ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Shall We Dance O Σύνδεσμός μας ανακοινώνει στα μέλη του ότι την 31-01-2015,ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00΄στο Κέντρο «ΝΕΡΑΪΔΑ»(8ο Χιλιόμετρο της Επ. οδού Λάρισας-Αμπελώνα), θα διοργανώσει την κοπή της βασιλόπιτας, την χοροεσπερίδα και την βράβευση των παιδιών των μελών του, που εισήχθησαν το έτος 2014 στα Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Παρακαλούνται τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην ανωτέρω εκδήλωση και όσοι έχουν παιδιά που επέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις να το δηλώσουν μέχρι 20-01-2015 στο γραφείο του Συνδέσμου.-
"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2410256836 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ.ΚΙΝ.ΔΙΑΧ/ΣΤΗ 6947331786"

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Νέος υπολογισμός των αναδρομικών...


■ Μπλόκο στην υπουργική απόφαση από τους αποστράτους.  

■ Το συντονιστικό των τριών (3) Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ), κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας αίτηση για την ακύρωση της Κοινής Αποφάσεως ΥΠ0ΙΚ και ΥΠΕΘΑ. Με «κυκλωτική» κίνηση στο Συμ­βούλιο της Επικράτειας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι απόστρατοι επιχειρούν πρώ­τον, να διασφαλίσουν πως, ανε­ξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα προκύψει μετά τις εκλογές, οι ίδιοι θα έχουν «κλειδώσει» (στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών) τα συμφέροντά τους με τις ενέργειές τους και, δεύτερον, πως θα έχουν στα χέρια τους μια ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη απάντηση από το.......>> ΓΛΚ που θα αποτελέσει το πλέον αποστομωτικό επιχείρημά τους απέναντι σε κάθε υπουργό, σε ό,τι αφορά την περίφημη «δημοσιονομική» επιβάρυνση της «αποκατάστασής» τους, αλλά και θα βγάλει την κοινωνία από την πλάνη περί «προνομιούχων στρατιωτικών»
Το συντονιστικό των αποστράτων κα­τέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας αί­τηση για την ακύρωση της υπ’ αριθμ, 2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014/ (ΦΕΚΒ 3093/18-11-2014) Κοινής Αποφάσεως του υπουργού Οικονομι­κών, του υπουργού Εθνικής Άμυνας, του υπουργού Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη σταδιακή «αποκατάσταση» ζητώντας την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ. Ταυτόχρονα, η Ε.Α.Α.Ν., που σε κά­θε ευκαιρία θυμίζει πως αριθμεί 14.300 μέλη. με παρέμβαση της στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Συντάξε­ων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σημειώνει πως ούτε το «σταδιακό» 50% τελικά δεν έφτασε στους αποστράτους, αφού τα μέλη της έλαβαν από 1 έως 40 ευρώ, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός πως η εν λόγω «αύξηση» υπολογίστηκε στις μεικτές αποδοχές των στελεχών αυτών, με αποτέλεσμα να υποστούν τις μειώσεις των επιπλέον κρατήσεων 10%, 15% και 20% επί του συνόλου των αποδοχών του ν. 4093/2012, που -όπως σημειώνουν οι απόστρατοι- έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ. 
Επιπροσθέτως, δε, έχασαν λεφτά και από τις μει­ώσεις των 3986/11, 4002/11, 4024/11 και 4051/12, που είχαν ως αποτέλεσμα οι απόστρατοι να υποστούν υπερβολικές κρατήσεις-μειώσεις και εισφο­ρές. Κάτι που συνεπάγεται και πως, τελικά, τα προϋπολογισθέντα ποσά ως επιβάρυνση του κρατικού προ­ϋπολογισμού προφανώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πράγμα όμως που δεν έχει πληροφορηθεί η κοινωνία, η οποία μένει σε εσφαλμένες αντιλήψεις τις οποίες δημιούργησαν διαρροές και δημοσι­εύματα του πρόσφατου παρελθόντος. 
Με «τυχαίο» σύστημα η «αποκατάσταση»; 
Οι απόστρατοι, μάλιστα, τονίζουν και πως έχει πα­ρουσιαστεί το ανεξήγητο φαινόμενο στις αναδρομικές αποδοχές των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α να υπάρχουν απόστρατοι με ίδια δικαιώματα, ίδιες υποχρεώσεις και ίδιο τρόπο αποστρατείας που εμφανίζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα αναγραφόμενα ποσά. 
Άλλοι στο ενημερωτικό σημείωμα του Ιανουάριου του 2015 δεν έχουν καθόλου αναδρομικές αποδοχές, ενώ άλλοι, προχωρώντας στην αποφορολόγηση των αποδοχών τους (έξι μηνών) και αφαιρώντας από τη σύνταξη τα αναδρομικά, ανακάλυψαν ακόμα και μείωση των μη­νιαίων αποδοχών τους σε σχέση με αυτές που λάμβαναν πριν από την εφαρμογή του ν. 4093/2012!! ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:"ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ".
Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Ανοικτή η Εφαρμογή για τη δήλωση αλλαγών στο Ε9...
Από σήμερα (23-1-2015) είναι ανοικτή η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται οι μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου (φυσικού ή νομικού προσώπου) καθ’ όλη ........>> 
Τη διάρκεια του έτους 2014 και ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015. Για παράδειγμα, αν τον Ιανουάριο 2014 αποκτήθηκε ακίνητο, το οποίο στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2014, μεταβιβάσθηκε, το ακίνητο αυτό δεν θα περιληφθεί στη δήλωση Ε9. Αντίθετα, αν μέσα στο 2014 αποκτήθηκε ακίνητο, το οποίο υπάρχει την 1η Ιανουαρίου 2015, το ακίνητο αυτό θα περιληφθεί στη δήλωση Ε9 έτους 2015 και θα πρέπει να μεταφερθεί και στην περιουσιακή κατάσταση του επόμενου έτους.
Φετινές μεταβολές στην ακίνητη περιουσία:
Επίσης, από σήμερα είναι διαθέσιμη και η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαρκή ενημέρωση των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης (Ε9 έτους 2016), μέσω της οποίας ο φορολογούμενος αναγράφει μεταβολή που επήλθε στην ακίνητη περιουσία του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αυτής. Για παράδειγμα, αν μέσα στον Ιανουάριο 2015 αποκτήθηκε ακίνητο, το ακίνητο αυτό θα δηλωθεί στη δήλωση Ε9 μέσα σε 30 ημέρες από την απόκτησή του. Αν στη συνέχεια το ακίνητο αυτό μεταβιβασθεί τον Ιούνιο 2015, μέσα σε 30 ημέρες θα πρέπει να δηλωθεί η μεταβολή, ώστε την 1η Ιανουαρίου 2016 να απεικονίζεται η περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου κατά την ημερομηνία αυτή. 
Η Γ.Γ.Δ.Ε. επισημαίνει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του έτους που ο φορολογούμενος επιθυμεί να υποβάλει τη δήλωσή του, γιατί εσφαλμένη επιλογή θα επιφέρει τη διαχρονικά μη ορθή ενημέρωση του Περιουσιολογίου Ακινήτων και θα επισύρει και την τυχόν επιβολή κυρώσεων. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δένδιας:"Τον Μάρτιο του 2016 το υπόλοιπο 50% στους μισθούς των στρατιωτικών"...

Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 θα δοθεί το υπόλοιπο 50% των οφειλομένων στους στρατιωτικούς με βάση όσα προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή την εξαγγελία έκανε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας, μέσω της συνέντευξής του στο Onalert.gr. Ο κ.Δένδιας διευκρίνησε ότι ανακοινώνει την δεύτερη φάση της διόρθωσης έχοντας το πράσινο φως........>>> πρωθυπουργού... και πρόσθεσε ότι η “διόρθωση” δεν ανακοινώνεται λόγω εκλογών, αλλά επειδή η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί στην απόφαση του Σ.τ.Ε. 
Ο κ.Δένδιας ως νομικός γνωρίζει πολύ καλά τις διαδικασίες και αναφέρθηκε και στην απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. η οποία αναμένεται.


Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Εκλογική αποζημίωση 123 ευρώ για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας...

Υπεγράφη η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση για την Εκλογική Αποζημίωση των Αστυνομικών και το Πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,για την έκτακτη απασχόλησή του κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Το ποσό ανέρχεται στα 123 ευρώ κατ΄άτομο,σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Θεοχαρίδη και τον.......>> Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα
Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει την 14η Φεβρουαρίου 2015.
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ


Από το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, που εδρεύει στη Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και επί της περιφερειακής οδού Β/Α του πρώην Στρατιπέδου "ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ", ότι από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015, θα λειτουργούν δύο (2) επιπλέον τηλεφωνικές γραμμές ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού. 
Τα τηλέφωνα στα οποία το κοινό μπορεί να καλεί είναι: 
2310381044, 2310382073 (Χειρουργικού Τομέα) 2310381702, 2310382078 (Παθολογικού Τομέα)........>> 1). Το τηλέφωνο 2310381044 ισχύει για τηλεφωνικά ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Χειρουργικού τομέα
- Χειρουργικό 
- Ορθοπεδικό 
- Αγγειοχειρουργικό 
- Νευροχειρουργικό 
- Γυναικολογικό 
- Πλαστικός.  
2).Το τηλέφωνο 2310382073 ισχύει για τηλεφωνικά ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Χειρουργικού τομέα: 
- Οφθαλμολογικό 
- ΩΡΛ 
- Γναθοχειρουργικό 
- Θωρακοχειρουργικό 
- Ουρολογικό.  
3).Το τηλέφωνο 2310381702 ισχύει για τηλεφωνικά ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Παθολογικού τομέα: 
- Παθολογικό 
- Ρευματολογικό 
- Διαβητολογικό 
-Ενδοκρινολογικό 
- Νευρολογικό 
- Δερματολογικό 
- Υπερτασιολογικό 
- Οστεοπόρωσης.  
4).Το τηλέφωνο 2310382078 ισχύει για τηλεφωνικά ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Παθολογικού τομέα: 
- Καρδιολογικό 
- Γαστρεντερολογικό 
- Πνευμονολογικό 
- Νεφρολογικό 
- Ογκολογικό 
- Αλλεργιολογικό 
- Παιδιατρικό 
- Ψυχιατρικό 
- Μικροβιολογικό.  

Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Το Σ.Τ.Ε. απειλεί με πρόστιμα για τα αναδρομικά των ενστόλων...


Με άμεση επιβολή κυρώσεων (πιθανότατα προστίμου) απειλούνται πλέον η κυβέρνηση και το ελληνικό Δημόσιο επειδή δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι σήμερα πλήρως (αλλά μόνο εν μέρει) στις δικαστικές αποφάσεις που τον περασμένο Ιούνιο δικαίωσαν τους ενστόλους (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες κ.λπ.)..........>>> ΠΗΡΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟ 50%:  
Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών επιστράφηκε μόνο το 50% των αναδρομικών που δικαιούνται οι ένστολοι και μάλιστα σε 36 δόσεις, ενώ υπήρξε και μερική αποκατάσταση των αποδοχών τους καθώς καλύφθηκαν μόνο κατά το ήμισυ οι μισθολογικές τους απώλειες.   
Χθες συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση ειδικής επιτροπής του ανώτατου δικαστηρίου υπό τον πρόεδρό του Σ. Ρίζο, οι αιτήσεις διαφόρων ενώσεων και ομοσπονδιών επιμέρους κλάδων των ενστόλων, με τις οποίες επιδιώκεται να αναγνωριστεί δικαστικά το γεγονός ότι δεν έχουν εκτελεστεί όπως πρέπει οι αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ που στις 13/6/14 έκριναν αντισυνταγματικές και άκυρες τις τελευταίες περικοπές που επήλθαν στις αποδοχές τους με τον Ν. 4093/12. 
Στη συνεδρίαση, όπου παρέστησαν νομικοί εκπρόσωποι των ενστόλων αλλά και του Δημοσίου, εξηγήθηκε αναλυτικά ότι με, βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε, το κράτος όφειλε να προβεί σε άμεση νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα προβλεπόταν αφενός η ταχεία καταβολή των αναδρομικών (από 1ης/8/12 μέχρι και τον Ιούνιο 2014) για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά των αντισυνταγματικών περικοπών και αφετέρου η επιστροφή των αποδοχών (και συντάξεών τους) στα επίπεδα του Ιουλίου 2012. Εντούτοις με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν περίπου προ 2μήνου, το υπουργείο Οικονομικών επέτρεψε να επιστραφεί μόνο το 50% των αναδρομικών που δικαιούνται οι ένστολοι και μάλιστα σε 36 δόσεις (σε βάθος 3ετίας), ενώ προέβλεψε τη μερική αύξηση των αποδοχών τους, αποκαθιστώντας μόνο κατά το ήμισυ τις απώλειες που είχαν.
΄Ετσι το Δημόσιο θα είχε μόνο από τα αναδρομικά όφελος 347,6 εκατ. ευρώ από τους ενστόλους και 67,1 εκατ. ευρώ από τους δικαστικούς λειτουργούς, στους οποίους υπήρξε αντίστοιχη μείωση (κατά 50%) των αναδρομικών (μολονότι αρχικά είχε ψηφιστεί στη Βουλή η επιστροφή του συνολικού ποσού). 
«Μπλόκο»:
΄Ηδη οι δικαστικοί έχουν «μπλοκάρει» την παραγραφή των αξιώσεών τους, ενώ προχωρούν σε «μπαράζ» αγωγών για τα υπόλοιπα αναδρομικά, αλλά και την υλοποίηση άλλων αποφάσεων του «Μισθοδικείου», με τις οποίες αναγνωρίστηκε η επέκταση και σε αυτούς του αφορολογήτου 25% που ισχύει για τους βουλευτές, εν όψει της συνταγματικής ισοκυρίας και ισοτιμίας των τριών εξουσιών. Ανάλογες κινήσεις εξετάζουν και οι ένστολοι, για να υποβάλουν πιθανότατα μπαράζ αποζημιωτικών αγωγών κατά του Δημοσίου, για να λάβουν έντοκα τα 347,6 εκατ. ευρώ που τους οφείλονται για τα αναδρομικά και την απώλεια ποσού 182,8 εκατ. € ετησίως από τις αποδοχές που δεν επανήλθαν στο επίπεδο του Ιουλίου 2012. 
Στην «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση ενώπιον της 3μελούς επιτροπής οι εκπρόσωποι του Δημοσίου επανέλαβαν τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και οι οποίοι επέβαλαν να δοθεί μέρος των οφειλομένων, αφού θα υπήρχε πρόβλημα στην εκτέλεση των προϋπολογισμών. 
Οι εκπρόσωποι των ενστόλων χρησιμοποίησαν ως νομικά «όπλα» τις προγενέστερες αποφάσεις της επιτροπής του Σ.τ.Ε, που έχει δεχθεί ότι η συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι πλήρης και κατά το δυνατόν άμεση, χωρίς να μπορεί το κράτος να αδρανεί επικαλούμενο λόγους που δεν στηρίζονται στο Σύνταγμα. ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΘΝΟΣ".
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ANΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015...


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. ΕΔΩ: το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ,2015 που θα καταβληθεί στις 29/01/2015..........>> Για να εισέλθετε στην εφαρμογή και να εκτυπώσετε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password).
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...


Διαβάστε τη σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Ομογένειας Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση........>>> Για ανάγνωση,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΣΑΜΑΡΑΣ: ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 50% ΣΤΙΣ Ε.Δ. & ΤΑ Σ.Α....

Ο Πρωθυπουργός, κ. Α. Σαμαράς, καλεσμένος στη χθεσινή (18-01-2015) πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ «ΑΚΡΑΙΩΣ» και στον δημοσιογράφο κ. Τάκη Χατζή (ιδιοκτήτη του newpost.gr), δήλωσε: «Θα σας πω και κάτι ακόμα. Στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία πήραν πίσω μέχρι στιγμής, μόνο το 50% των δικαστικών αποφάσεων. Εγώ τους το λέω σήμερα ανοιχτά για να το μάθουν. Ότι σε δύο χρόνια θα μπορέσουμε να τους επιστραφεί και το υπόλοιπο κομμάτι»..........>> Δείτε το σχετικό video,κάνοντας κλικ ΕΔΩ:

Διαβάστε Περισσότερα ►

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ Σ.τ.Ε.ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΠΟΑΣΥ-ΠΟΑΞΙΑ...

                                                      
                                                          Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2015  
                                                               Αρ. Πρωτ.: 500/7/35κγ 


Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κατατέθηκε χθές, 16 Ιανουαρίου 2015, στη Γραμματεία του Σ.τ.Ε. από τις Ομοσπονδίες μας, με αριθμ. Πρωτ. 154/15, κοινή αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που εξεδόθη δυνάμει του Νόμου 4307/14, βάσει του οποίου επιστρέφονται στους ένστολους αναδρομικές διαφορές των αποδοχών, μειωμένες κατά 50%. Οι Ομοσπονδίες προσέφυγαν εκ νέου στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Χώρας για παράβαση.........>> συνταγματικών διατάξεων και ειδικότερα της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ενστόλων, της διάκρισης των εξουσιών, του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας και της υποχρέωσης της διοίκησης να συμμορφώνεται στις ακυρωτικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 
Με τον τρόπο αυτό εκφράζουμε το εύλογο παράπονο των συναδέλφων για το ‹‹μισθολόγιο›› που θεσπίστηκε, βάσει του Νόμου 4307/14, για τον οποίο αντιδρούμε και ταυτόχρονα διεκδικούμε -πέρα από τις ατομικές αγωγές- και την πλήρη συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών στις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις του ΣτΕ, τουλάχιστον για την εξ ολοκλήρου επιστροφή των οφειλομένων. 
Η αίτησή μας υπογράφεται από τους Νομικούς μας Συμβούλους κ.κ. Χάρη Μπουκουβάλα και Ρήγα Μπαρμπούρη, οι οποίοι εκτιμούν ότι η υπόθεση λόγω της σπουδαιότητός της θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι στις 15 Ιανουαρίου 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία προσφυγής μας στην Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή σου βλέπεις το σπίτι σου τρισδιάστατα!!

Γράψε τη διεύθυνση κατοικίας σου στα Ελληνικά και δες το σπίτι σου τρισδιάστατα!! 
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να προβάλει τρισδιάστατα την διεύθυνση που θα πληκτρολογήσετε και να δείτε το σπίτι σας και όλα τα σπίτια της γειτονιά σας..........>>> Για να δείτε την εφαρμογή,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ...


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη,τις επιχειρήσεις και τρίτους Φορείς. Κάποιες από αυτές απαιτούν να έχει γίνει εγγραφή στο Σύστημα, ενώ κάποιες άλλες είναι διαθέσιμες και για συναλλασσόμενους που δεν έχουν κάνει εγγραφή. Η υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η βελτίωση των παλαιότερων αποτελεί καθημερινή δραστηριότητα του ΟΑΕΔ, ο οποίος και παρέχει ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτές που παρέχονται σήμερα από το δημόσιο. Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχεδιάζονται προσεκτικά με γνώμονα την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση για τον τελικό χρήστη και την ενημέρωσή του σε σχέση με τις συναλλαγές του με τον Οργανισμό..........>> Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύσσει ο ΟΑΕΔ απευθύνονται σε όλους τους συναλλασσόμενους με αυτόν και οι προτάσεις - παρατηρήσεις μας βοηθούν να τις βελτιώνουμε και να τις επεκτείνουμε. 
Όλες οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες για τους πιστοποιημένους χρήστες, με την είσοδό τους στο σύστημα, ενώ σε κάποιες από αυτές δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και για μη πιστοποιημένους χρήστες. 

Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΕΚΠΝΕΕΙ ΤΗΝ 18-01-2015 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ...

Εκπνέει την Κυριακή (18/01/2015) η προθεσμία αντικατάστασης, για όσους κατέχουν παλαιές άδειες ικανότητας οδήγησης Μοτοποδηλάτου (βιβλιαράκια) έως 50 κ.ε.που εξέδιδαν τα Τμήματα Τροχαίας,με νέες Ευρωπαϊκού τύπου. ΄Οπως είναι Φυσικό πρέπει να καταβάλουν και το ανάλογο παράβολο αντικατάστασης της άδειας οδήγησης, αξίας 30 €, το οποίο γίνεται μέσω του taxis στον τομέα e-παράβολο.........>> Οι κάτοχοι αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός διετίας από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ51/2012 (δηλαδή μέχρι 18-01-2015) πρέπει να καταθέσουν τις παραπάνω άδειες οδήγησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνών προς αντικατάσταση τους με νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσης του. 
Έτσι οι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου που έχουν χορηγηθεί από τα Τμήματα Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να αντικατασταθούν με τα νέα έντυπα αδειών που χορηγούνται πλέον από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Η προθεσμία για την αντικατάσταση των αδειών οδήγησης είναι μέχρι τις 18-01-2015. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους είτε στην κατά τόπους Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνών της Περιφέρειας τους, είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου είτε όχι. 
Για την αποφυγή καθυστερήσεων που πιθανόν να υπάρξουν λόγω μεγάλης προσέλευσης πολιτών τις τελευταίες ημέρες λήξης της προθεσμίας, παρακαλούνται οι πολίτες να προσέρχονται έγκαιρα για να καταθέσουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία, ώστε να ζητηθεί ο σχετικός φάκελος από την Τροχαία, ώστε στην συνέχεια να ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης της νέας άδειας οδήγησης.  
Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και υποβάλλονται είναι
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
• Φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου 
• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας 
• Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. 
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι μετά την λήξη της προθεσμίας οι Άδειες Οδήγησης που χορηγήθηκαν από την Τροχαία δεν θα έχουν ισχύ και όσοι οδηγοί δεν τις αντικαταστήσουν με τις νέες άδειες οδήγησης κινδυνεύουν να τους επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ.Ο.Κ.

Διαβάστε Περισσότερα ►

Παράταση μέχρι την 28-2-2015 η ένταξη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α...


Σας ενημερώνουμε και παραθέτουμε αυτούσια όλη την σχετική διάταξη που αφορά το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και την χρονική παράταση για υλοποίηση του άρθρου 220 του Ν 4281/2014 ( Α-160), μετά την δημοσίευση του Ν.4316 (Φ.Ε.Κ-270) της 24-12-2014 <<Ίδρυση Παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής Φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις>>.........>>> 
΄Aρθρο 119. 
1. Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 ( Α-160) ημεροχρονολογία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης μετατροπής των ανωτέρω σε Ν.Π.Ι.Δ. παρατείνονται έως 28-02-2015. 
2. Η προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προθεσμία για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Τ.Α.Λ.Σ.,καθώς και του Τ.Α.Υ.Β. κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής παρατείνεται έως τις 28-2-2015.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Σ.τ.Ε.ΑΠΟ το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ...


Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών (3) Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ,ΕΑΑΝ,ΕΑΑΑ), κατέθεσε χθές (12-01-2015) αίτηση ενώπιον του Σ.τ.Ε.,για ακύρωση της Κ.Υ.Α.περί καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών-συντάξεων των στελεχών των Ε.Δ. & των Σ.Α.........>> Για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "AΠOΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...Διαβάστε την σημερινή έκδοση (13-01-2015) της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιση ενημέρωση........>>> Για να την αναγνώσετε,πατήστε ΕΔΩ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 2015...

Δεν φαίνεται να μας κάνει και πολύ τη χάρη το 2015 με τις αργίες και τα τριήμερα, καθώς μόλις μία αργία του έτους πέφτει Παρασκευή και… βολεύει για τριήμερο!  
Μαζί με την Καθαρά Δευτέρα και του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, σύνολο μόλις τρία είναι τα τριήμερα της καινούριας χρονιάς. 
Δείτε τη λίστα με τις αργίες του 2015: 
Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1η Ιανουαρίου Θεοφάνεια: 
Τρίτη 6η Ιανουαρίου...........>> Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: 
Τετάρτη 25 Μαρτίου.
Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου.
Κυριακή του Πάσχα
Κυριακή 12 Απριλίου. 
Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου.
Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαϊου.
Πεντηκοστή: Κυριακή 31 Μαϊου.
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1η Ιουνίου.
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου. 
Επέτειος του ΟΧΙ: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. 
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου. 
Σύναξη της Θεουτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Συνάντηση της Π.Ο.Σ. με τον ΑΝ.ΥΠΟΚ. στο Υπουργείο Οικονομικών...

                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 52 


Τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00´, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ) με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών (ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ) Χρήστο Σταϊκούρα. Στη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργού, συμμετείχαν από πλευράς Υπ. Οικονομικών εκτός από τον ίδιο, ο Γεν. Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Σπ. Ντάνος, ο Διευθυντής του τμήματος Στρατιωτικών Συντάξεων Μαρρές Αλκιβιάδης, η Τμηματάρχης της Α' Συνταξιοδοτικής Νομ/κής Εργασίας Μαρία Φραγκιά και ο ειδικός συνεργάτης του Υπουργού. Από την Ομοσπονδία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ταξχος ε.α Βασ. Νικολόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α Βασ. Παπαδόπουλος, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Αντγος εα Δημ. Δημητρούλης και το μέλος του ΔΣ Ταξχος ε.α Αρ. Κρανιδιώτης..........>> Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση του ΑΝ.ΥΠΟΙΚ. για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Ν. 4307/2014, που περιλαμβάνει την τροπολογία αναθεώρησης του μισθολογίου των στρατιωτικών και κατ' επέκταση των συντάξεων αποστράτων. 
Αφορμή για την παραπάνω συνάντηση, σύμφωνα με τον ΑΝ.ΥΠΟΙΚ, αποτέλεσε το πλήθος των τηλεφωνικών διαμαρτυριών που δέχτηκε, ιδίως μετά την 22α Δεκεμβρίου που καταβλήθηκαν οι συντάξεις και των ανακοινώσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, για τα ποσά που καταβλήθηκαν στους αποστράτους (αναδρομικά-μερική μηνιαία διόρθωση). 
Καταρχήν ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ. μετέφερε την έντονη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις των αποστράτων, λόγω του αρνητικού κλίματος και αποτελέσματος που προέκυψε, ως συνέπεια της μη πλήρους εφαρμογής από την Κυβέρνηση της απόφασης του Σ.τ.Ε.
Επισημάνθηκε ότι η διαρροή στα ΜΜΕ, από «πηγές» του Υπ. Οικονομικών, των ακαθάριστων ποσών που φαίνονταν υψηλά, διαρροή η οποία κατά την άποψη της Ομοσπονδίας είχε ως στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό, έστρεψε τους πολίτες εναντίον των Στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, αλλά και δημιούργησε υπέρμετρες προσδοκίες στους αποδέκτες των αναδρομικών, οι οποίοι βλέποντας στην πράξη τα πραγματικά χαμηλά ποσά, στράφηκαν δικαίως κατά του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης. 
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ παρουσίασε με στοιχεία στον ΑΝ.ΥΠΟΙΚ, τα κυριότερα αποτελέσματα της εφαρμογής του Ν. 4307/2014, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από τους παρευρισκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΟΙΚ, όπως παρακάτω: 
Επήλθε μερική μικρή επαναφορά που αντιστοιχεί όχι στο 50% της διαφοράς των πληρωτέων ποσών μεταξύ Ιουλίου 2012 και Νοεμβρίου 2014, όπως υποστηρίζει το Υπ. Οικονομικών, αλλά σε ποσοστό από 0 (μηδέν) μέχρι 28% της διαφοράς. 
Το πρόβλημα όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται στην πράξη, εντοπίζεται στο αλλοπρόσαλλο και «διεστραμμένο» σύστημα μειώσεων, κυρίως στις περιπτώσεις νόμων που προβλέπουν κλιμάκια με ποσοστά, όπου η κράτηση υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ κάθε φορά που αλλάζει το κλιμάκιο και όχι με το ποσοστό που αναλογεί στο αντίστοιχο κλιμάκιο. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων, που ανέρχεται σε ποσοστό 91%, έλαβε μηνιαία διόρθωση από μηδέν μέχρι 48 ευρώ καθαρά, ενώ παρουσιάσθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο απόστρατοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη (Β.Σ.) να λαμβάνουν λιγότερα αναδρομικά από άλλους με μικρότερη Β.Σ. 
Υπάρχουν πάνω από 1.500 συνταξιούχοι που δεν έλαβαν αναδρομικά. Το συνολικό ύψος των ΚΑΘΑΡΩΝ αναδρομικών, ελεύθερα φόρων και κρατήσεων, για 121.000 περίπου συνταξιούχους, συνολικά για 29 μήνες είναι 118,4 εκατ. ευρώ. 
Πρότεινε μάλιστα η Π.Ο.Σ. συγκεκριμένες παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση του πλέγματος των μειώσεων, για να ελαχιστοποιηθούν οι υπάρχουσες αδικίες, οι δε μειώσεις να γίνονται στο πλαίσιο της αναλογικότητας, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα. 
Επί του θέματος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ. επεσήμανε στον ΑΝ.ΥΠΟΙΚ ότι η επίκληση του εγγράφου με αριθ. Γ1-1190/24-09-2014 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. όσο και του κανονισμού ESA-95 (European System of Accounts of the year 1995) από το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τη ψήφιση του Ν.4307/2014, με σκοπό να στηριχθεί η μερική συμμόρφωση, τόσο στις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τα Στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α, όσο και στην αντίστοιχη απόφαση υπ' αριθ. 88/2013 του, κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος, Ειδικού Δικαστηρίου, ήταν τουλάχιστον άστοχη, καθόσον, ο ESA-95 λειτουργεί ως «πλαίσιο» και όχι ως απαρέγκλιτος νόμος. Αποτελεί τουλάχιστον έκπληξη η πλήρης συμμόρφωση του Υπ. Οικονομικών σε ένα «κανονιστικό πλαίσιο», όπως ο ESA-95 και σε μια ανεξάρτητη αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και όχι σε μια αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας (Σ.τ.Ε). Επομένως υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ και προτάθηκε συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης. 
Άλλα θέματα που έθεσε η ΠΟΣ κατά την συνάντηση ήταν: 
Οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τυπικά για όλους τους συνταξιούχους, αλλά στην ουσία πλήττουν κυρίως τους αποστράτους, όπως η ύπαρξη ηλικιακών κριτηρίων και το εργασιακό πλαίσιο μισθωτών. Το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης Ταξιάρχων. Η κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη, που υπολογίζεται επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης και όχι επί του ποσού που απομένει μετά τις μειώσεις, όπως συνέβαινε μέχρι τον Οκτ. 2013. Ο συνυπολογισμός του ΕΚΟΕΜΣ στις συντάξεις. 
Ο Υπουργός άκουσε τις απόψεις και τις προτάσεις της Π.Ο.Σ, για κάποιες από τις οποίες θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια επανεξέτασης, πλην όμως δήλωσε ότι λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν δύναται να αναλάβει στη συγκεκριμένη περίοδο οποιαδήποτε δέσμευση. Επίσης επικαλέσθηκε την υπάρχουσα δημοσιονομική κατάσταση και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν. Τέλος μας ενημέρωσε για σχέδιο νόμου, που όμως δεν κατατέθηκε στη Βουλή και περιελάμβανε συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων, στην επέκταση σε όλο το προσωπικό των Ε.Δ και Σ.Α του χρόνου υπηρεσίας μέχρι 5 έτη που λογίζεται στο διπλάσιο, στον υπολογισμό εξαμήνων υποβρύχιων καταστροφέων στελεχών Ε.Δ και Σ.Α, στην τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 20 το Ν.3865/2010 (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος), στην επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, που είχαν καταβληθεί και στα Μετοχικά Ταμεία κλπ. 
Η Ομοσπονδία έχει την άποψη ότι, έστω και αν η παραπάνω συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε αναμενόταν, εν τούτοις κατέδειξε στον ΑΝΥΠΟΙΚ και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών με σαφήνεια και επιχειρήματα τα δυσμενή αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου για την αναπροσαρμογή των μισθών και συντάξεων, αλλά και την, κατά την άποψή της, αιτία που οδήγησε στην υπόψη κατάσταση. Πρότεινε μάλιστα συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετώπισης των προβλημάτων (υπολογισμό των ποσοστών εντός του κλιμακίου, κατάργηση ηλικιακών κριτηρίων κλπ). 
Η Π.Ο.Σ. θα συνεχίσει, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου, να προσπαθεί και να εργάζεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των Μελών της, σύμφωνα με το Καταστατικό της

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νικολόπουλος Βασίλειος Ταξχος ε.α       Παπαδόπουλος Βασίλειος Ταξχος ε.α
Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Ανοιχτή Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό απευθύνει το Συντονιστικό Συμβούλιο των (3) Ενώσεων Αποστράτων...


ΠΡΟΣ : Κο Α.Σαμαρά-Πρωθυπουργό 
και Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας.

ΘΕΜΑ:"Αποφάσεις Σ.τ.Ε." 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και Πρόεδρε του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. 
Η Κυβέρνηση στην οποία υπήρξατε Πρωθυπουργός αρνήθηκε να εφαρμόσει πλήρως τις Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που δικαίωσαν τα εν ενεργεία και αποστρατεία Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην προσφυγή τους κατά του Ν. 4093/12 και αντ' αυτού με τον Ν.4307/2014 νομοθέτησε την επιστροφή του μισού της διαφοράς μεταξύ των μισθών και συντάξεων της 31-07-2012 και της 01-08-2012, με αποτέλεσμα ειδικά οι........>> απόστρατοι, λόγω και των πολλαπλών κρατήσεων/εισφορών που πληρώνουν να λάβουν ως αποκατάσταση των συντάξεών τους ελάχιστα ΕΥΡΩ!! 
Εν όψει των εκλογών της 25-01-2015 και επειδή το φλέγον αυτό θέμα απασχολεί τα Μέλη μας που είναι 120.000 απόστρατοι και τις οικογένειές τους και θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια επιλογής της ψήφου τους, σας καλούμε να τοποθετηθείτε επίσημα πλέον στο ερώτημα , εάν και πότε θα εφαρμόσετε πλήρως τις εν λόγω Αποφάσεις του ΣτΕ. 
Η απάντησή σας θα πρέπει να μας δοθεί πριν από τις εκλογές, να είναι δεσμευτική και να απαντά επακριβώς στο ερώτημα αυτό και όχι γενικόλογη του τύπου “θα αποκαταστήσουμε όλες τις αδικίες“ ή “ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, κ.λ.π.“
Σε περίπτωση δε που δεν απαντήσετε, αυτό θα εκληφθεί ως αρνητική απάντηση. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε την Ανακοίνωση του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων της 16-12-2014 για πληρέστερη ενημέρωσή σας και αναμένουμε την απάντησή σας, το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να ενημερώσουμε τα Μέλη μας έγκαιρα.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι επιστολή με παρόμοιο περιεχόμενο αποστείλαμε και σε όλους τους Αρχηγούς των κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο μας την 25-01-2015 για να πάρουν συγκεκριμένη θέση επί του θέματος. 
Υποστράτηγος Σ.Ξ. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ.
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. Κ.Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ.
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού.
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ.
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ. 
Αντισμήναρχος(Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ. 
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Συνεδρίασε το Σ.τ.Ε.για την μη συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών με την απόφαση για τα στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α....Κεκλεισμένων των θυρών συνήλθε η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Σωτήρη Ρίζο, για να εξετάσει εάν η Κυβέρνηση συμμορφώθηκε ή όχι μετά την προθεσμία που είχε δώσει στις αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. για τις περικοπές των αποδοχών των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε τέσσερα πρακτικά (10-13/2014) τα οποία έθεταν προθεσμία δύο μηνών στο υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθεί προς την τελεσίδική και αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τα στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α. 
Το δίμηνο αυτό παρατάθηκε στο μεσοδιάστημα καθώς κατατέθηκαν στο ΣτΕ και νέες αιτήσεις μη συμμόρφωσης και από άλλες Ενώσεις στρατιωτικών........>> Κατά την σημερινή διάσκεψη παρέστησαν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων,της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών έδωσαν ασαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τους τέθηκαν από τους δικαστές. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των στελεχών των Ε.Δ και των Σ.Α τάχθηκαν με τις θέσεις των επίμαχων τεσσάρων πρακτικών της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Εκτός του κ. Ρίζου τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής είναι οι σύμβουλοι Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος και Παναγιώτα Καρλή (η τελευταία είναι εισηγήτρια της υπόθεσης). 
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Συμμόρφωσης στα επίμαχα τέσσερα πρακτικά του περασμένου Σεπτεμβρίου υπογράμμιζε, μεταξύ των άλλων, ότι θα αποτελούσε αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας η αναδρομική αύξηση των αποδοχών των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ στο προς της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς, δεν συνιστά νόμιμο εμπόδιο για την συμμόρφωση προς την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α, αλλά ούτε σημαίνει ότι δεν μπορούσε η Κυβέρνηση να δρομολογήσει τη διαδικασία της επιστροφής των αποδοχών και την αποκατάσταση του μισθολογίου τους. 
Σε άλλο σημείο αναφέρουν τα πρακτικά ότι σε περίπτωση διαμόρφωσης νέου μισθολογίου, οι αποδοχές των στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Σωμάτων δεν μπορεί να είναι κατώτερες εκείνων που είχαν διαμορφωθεί πριν την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4093/2012, με τον οποίο μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ. Και αν γίνει κάτι τέτοιο τότε «ισοδυναμεί με παραβίαση του δεδικασμένου», προσέθεταν οι δικαστές. 
Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. ένα χρόνο πριν (Ιανουάριος 2014) έκρινε ομόφωνα ότι οι περικοπές των αποδοχών των ενστόλων που έγιναν αναδρομικά από τη 1η Αυγούστου 2012 είναι αντισυνταγματικές και υποχρέωσε την Κυβέρνηση να καταβάλει αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών τους και να επαναφέρει το μισθολόγιο στο παλαιό καθεστώς. 
Τέλος, σε όλες τις πλευρές δόθηκε προθεσμία έως την 15η Ιανουαρίου να καταθέσουν υπομνήματα. Στην συνέχεια θα εκδοθούν τα σχετικά πρακτικά. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Αλλάζει το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων απο 01-01-2015...

Με ένα «μεικτό» σύστημα θα υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι κύριες συντάξεις στο Δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το τελικό ποσό προκύπτει από το άθροισμα της «βασικής» και της «αναλογικής» σύνταξης με βάση όσα προβλέπονται στους νόμους 3863/2010 και 3865/2010. 
Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν περίπου 150.000 ασφαλισμένους........>> που έχουν προλάβει να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2014. 
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα δουν τη σύνταξή τους να υπολογίζεται με το «παλαιό» σύστημα ανεξαρτήτως του πότε θ ανοίξουν την πόρτα εξόδου. 
Ωστόσο, θα επηρεαστούν 100.000 άτομα που θα «κλειδώσουν» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα την επόμενη διετία. 
Δείτε τι σχετικό δημοσίευμα της Εφημερίδας  "Έθνος"

Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Αποδείξεις που...«περνούν» στην Εφορία...


​Στο 10% του εισοδήματος θα αντιστοιχεί φέτος το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογουμένοι, έναντι του 25%, που ίσχυε μέχρι τώρα. Αναλυτικά,το 10% (των αποδείξεων επί του εισοδήματος) αντιστοιχεί μόνο σε έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες. Εάν δηλαδή, φορολογούμενος εμφανίζει εισόδημα 9.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 3.000 ευρώ από άλλες δραστηριότητες (π.χ. ενοίκια), θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικής αξίας 900 ευρώ........>> Ποιες «περνούν» στην Εφορία; 
Οι αποδείξεις που προσκομίζονται πρέπει να αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 
– Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά. 
– Αλκοολούχα ποτά και καπνός. 
– Ένδυση και υπόδηση. 
– Στέγαση (μόνο οι υπηρεσίες και τα είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας). 
– Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες. 
–Μεταφορές (μόνο οι μεταφορές πραγμάτων, η συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, το αντιψυκτικό και η μίσθωση ταξί). 
– Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες (δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη – Δημόσια Τηλεόραση και σε συνδρομητικά κανάλια.
– Εκπαίδευση (μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών) 
– Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. 
– Αλλά αγαθά και υπηρεσίες (δεν λαμβάνονται υπ” όψιν οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση). 
«Δώρα» για τους…»κυνηγούς» αποδείξεων. 
Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή ένα πρωτότυπο σύστημα επιβράβευσης με «δώρα» όσων συγκεντρώνουν συστηματικά αποδείξεις. 
Σχεδιάζεται δηλαδή η παροχή δωρεάν χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας, η δωρεάν είσοδος σε μουσεία και η επιβράβευση, μέσω κληρώσεων, με χρηματικές επιταγές με στόχο να δοθεί κίνητρο στους πολίτες να μαζεύουν αποδείξεις. 
Το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι θα εξοικονομήσει 500.000 ευρώ μέσω του συστήματος αυτού που αποκαλείται «@απόδειξη», αλλά για την ώρα παραμένει «στα χαρτιά».ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

"Κούρεμα" στο εφάπαξ έως 50% για 28.000 δικαιούχους Δημοσίους Υπαλλήλους!...


Τρεις τρόπους υπολογισμού του εφάπαξ υπάρχουν πλέον για χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπάρχουν περί τους 28.000 εργαζόμενους που κατέθεσαν αίτηση εντός του 2014 και θα χωριστούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.  
Το ύψος του εφάπαξ θα υπολογιστεί με βάση έναν μαθηματικό τύπου που όμως δεν έχει καθοριστεί. Παράλληλα, προβλέπονται μειώσεις στα χρήματα που θα πάρουν από 20% έως 50%. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντός του 2015, για την πλειοψηφία των δικαιούχων θα εφαρμοστούν τρεις τρόποι υπολογισμού του εφάπαξ, σύμφωνα με την «Καθημερινή». Συγκεκριμένα:.........>> Δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν από την εργασία τους μέχρι και τον Αύγουστο του 2013 θα πάρουν το βοήθημα χωρίς μείωση. 
Υπολογίζεται ότι θα το λάβουν ως το τέλος του Μαρτίου του 2015, με μέση παροχή στα 29.000 ευρώ. 
Για δημόσιους υπαλλήλους που υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης ως και το Δεκέμβριο του 2013 εξετάζεται ειδική διάταξη για να περιοριστούν οι μειώσεις. Πληροφορίες της «Καθημερινής» αναφέρουν ότι έχει ήδη σταλεί αίτηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συντελεστές δεκαεξαμήνου (από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και το Δεκέμβριο του 2014), κάτι που θα περιορίσει τις μειώσεις. 
Οι αιτήσεις τους αναμένεται να εξεταστούν από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου. Δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τις αρχές του 2014 και μετά. 
Πρόκειται για περίπου 20.000 άτομα, που δεν ξέρουν τι εφάπαξ θα πάρουν και πότε θα το λάβουν. 
Εκτιμάται ότι η καταβολή του θα ξεκινήσει μετά από τον Ιούνιο του 2015 και ότι θα καθιερωθεί νέος τύπος για τον υπολογισμό του βοηθήματος, αλλά δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι βασικές παράμετροι. ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΗΜΕΡΗΣΙΑ"
Διαβάστε Περισσότερα ►