το 2015 το ύψος των παροχών τους θα «υπαγορεύεται» από τα οικονομικά δεδομένα του κάθε φορέα που θα πιστοποιεί η μελέτη βιωσιμότητας της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Μάλιστα, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν θετικά αποτελέσματα (πλεόνασμα αντί ελλείμματος) αυτό δεν θα σημαίνει και αυξήσεις, καθώς στη σχετική διάταξη αναφέρεται πως οι όποιες αποφάσεις για τυχόν αυξήσεις -ακόμη και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν- θα πρέπει πρώτα να έχουν την έγκριση της Αναλογιστικής Αρχής και όχι των Διοικήσεων! 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Μετοχικό Ταμείο του Δημοσίου, καθώς η ρήτρα βιωσιμότητας θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την κατάργηση από 1/1/2015 σειράς κοινωνικών πόρων που αποτελούν έσοδο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και χωρίς αυτούς η κατάσταση του ήδη ελλειμματικού φορέα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερό. 
Ανάλογη προδιαγράφεται και η τύχη των επίσης ελλειμματικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και του ΤΕΑΠΑΣΑ της Αστυνομίας. 
Τα μερίσματα που χορηγούνται σήμερα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυμαίνονται μεταξύ 130 και 234 ευρώ το μήνα για όσους αποστρατεύτηκαν με το βαθμό του ταγματάρχη και άνω. Στους χαμηλότερους βαθμούς τα ποσά είναι κάτω από 100 ευρώ. ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: staratalogia.blogspot.gr
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ Μ.Τ.ΣΤΡΑΤΟΥ.Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στη διαδικασία παραλαβής των βεβαιώσεων οικονομικού έτους 2014 για φορολογική χρήση (αφορά εισοδήματα του έτους 2013)........
Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους δικαιούχους μέχρι το τέλος Απριλίου 2014.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

΄Ερχεται το ..."τέλος" υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για μισθωτούς - συνταξιούχους!!


Eκτός από μια επιβεβαίωση μέσω διαδικτύου, ουσιαστικά μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν θα ασχολούνται με την φορολογική τους δήλωση, αφού θα προσυμπληρώνεται από το Υπουργείο, ενώ ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει θέμα πληρωμής ή επιστροφής χρημάτων. 
Το πρώτο βήμα έγινε ήδη από φέτος με την πρώτη προσπάθεια συμπλήρωσης των εσόδων των φορολογουμένων. 
 Όπως λέει όμως ο Γ.Γ. Εσόδων Χ. Θεοχάρης στην εφορία του μέλλοντος (αυτή η ημέρα δεν αργεί) μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν θα πληρώνουν φόρους......>>
Με βάση τον προϋπολογισμό των εσόδων τους θα γίνονται κάθε μήνα οι κρατήσεις που αναλογούν. 
Ουσιαστικά θα διαιρείται δια του 12 ο ετήσιος φόρος και θα παρακρατείται το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ. 
Αυτό σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο, λέει ο κ. Θεοχάρης. ΠΗΓΗ:newsit.gr
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.τ.Ε.!...


Ενδεχομένως σε λίγες εβδομάδες, να δημοσιοποιηθεί η καθαρογραμμένη απόφαση του Σ.τ.Ε. την οποία περιμένουν πως και πως οι Στρατιωτικοί αλλά και τα Σώματα Ασφαλείας. Μετά από πληροφορίες, που "έντεχνα" αφήνει να διαρρεύσουν το ΥΠΟΙΚ, θα εφαρμόσει νέα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα, τα οποία όχι μόνο θα εξισορροπήσουν αυτά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει, αλλά σε βάθος χρόνου θα έχει και "κέρδος"! Τα νέα μέτρα είναι τα παρακάτω: 
α. Το ΓΕΕΘΑ, προωθεί πρόταση τροποποίησης του νόμου 3883/2010, με την οποία αυξάνονται υποχρεωτικά τα χρόνια παραμονής στους κατεχόμενους βαθμούς για όλους π.χ. για τον Συνταγματάρχη 6 χρόνια, για τον Ταξίαρχο 3 χρόνια κ.λπ. Επίσης "ακούγετε" ότι έχουν προταθεί να εφαρμοσθούν και άλλα μέτρα τα οποία θα επιφέρουν συντριπτικό πλήγμα στις συντάξεις όπως:.....>>
β. Παραμονή στον Διοικητικό βαθμό που φέρουν για όσους αποστρατεύονται.  
γ. Όποιος αποστρατεύεται με αίτηση του, θα μεταφέρεται στον προηγούμενο Διοικητικό βαθμό που έφερε!! 
Εάν υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω και έχουν και αναδρομική εφαρμογή,γιατί τότε θα θυμηθούν ότι η σύνταξη των αποστράτων είναι συνδεδεμένη με το μισθολόγιο των ε.ε.συναδέλφων, τότε θα υπάρξουν μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις και ειδικά σε αυτούς που αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους. 
Εκτιμάται ότι, μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης του Σ.τ.Ε., εάν το ΥΠ.ΟΙΚ. υλοποιήσει τα μελετώμενα "σχέδια επί χάρτου", τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για νέο κύκλο δικαστικών αγώνων.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Εκτύπωση Βεβαιώσεων Αποδοχών T.E.A.Π.Α.Σ.Α.Δόθηκε προς χρήση η Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση αποδοχών του ΤΕΑΠΑΣΑ»,όπου μπορούν μέσω της υπηρεσίας αυτής όλοι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ), καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ., να εκδώσουν τη «Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ», για φορολογική χρήση.
Για να εκτυπώσετε τη βεβαίωσή σας ακολουθήσετε τα κατωτέρω βήματα,κάνοντας κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ.


Τέθηκε σε εφαρμογή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,την Πέμπτη (03-04-2014) και μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να εκτυπώσουμε από τον Ηλεκτρονικό μας Υπολογιστή,το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Αποδοχών(το παλαιό τρίμηνο),καθώς και την ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών,συμπεριλαμβανομένων και των Ταμείων Μ.Τ.Σ. - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,για φορολογική χρήση.Υπόψη ότι για τα Ταμεία θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή σε λίγες ημέρες.....>>
Οι κινήσεις που κάνουμε είναι οι κατωτέρω είναι τρείς(3):ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

ΚΙΝΗΣΗ 1η :"ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΡΗΣΗ" 

ΚΙΝΗΣΗ 2η:ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΙΝΗΣΗ 3η: ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
 
 

Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.


Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση....>>
Για ανάγνωση κάντε κλικ ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Η εισαγγελέας «δένει» το κατηγορητήριο για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού! ΧΑΘΗΚΑΝ 99.000.000 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ!!

Εντόπισε, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Ελένη Ράικου τους υπαίτιους που έβλαψαν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού τουλάχιστον κατά 80.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σε εκείνους που κατά παράβαση καθήκοντος «επένδυσαν» 100 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο ενώ τους επιτρέπονταν μόνο 20 εκατ. ευρώ. 
Το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν τα 99.000.000 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι συνολική η ζημιά που έχει υποστεί το Μ.Τ.Σ. από το 2000 έως και πριν μερικά χρόνια έφτανε τα 430.000.000 εκατομμύρια ευρώ. 
Στην έρευνα που διεξάγει εδώ και μήνες η Ελένη Ράικου συμμετέχουν και άλλοι εισαγγελείς που ερευνούν από κοινού τα αίτια αυτής της «μαύρης τρύπας» του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και προσπαθούσαν να εντοπίσουν εκείνους που υπεξαίρεσαν ή πήραν αποφάσεις που έβλαψαν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού για ιδίων όφελος. 
Για τις εξελίξεις ενημερώνεται συνεχώς και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλος ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσουν τάχιστα οι έρευνες, να εντοπισθούν οι τυχόν υπαίτιοι και να καθίσουν στο εδώλιο......>>
Η έρευνα της Δικαιοσύνης, φαίνεται πώς έφτασε στα πρόσωπα εκείνα που πρωταγωνίστησαν σε σκανδαλώδεις ενέργειες. 
Να σημειωθεί ότι το όλο θέμα επιχειρήθηκε να ερευνηθεί και παλαιότερα αλλά δεν μπόρεσε αυτό να καταστεί εφικτό καθώς ασκήθηκαν τεράστιες πιέσεις από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ(!). 
Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνουν λόγο ότι σύντομα ορισμένα πρώην μέλη των Δ.Σ.του Μετοχικού Ταμείου Στρατού θα διωχθούν για κακουργηματικές πράξεις καθώς έχουν εντοπισθεί παράνομες πράξεις. ΠΗΓΗ: newpost.gr
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πότε δικαιούνται σύνταξη τα παιδιά ασφαλισμένων.


Σύνταξη υπό προϋποθέσεις δικαιούνται τα παιδιά των ασφαλισμένων, ενώ διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τις άγαμες θυγατέρες στο Δημόσιο. 
Στα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται πως σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου τα παιδιά μπορούν να πάρουν τμήμα ή και ολόκληρη τη σύνταξη εφόσον πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια. 
Το καταβαλλόμενο ποσό -εφόσον ζει ο έτερος γονέας- σε γενικές γραμμές ανέρχεται στο 25% με 30% της σύνταξης
Σε περίπτωση πάντως που δεν υπάρχει επιζών γονέας ή σύζυγος, τότε το τέκνο λαμβάνει το σύνολο της σύνταξης. 
Αναγκαία προϋπόθεση για τη «μεταφορά» της σύνταξης στα τέκνα είναι να μην έχουν παντρευτεί και να είναι κάτω των 18 ετών (μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας). Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν η σύνταξη χορηγείται μέχρι το 24ο έτος (εκτός αν τελειώσουν νωρίτερα τις σπουδές).......>> 
Δείτε το σχετικό δημοσίευμα της Εφημερίδας "ΕΘΝΟΣ".
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Χορήγηση εκκρεμών εφάπαξ – βοηθημάτων Τ.Π.Υ.Α.Π.

 ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιευθείσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου 4239/2014 υπ’ αριθμ. 8000/20/89-α΄ Απόφασης του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη, η χορήγηση των εκκρεμών εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους του Τ.Π.Υ.Α.Π. θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και κατά χρονική προτεραιότητα κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2014
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι:.....>>
- Τον Απρίλιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ βοηθήματα, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις εκδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. τους μήνες Δεκέμβριο 2012, Ιανουάριο 2013, Φεβρουάριο 2013 & Μάρτιο 2013 και εστάλησαν στο Ταμείο με τους ψηφιακούς δίσκους (CD) υπ’ αριθ. 117, 118, 119 & 120. 
- Τον Μάιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ βοηθήματα, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις εκδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. τους μήνες Απρίλιο 2013, Μάιο 2013, Ιούνιο 2013, Ιούλιο 2013 & Αύγουστο 2013 και εστάλησαν στο Ταμείο με τους ψηφιακούς δίσκους (CD) υπ’ αριθ. 121, 122, 123, 124 & 125. 
- Tον Ιούνιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ βοηθήματα, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις εκδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. τους μήνες Σεπτέμβριο 2013, Οκτώβριο 2013, Νοέμβριο 2013 & Δεκέμβριο 2013 και εστάλησαν στο Ταμείο με τους ψηφιακούς δίσκους (CD) υπ’ αριθ. 126, 127, 128 & 129.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Αισιοδοξούν για αποκατάσταση των συντάξεων τους οι απόστρατοι,αλλά (!)...


 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Την 05.02.2014 συζητήθηκε με βάση τον θεσμό της πιλοτικής δίκης στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφεση στρατιωτικού συνταξιούχου κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του, βάσει των διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4151/2013. 
Η εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας του Ε.Σ. υπήρξε θετική και σύντομα αναμένεται και η έκδοση της απόφασης. Ειδικότερα, τίθενται ζητήματα αντισυνταγματικότητας και συγκεκριμένα ότι η περικοπή των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων, η οποία μάλιστα εφαρμόστηκε αναδρομικά από 1ης Αυγούστου 2012, παραβιάζει βασικές συνταγματικές αρχές, όπως είναι οι εξής: 
α). Η αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος) που επιτάσσει τη χωρίς διακρίσεις συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Οι στρατιωτικοί, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο εισηγητής, έχουν πληγεί δυσανάλογα σε σχέση με άλλες ομάδες πολιτών, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν.
β). Η αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η οποία καθιερώνεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας με το άρθρο 2 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την εισήγηση, η υποχρέωση αυτή καταστρατηγείται, καθώς με τις επίμαχες περικοπές πλήττεται το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων......>>
γ). Η αρχή της αναλογικότητας, τον σεβασμό της οποίας επιτάσσει το άρθρο 25 του Συντάγματος. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον εισηγητή, ούτε αιτιολογούνται, αλλά και ούτε τεκμηριώνονται με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων η αναγκαιότητα και η προσφορότητα των επίμαχων μειώσεων για την επίτευξη του σκοπού της περιστολής του δημοσιονομικού ελλείμματος. Δεν προκύπτει, άλλωστε, όπως υπογράμμισε ο εισηγητής, ότι εξαντλήθηκε κάθε άλλο διαθέσιμο μέτρο που θα επέτρεπε την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος, αποτρέποντας όμως την επιβάρυνση για πολλοστή φορά της ίδιας κατηγορίας πολιτών. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί, σύμφωνα με την εισήγηση, την κατανομή των δημοσιονομικών βαρών συνεχώς σε κατηγορία φορολογουμένων, οι οποίοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
δ). Οι μειώσεις στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων παραβιάζουν και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα της περιουσίας. Οι επίμαχες μειώσεις, και μάλιστα αναδρομικά, πλήττουν το δικαίωμα των συνταξιούχων, χωρίς να αποδεικνύεται ότι αυτό υπαγορεύτηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. 
Εν αναμονή της απόφασης: 
Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον είναι θετική, θα έχει αποτελέσματα και για τους λοιπούς συνταξιούχους που άσκησαν εμπρόθεσμα έφεση κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους, η οποία όπως είπαμε έλαβε χώρα αναδρομικά από 01.08.2012. Όσοι δεν έχουν ασκήσει έφεση συνιστάται να αναμένουν την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Διοίκηση, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών διά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν αναπροσαρμόσει αναδρομικά τη σύνταξη, θα πρέπει να καταθέσουν αγωγή για την επιστροφή έντοκα των ποσών που παρακρατήθηκαν. 
Επίσης, σας αναφέρουμε ότι σε προσφυγές συνταξιουχικών οργανώσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων για παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη η εν λόγω Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης έκρινε ότι ο προσδιορισμός των αποδοχών σε ύψος που υπολείπεται του ορίου της φτώχειας, το οποίο για τη χώρα μας έχει οριστεί, βάσει στατιστικών στοιχείων της EUROSTAT, στο ποσό των 580 ευρώ μηνιαίως, παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Βλ. Απόφαση ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας, σκέψεις 57-65). Το ποσό, λοιπόν, αυτό δύναται να συνιστά το εισοδηματικό όριο κάτω από το όποιο συντρέχει περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ανθρώπου. 
Αντίθετες στην ΕΣΔΑ: 
Τέλος, αναφέρουμε ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει, ήδη, γνωμοδοτήσει πως είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην ΕΣΔΑ οι αναδρομικές περικοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου του 2012 στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων. 
Ειδικότερα, από το 2012 η Ολομέλεια του ΕΣ είχε πει ότι «[...] αυτή η επιλεκτική μονομερής και διαρκής επιβάρυνση κατηγορίας μισθωτών και εν προκειμένω συνταξιούχων, έναντι άλλων ομάδων πολιτών που φοροδιαφεύγουν ή εισφοροδιαφεύγουν, ως εύκολος και γρήγορος τρόπος ισορρόπησης-ισοσκέλισης των οικονομικών δεδομένων, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των διοικουμένων που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προπαρατεθείσες διατάξεις (άρ. 4 παρ.5 & 2 παρ. 1 του Σ), αλλά και εκείνης του άρθρου 25 παρ.4 αυτού, της αξίωσης δηλαδή του κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης και προφανώς η πρακτική αυτή δεν είναι συμβατή με την καθιερούμενη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας». 
Σε άλλο σημείο της ίδιας γνωμάτευσης αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και, συνεπώς, πρέπει να διευκρινιστεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας». 
Η ανωτέρω γνωμοδότηση για την αντισυνταγματικότητα της διπλής μείωσης των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων εκδόθηκε κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου και μετέπειτα Ν. 4093/2012. ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ" 
ΣΧΟΛΙΟ:
Δώρο άδωρο τελικά η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οιουδήποτε άλλου Δικαστηρίου,εφόσον με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ,θα καταργείται στη πράξη και θα εφαρμόζονται αμέσως ισοδύναμα μέτρα (;)... 
Βρέθηκε τελικά τρόπος να μη γίνονονται σεβαστές και αποδεκτές οι Αποφάσεις των Δικαστηρίων!!
 
 
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014