Ανακοινώνεται ότι ο Σύνδεσμός μας, διοργανώνει αιμοδοσία την 02-12-2015,ημέρα Τετάρτη και ώρες 09.00΄-13.00΄ στα Γραφεία του, Ηρώων Πολυτεχνείου 28. Παρακαλούνται οι αιμοδότες συνάδελφοι να προσέλθουν στην αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Επανυπολογισμός συντάξεων και 50% ποσοστό αναπλήρωσης-ΠΙΝΑΚΑΣ...
Η εθνική σύνταξη καθορίζεται στα 384 , ενώ μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης.
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ παντού επέρχονται με το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος το οποίο έχει... τεθεί στο «μικροσκόπιο» των εκπροσώπων των δανειστών και αναμένεται να είναι το επόμενο κρίσιμο νομοσχέδιο που θα έλθει στη Βουλή. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, με το σχέδιο της ασφαλιστικής αναθεώρησης, τίθεται εν αμφιβόλω το σύνολο των χορηγούμενων συντάξεων, επανασχεδιάζεται ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων, ενοποιούνται πλήρως τα υφιστάμενα ταμεία, επέρχονται αλλαγές (αυξήσεις αλλά και μειώσεις) με τις ενιαίες εισφορές για όλους, καθιερώνεται παντού η «εθνική σύνταξη» ύψους 384 ευρώ, ενώ μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για το αναλογικό τμήμα της σύνταξης. 
Κεντρική επιδίωξη του συνόλου των μέτρων που περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο και στην οποία στηρίχθηκε η διαμόρφωσή τους αλλά και η «κοστολόγηση» της τελικής πρότασης είναι η μείωση της δαπάνης που καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός για συντάξεις από το 9% του ΑΕΠ σήμερα στο 6% ως το 2020. 
Σήμερα η συνταξιοδοτική δαπάνη προσεγγίζει τα 30 δις ευρώ, από τα οποία τα μισά καλύπτονται από τις εισφορές προς τα Ταμεία και τα υπόλοιπα από την κρατική χρηματοδότηση. Στόχος είναι η κρατική συμμετοχή να μειωθεί στα 12 δις ευρώ. 
Αυτό θα γίνει αφενός με μειώσεις στις παροχές και αφετέρου με τη σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας που θα οδηγήσει στη μείωση της ανεργίας και ως εκ τούτου στην αύξηση των εισφορών-εσόδων προς τα Ταμεία (ρήτρα απασχόλησης και ανάπτυξης). 
Η μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης για το 2016 προβλέπει εξοικονομήσεις 1% του ΑΕΠ (1,7 δις ευρώ). Το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι έχει εξοικονομήσει περίπου 800 εκατ. ευρώ με τις ως σήμερα παρεμβάσεις, όπως η αύξηση των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ, η σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων κ.τ.λ. Τα υπόλοιπα 900 εκατ. ευρώ το υπουργείο σχεδιάζει να τα εξοικονομήσει μέσω των μειώσεων -όχι οριζόντιων- κύριων και επικουρικών συντάξεων και της αύξησης των εισφορών υπέρ ΟΓΑ και σε άλλα Ταμεία. Στην πρόταση εμμένει το υπουργείο Εργασίας, παρά τις αντιδράσεις των δανειστών. Αναλυτικά το κυβερνητικό σχέδιο ανατροπών στο Ασφαλιστικό περιλαμβάνει τα εξής: Εθνική - κοινωνική σύνταξη:
Προσδιορίζεται στα 384 ευρώ και χορηγείται σε όλους, είτε μετά το 67ο έτος είτε μετά το 62ο όταν έχουν 40 έτη ασφάλισης. Σε άλλες περιπτώσεις συνταξιοδότησης ο συνταξιούχος λαμβάνει μόνο το αναλογικό τμήμα της σύνταξης και την εθνική σύνταξη μετά το 67ο έτος της ηλικίας του. Χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποτελεί τη μόνη συμμετοχή στο σύστημα. Το σημερινό κόστος φθάνει τα 12-13 δις ευρώ και θα παραμείνει σε αυτό το ύψος ως το τέλος του 2020. 
Αναλογική σύνταξη: 
Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων θα αφορά το τμήμα της ασφάλισης που διήνυσε ο ασφαλισμένος μετά το 2010. Ο συντάξιμος μισθός θα διαμορφώνεται με βάση το σύνολο του εργασιακού βίου και των αμοιβών που ασφάλιζε ο εργαζόμενος, προσαρμοσμένες τιμαριθμικά στον χρόνο συνταξιοδότησής του. Το ποσοστό αναπλήρωσης δεν θα ξεπερνά το 50% για 40 χρόνια ασφάλισης, χωρίς τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης. Οι συντελεστές αναπλήρωσης θα ξεκινούν από το 1% για το διάστημα ως τα 15 έτη ασφάλισης (κατώτατη σύνταξη), δηλαδή υψηλότεροι από τους συντελεστές του νόμου 3863/2010 (Λοβέρδου - Κουτρουμάνη), αλλά θα ολοκληρώνονται στο 1,3% ή 1,4%, δηλαδή θα είναι χαμηλότεροι από τους συντελεστές αναπλήρωσης του νόμου 3863/2010 για όσους ασφαλίζονται περισσότερα χρόνια. Πάντως η κυβέρνηση συνυπολογίζει και το ποσό της εθνικής σύνταξης και υπογραμμίζει ότι το τελικό ποσό αναπλήρωσης θα είναι υψηλότερο. Θα φθάνει το 60%-65% για τα υψηλά εισοδήματα και το 75%-80% στα χαμηλά εισοδήματα με συνταξιοδότηση στη 15ετία. 
Επανυπολογισμός - περικοπές: 
Ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων θα γίνει με βάση τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό της εθνικής σύνταξης. Το υπόλοιπο ποσό της σύνταξης θα καθορισθεί ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, τον μισθό, τις εισφορές αλλά και την ηλικία αποχώρησης των συνταξιούχων από τον εργασιακό βίο. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του υπουργείου Εργασίας, δεν πρόκειται να προκύψουν μειώσεις στις χαμηλές συντάξεις. Αντιστοίχως δεν ισχύει ο διαχωρισμός των συντάξεων σε κάτω των 1.000 ευρώ και άνω αυτού του ποσού. Δηλαδή, πρόωρες συντάξεις (όπως μητέρες ανηλίκων) κάτω των 1.000 ευρώ θα περικοπούν, ενώ συντάξεις με 35 έτη ασφάλισης που είναι πάνω από τα 1.000 ευρώ δεν θα υποστούν επιπλέον μειώσεις. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το 50% των συντάξεων κάτω των 1.000 ευρώ είναι πρόωρες και το υπόλοιπο αφορά κατώτατες παροχές. 
Ποιες ομάδες πλήττονται:
Περικοπές υπολογίζεται να υποστούν στον ιδιωτικό τομέα οι μητέρες ανηλίκων σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες που αποχώρησαν στο 50ό έτος της ηλικίας τους, όπως και τρίτεκνες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, οι οποίες είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 20 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Στον δημόσιο τομέα μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις τους θα υποστούν μητέρες ανηλίκων που αποχώρησαν στα 50 έτη με 25 χρόνια ασφάλισης, μητέρες ασφαλισμένες πριν το 1983, αλλά και τρίτεκνοι και τρίτεκνες με 20 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που βγήκαν στη σύνταξη πριν από το 2011. Μεγάλες μειώσεις θα υποστούν και οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) καθώς δεν υπάρχει πραγματική διασύνδεση εισφορών-παροχών, ενώ λαμβάνουν επιπλέον από κρατική χρηματοδότηση 220 ευρώ. 
Εισφορές:
Καθιερώνονται ενιαίες εισφορές -εργοδοτικές και εργαζομένων- ύψους 20% για κύρια ασφάλιση σε όλους (ισχύει σήμερα για το ΙΚΑ). Οι δανειστές διαφωνούν, αλλά το υπουργείο επιμένει στην περαιτέρω αύξηση των εισφορών για τους εργοδότες κατά 1-1,5 μονάδα και για τους εργαζομένους κατά 0,5-1 μονάδα. Δεδομένη θεωρείται η σταδιακή αύξηση των εισφορών στον ΟΓΑ, ενώ αναμένονται αυξήσεις και στις εισφορές υπέρ του επικουρικού ταμείου. 
Εθνικός Φορέας Κύριας Ασφάλισης:
Ενοποιούνται σε ένα όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης, με ενιαίες παροχές. Εντάσσονται ο ΟΓΑ (τομέας ασφάλισης), το ΝΑΤ, το Δημόσιο, το ΕΤΕΑ και το ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Διατηρείται ως αυτόνομος φορέας επικουρικής ασφάλισης το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Σε αυτό αναμένονται μεσοσταθμικές μειώσεις 6% στις επικουρικές και αύξηση εργατικών και εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5% αντίστοιχα. 
Οι αποφάσεις που έχουν κλειδώσει είναι: 
1). Η δημιουργία ενός ταμείου κύριας ασφάλισης για όλους. Αυτό θα είναι το ΙΚΑ, όπως είναι ο ΕΟΠΥΥ για την Υγεία. Ο στόχος είναι οι εισφορές και οι παροχές για την κύρια σύνταξη να είναι ίδιες για όλους, ακόμη και τους αγρότες. 
2). Η δημιουργία ενός ταμείου επικουρικής ασφάλισης με τους ίδιους κανόνες, ενιαίες εισφορές και παροχές για όλους. 
3). Η καθιέρωση της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ τον μήνα) που θα καταβάλλεται στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67, ακόμη και στους ανασφάλιστους. 
Συμψηφισμός των μειώσεων:
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ για τους οποίους μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων θα προκόψει χαμηλότερο ποσό σύνταξης οι μειώσεις αυτές θα συμψηφιστούν με τις περικοπές που έχουν γίνει από το 2010 και εντεύθεν. Εφόσον η σημερινή μείωση είναι υψηλότερη, ο συνταξιούχος θα υποστεί νέα μείωση, ισόποση με τη διαφορά της σημερινής μείωσης λόγω επανυπολογισμού μείον την παλαιότερη μνημονιακή μείωση. Αν η σημερινή μείωση είναι χαμηλότερη από το άθροισμα των μειώσεων που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ως τώρα -και ως εκ τούτου προκύπτει αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού της σύνταξης- δεν είναι καθόλου βέβαιον ότι η κυβέρνηση θα επιστρέψει τις επιπλέον μειώσεις που έχει υποστεί ο συνταξιούχος. Με λίγα λόγια, με τον επανυπολογισμό των καταβαλλόμενων συντάξεων θα «εξαφανιστούν» από το εκκαθαριστικό των συνταξιούχων οι ως τώρα περικοπές και η συνολική μείωση θα «εμφανιστεί» στο συνολικό ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο συνταξιούχος. 
Τι ισχύει από 01-01-2015, Νόμος 3863/2010. 
Ο υπολογισμός του αναλογικού τμήματος της σύνταξης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συντάξιμων αποδοχών με τους παρακάτω συντελεστές αναπλήρωσης:

(KONTRANEWS 24/11/2015 – Σ.Λ.)- staratalogia.blogspot.gr

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Εφημερίδα "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Κωνσταντινούπολης...

Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ"των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτισ η εημέρωση Για ανάγνωση κάντε κλικ εδώ:

Δωροέκθεση (Μπαζάρ) από τον Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σύλλογο Λάρισας "ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ" ...Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος Λάρισας «Πορεία Αγάπης» ετοίμασε τη Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση (Μπαζάρ) στον χώρο των γραφείων της (Κωλέττη 5, πάροδος Ρούσβελτ, μετά το Χατζηγιάννειο Πνευματικό΄Ιδρυμα, Λάρισα,Τηλ.2410610319),που θα λάβει χώρα από 28 Νοεμβρίου (Σάββατο) έως και 06 Δεκεμβρίου (Κυριακή) και ώρες 10.30΄-18.30΄. Παρακαλούμε πολύ, ενημερώστε γνωστούς και φίλους του άμεσου οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Στους επισκέπτες της δωροέκθεσης θα γίνεται σχετική ενημέρωση για το έργο και την βοήθειά της ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ προς την Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Αφρικής και του κόσμου γενικότερα. Εξ ίσου βαρύτιμη και ευεργετική –πέραν της παρουσίας των μελών και φίλων της Ορθοδόξου Ιεραποστολής,θεωρείται και η οποιαδήποτε προσφορά τους σε χορηγίες (είδη σπιτιού – δώρα Χριστουγεννιάτικα και άλλα– βιβλία - γλυκίσματα και ποτά – τρόφιμα συσκευασμένα ,εικόνες κ.ά. χρήσιμα για τον επισκέπτη της δωροέκθεσης). 
Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική και στον κόσμο γενικότερα, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της εποχής μας, πρέπει να συνεχίσει το έργο της για την δόξα και αγάπη του Αγίου Τριαδικού Θεού.

                                                       Εκ της Πορείας Αγάπης

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Άνοιξε η εφαρμογή τελών κυκλοφορίας στο Τaxis...


Άνοιξε σήμερα το απόγευμα (24-11-2015) η ηλεκτρονική εφαρμογή για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας του 2016 =====>>> Μπαίνοντας στο Taxis και πατώντας στην ενότητα 24.11.2015:Ολοκλήρωση ανάρτησης Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας 2016 (Δ.ΗΛΕ.Δ./ Γ.Γ.Δ.Ε), οι οδηγοί μπορούν να εκτυπώσουν το έντυπο των τελών κυκλοφορίας αλλά και να δουν την περιγραφή της κατάστασης του οχήματος. 
Σημειώνεται ότι η ανάρτηση του εντύπου τελών κυκλοφορίας θα είναι σταδιακή. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η τελευταία ημέρα πληρωμής τους έχει οριστεί για την 31η Δεκεμβρίου. 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής τους, θα πρέπει να καταβάλλεται πρόστιμο αντίστοιχο με την αξία των τελών. ΠΗΓΗ:

Πληρωμή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2015...


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των σύνταξεων για τον μήνα Δεκέμβριο 2015 για τους συνταξιούχου του ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΝΑΤ Δείτε αναλυτικά:>>>>> Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 την 27η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή (27-11-2015). 
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) θα καταβάλλει τις συντάξεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 την 27η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή (27-11-2015). 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα καταβάλλει τις συντάξεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 την 1η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη (01-12-2015). 
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) θα καταβάλλει τις συντάξεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 την 1η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη (01-12-2015).

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Πρατήριο ΕΛ. ΑΣ...

Ένα Βίντεο που παρουσιάζει το Πρατήριο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Λεωφόρο Συγγρού 288 και Μυκηνών στην Αθήνα, δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Ένα πολυκατάστημα όπου οι ένστολοι μπορούν να κάνουν τις αγορές τους για τον υπηρεσιακό τους εξοπλισμό αλλά και σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων>>>> 

Ανακοίνωση για Ημερομηνία Καταβολής Μερισμάτων 2016...Το Μ.Τ.Σ. ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι το μέρισμα του έτους 2016 θα καταβάλλεται στις ημερομηνίες που φαίνονται παρακάτω: =====>>> Στις 05-01-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Ιανουαρίου. 
-Στις 28-01-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Φεβρουαρίου. 
-Στις 26-02-2016 ημέρα Παρασκευή, του μηνός Μαρτίου. 
-Στις 30-03-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Απριλίου. 
-Στις 27-04-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Μαΐου. 
-Στις 30-05-2016 ημέρα Δευτέρα, του μηνός Ιουνίου. 
-Στις 29-06-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Ιουλίου. 
-Στις 28-07-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Αυγούστου. 
-Στις 30-08-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Σεπτεμβρίου. 
-Στις 29-09-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Οκτωβρίου. 
-Στις 27-10-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Νοεμβρίου. 
-Στις 29-11-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Δεκεμβρίου. 
   
                                Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Μεγαλειώδης η χθεσινή (20-11-2015) συγκέντρωση Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας...Πραγματοποιήθηκε χθές (20-11-2015) η μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΑΘΗΝΑ- πλατεία Κλαυθμώνος- των Αποστράτων των Ε.Δ.& Σ.Α. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν από πλευράς της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α) ο Α΄ Αντιπρόεδρος, Αντριστάτηγος ε.α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, οι πρόεδροι των Ε.Α.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν.,Ε.Α.Α.Α., το δε ψήφισμα διάβασε ο πρόεδρος του Σ.Ο.Δ. Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης Επίτιμος Διοικητής Δ.Α.Υ. και Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α. Ακολούθησε πορεία μέχρι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη συνεχεία διαβάστηκε το σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε δια βοής απο τους παρόντες στη συγκέντρωση και παραδόθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Βουλή. >>  

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στη Αθήνα σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015 τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας συγκεντρωθήκαμε στην Πλατεία Κλαυθμώνος, για να διαδηλώσουμε μαζικά και να εκφράσουμε, την οργή και αγανάκτησή μας στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας, στην διακύβευση της εθνικής μας κυριαρχίας αλλά και να αντισταθούμε απέναντι στις βάναυσες πολιτικές που διαλύουν την ʼμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας, διαλύουν την κοινωνική συνοχή, εξαθλιώνουν τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της πατρίδος μας.
   ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
Αγωνιζόμαστε και εμείς μαζί με όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες, για την επιβίωση των οικογενειών μας και την αξιοπρέπειά μας, ενάντια στην ισοπέδωση της δικαιοσύνης, της παιδείας, της υγείας του λαού μας και τη βίαιη ανατροπή των δικαιωμάτων μας, κοινωνικών, εθνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, κλπ. 
Αγωνιούμε για την διακύβευση της Εθνικής μας κυριαρχίας, την απαξίωση της Δημόσιας ασφάλειας και την παραχώρηση των συνταγματικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας. 
Είμαστε αντίθετοι στη διαφαινόμενη συρρίκνωση της μαχητικής ισχύος των ΕΔ και στην απαξίωση των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών τους, με την πλήρη οικονομική και ηθική εξαθλίωσή τους. 
Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε παρέμβαση των εταίρων – συμμάχων – δανειστών - «θεσμών» σε θέματα που συνδέονται με την Εθνική ʼμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας. 
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ακολουθούμενη πολιτική της Κυβέρνησης να μετακυλύει τα βάρη στα συνήθη υποζύγια που είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθιστώντας τους φτωχούς, ακόμη φτωχότερους και αφήνοντας στο απυρόβλητο τους φοροφυγάδες και τα «ρετιρέ» που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης της κρίσης. 
Θα αντισταθούμε στο γκρέμισμα των ονείρων ολόκληρου του λαού για ένα αύριο αντάξιο της προσφοράς του, στην υποθήκευση του μέλλοντος των παιδιών μας, στην πλήρη οικονομική αφαίμαξη και εξόντωσή μας. 
Πιστεύουμε ότι κανένα σχέδιο Εθνικής σωτηρίας δεν μπορεί να πετύχει όταν διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, όταν το Εθνικό συμφέρον δεν τίθεται υπεράνω οιουδήποτε άλλου συμφέροντος και όταν αντί της ευνομίας κυριαρχεί η αναξιοκρατία, η ανομία, η αδικία και η ατιμωρησία, η δε ηγεσία δεν ασκείται δια του παραδείγματος. 
Ο κοινός μας αγώνας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, ενωμένος με αυτόν της υπόλοιπης κοινωνίας, για μια Πατρίδα κυρίαρχη, με έναν λαό υπερήφανο που θα ζει με υπερηφάνεια και ΕΔ καιΣΑ πυλώνες προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας και ασφάλειας. 
Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί μέχρι τώρα: 
• Εννέα (9) αλλεπάλληλες μειώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την απομείωση των συντάξεων πάνω από το 60% (επιδόματος ευθύνης Αξιωματικών κατά 20%, κατάργηση δώρων, επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, έκτακτη εισφορά επί των συντάξεων, μείωση σύνταξης κατά 20% για το τμήμα αυτής άνω των 1200 ευρώ, περικοπή σύνταξης κατά 12% για το τμήμα αυτής άνω των 1300 ευρώ, μείωση συντάξεων λόγω περικοπής των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών, μείωση των συντάξεων κατά 5-10-15-20% για το σύνολο των αποδοχών, αύξηση της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη κατά 50%).
• Στοχευόμενες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια (μείωση 40% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1000Ε για τους κάτω των 55 ετών και μείωση 6-10% στη σύνταξη για τους κάτω των 60 ετών). 
• Απομείωση στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων, παρόλο που εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, χωρίς να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Με τις υπ' αριθμ. 2192-96/2014, αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκαν τελεσίδικα ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ε.ε. και των συντάξεων των ε.α. στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., καθώς και των προβλεπόμενων επιδομάτων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν από 1/8/2012, με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012. Δυστυχώς παρά την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ και την αντίστοιχη του Τριμελούς Συμβούλιου Συμμόρφωσης του Ν. 3068/2002, έγινε μερική (κατά το ήμισυ) αποκατάσταση αποδοχών και συντάξεων. 
Αγωνιζόμαστε για να άρουμε την κατάφωρη αδικία που συντελείται μονομερώς εις βάρος μας με τις διπλάσιες σε αριθμό περικοπές και σε ποσοστό πάνω από 60%, πέραν των άλλων, σε σχέση με το σύνολο των συνταξιούχων, που υπέστησαν μειώσεις 35%, παραβιάζοντας κάθε αρχή ισοτιμίας, ισονομίας και αναλογικότητας. 
Δεν παραιτούμαστε από τον στόχο μας για την ανάκτηση όσων μας έχουν αφαιρεθεί αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε γι αυτό.
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
Τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της κυβέρνησης, προκειμένου να εξυπηρετούν τον πρωταρχικό σκοπό τους, που είναι η υπηρέτηση της Ελληνικής κοινωνίας και η εξασφάλιση της ατομικής και Εθνικής αξιοπρέπειας. 
Την ενίσχυση της Εθνικής ʼμυνας και της Δημόσιας Ασφάλειας με τη μη περικοπή του προϋπολογισμού των Ε.Δ. διότι οι συνεχιζόμενες περικοπές έχουν άμεση επίπτωση στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας. 
Την άμεση διακοπή κάθε ενέργειας για την επιβολή νέων εξοντωτικών περικοπών μισθών και συντάξεων. 
Την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ και την επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών μας στα προ κρίσης επίπεδα, γιατί η μη εφαρμογή των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία, όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 
Την άρση όλων των αδικιών και των απαράδεκτων σε βάρος μας ρυθμίσεων που επέφεραν οι μνημονιακοί νόμοι. 
Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που αφορά στη μείωση των συντάξεων για τους κάτω των 55 και κάτω των 60 ετών αποστράτους. 
Την αποκατάσταση του βασικού μισθού του εισαγωγικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, στα επίπεδα αντιστοίχων εκείνων του εισαγωγικού βαθμού των δικαστικών. 
Την πλήρη επαναφορά των μετοχικών ταμείων στην πρότερη κατάσταση με την πλήρη απεξάρτηση από το ΥΠΕΚΑ και τη διαγραφή αυτών και του ΕΚΟΕΜ από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
Την εξυγίανση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων και την επιστροφή των ληστευθέντων χρημάτων λόγω PSI, που εμείς έχουμε καταβάλει και ανήκουν στα Μετοχικά Ταμεία και τις Ενώσεις μας. 
Την εξαίρεση του συμψηφισμού της προσαύξησης των πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών, επικινδυνότητας εξαμήνων από το σύνολο των αποδοχών.
Τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος. 
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων να αναλογιστούν τις ιστορικές τους ευθύνες και να προβούν στην άμεση λήψη των επιβαλλομένων μέτρων προς αποκατάσταση των αδικιών που συντελούνται μονομερώς σε βάρος των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, να προστατέψουν το αξιόμαχο των Ε.Δ. και Σ.Α., και να εγγυηθούν τη μη περαιτέρω εξαθλίωση του Ελληνικού λαού. 

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.Δ. & Σ.Α.ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-11-2015...


Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος, την 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 1500'=====>>> τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α), αποφάσισαν ομόφωνα, την κλιμάκωση του αγώνα και την ομόθυμη συμμετοχή μας σε Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, για να εκφράσουν με τον πλέον έντονο και ηχηρό τρόπο την αντίθεσή τους απέναντι στην κοροϊδία, στις απειλούμενες νέες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις και τις απάνθρωπες πολιτικές που εφαρμόζονται, οι οποίες υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της Πατρίδας μας. Ας αναλογισθούμε όλοι το μέγεθος της ευθύνης!!

Λειτουργία Ιατρείου Λοιμώξεων στο ΝΙΜΙΤΣ...Με έγγραφό του προς την Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α) το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ έκανε γνωστό τα εξής: 
ΘΕΜΑ:"Λειτουργία Ιατρείου Λοιμώξεων" 
1).Σας γνωρίζουμε ότι στο ΝΙΜΤΣ από 30 Οκτωβρίου 2015 στο χώρο του Β' Παθολογικού Εξωτερικού Ιατρείου, θα λειτουργεί Ιατρείο Λοιμώξεων. 
2).Το Ιατρείο θα εξετάζει κάθε Παρασκευή από ώρα 08.30-10.30 κατόπιν προκαθορισμένου ======>> ραντεβού, το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κλείσει στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα:210-7288367 και 210-7227523. 
3). Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.  

                                                              Υπτγος(ΥΙ) 
                                                        Ιωάννης Αγγελάκας 
                                                           Γεν.Διευθυντής

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Εφαρμόζεται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης!


Όλα τα κτήρια, διαμερίσματα, πολυκατοικίες, χώροι καταστημάτων, κάθε κτίσμα με θέρμανση πρέπει να έχει από 1/1/2016 πιστοποιητικό επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται πρόστιμα που ξεκινούν από 1.00 €. και φτάνουν ακόμη και τα 10.000 €! =======>> Με βάση την κοινοτική νομοθεσία με την οποία εναρμονίζεται και η Ελλάδα, όλα τα κτήρια με θέρμανση πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά κάθε πέντε χρόνια στην περίπτωση που έχουν συστήματα λέβητα συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από 20 ως 100 κιλοβάτ, ενώ για τα συστήματα άνω των 100 κιλοβάτ ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια. 
Για όσους διαθέτουν συστήματα με καύσιμο αέριο οι επιθεωρήσεις προβλέπονται κάθε τέσσερα χρόνια.ΠΗΓΗ:

Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας - Αναλυτικός πίνακας...


Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν ένας στους τρεις ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, από τους 5,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων οι 1,8 εκατομμύρια θα κληθούν να πληρώσουν ακριβότερα μέχρι και κατά 89 € τα τέλη κυκλοφορίας ========>>> Σημειώνεται ότι από αυτούς οι 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα δουν αύξηση εισφορών έως και 60 €, ενώ 500.000 αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που μέχρι σήμερα δεν κατέβαλαν τέλη, θα κληθούν να πληρώσουν 89 €. Αντίθετα, λιγότερα τέλη από 19 μέχρι και 90 € θα κληθούν να πληρώσουν όσοι έχουν αυτοκίνητο το οποίο έχει ταξινομηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2005. 
Η λίστα των αυτοκινήτων που θα επιβαρυνθούν περιλαμβάνει τα Ι.Χ, τα οποία ταξινομήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2006 έως και την 1η Νοεμβρίου 2010, αλλά και τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2010 έως και σήμερα. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Αναρτήθηκε από το Γ.Λ.Κράτους η σύνταξη μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015...Αναρτήθηκε σήμερα (17-11-2015) στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κράτους, (ΕΔΩ): η σύνταξη του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, που θα καταβληθεί στις 27-11-2015. ======>>> Υπενθυμίζουμε ότι για να εισέλθετε στην εφαρμογή πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password).

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Συμμετοχή Συνδέσμου μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των στελεχών των Ε.Δ.& Σ.Α. στην ΑΘΗΝΑ την 20-11-2015...Ο Σύνδεσμός μας καλεί τα μέλη του, όπως την Παρασκευή (20-11-2015) και ώρα 15.00,συμμετάσχουν στην Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΑΘΗΝΑ (Πλατεία Κλαθμώνος) των Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής, προκειμένου διαδηλώσουμε για τις μειώσεις των συντάξεων και των Επικουρικών ======>>> μας Ταμείων και για άλλες Κυβερνητικές ενέργειες που θίγουν τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.(Σχετ.ανάρτηση εδώ: Η αναχώρηση από ΛΑΡΙΣΑ θα γίνει ώρα 10.00΄από την οδό Ανθίμου Γαζή (Γυμνάσια). 
'Οσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να το δηλώσουν στα γραφεία μας,τηλ.2410-256836,6947-331786, έως 12.00΄ώρα της 19-11-2015.

Μέτρα για τον έλεγχο των συνταγών και των παραπεμπτικών λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ...


Πλέον, ο Οργανισμός θα αγοράζει ιατρικές επισκέψεις χρησιμοποιώντας δείκτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ασφαλιστικού πληθυσμού, νοσηρότητας καθώς και συνυπολογίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί μελέτη εκτίμησης για τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας ανά γεωγραφική περιφέρεια, βάση της οποίας θα συνταχθεί το σχέδιο της νέας σύμβασης με τους γιατρούς =====>> παράλληλα, άμεσα «ενεργοποιεί» λογισμικό αποτύπωσης και παρουσίασης απαιτήσεων ανοικτής περίθαλψης σε πραγματικό χρόνο. Με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου λογισμικού, γίνεται εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών που αφορούν στην ανοικτή περίθαλψη (π.χ. ιδιωτικές κλινικές), σε πραγματικό χρόνο, ανά νομό και ανά κατηγορία παρόχου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα, ακόμη και σε επίπεδο ασφαλισμένου, παρακολούθησης (σε πραγματικό χρόνο) της εκτέλεσης των παραπεμπτικών. Με τη χρήση του άνω λογισμικού, υπάρχει πλέον η δυνατότητα συγκριτικής μελέτης κόστους-όγκου ανά νομό, ανά πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά κριτήρια και επίσης υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου συχνότητας ανά ΑΜΚΑ (αντιμετώπιση προκλητής ζήτησης). 
Ειδικά για τις εξετάσεις που «εκτινάσσουν» την δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε επιβολή κλιμακωτών εκπτώσεων για 6 κύριες κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων (Μαγνητικές τομογραφίες, μέτρηση οστικής πυκνότητας, αξονικές τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα, υπέρηχοι και εξετάσεις αίματος), σε σχέση με το εκτελούμενο πλήθος εξετάσεων, δηλαδή όσο αυξάνεται το πλήθος των εκτελούμενων εξετάσεων αυξάνει και η έκπτωση επί της υποβαλλόμενης δαπάνης του παρόχου. Εκτιμάται μείωση της δαπάνης κατά 121.000.000 €, με αναγωγή στο 2014 ή 20,13% της συνολικής δαπάνης. Επιπλέον, προχώρησε σε κατάργηση διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων, για τις οποίες έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα τα οποία αφορούν σε διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης, εξετάσεις οι οποίες είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη, περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις ή στην ιατρική επίσκεψη και κατά συνέπεια δεν τιμολογούνται μεμονωμένα. ΠΗΓΗ:

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΑΘΗΝΑ,πλατεία Κλαυθμώνος,την 20 Νοεμβρίου 2015, ώρα 15.00΄...ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.

«ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ».

Τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων και της Οοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α), αποφάσισαν ομόφωνα, την κλιμάκωση του αγώνα και την ομόθυμη συμμετοχή μας σε Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α, ======>>> την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00΄ στην πλατεία Κλαυθμώνος, για να εκφράσουν με τον πλέον έντονο και ηχηρό τρόπο ότι: 
1).Κανένα μνημόνιο δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την ιδιαίτερα δυσμενή μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στα στελέχη μας, με τις δυσανάλογα, σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων περικοπές, με ρυθμίσεις αντισυνταγματικών νόμων (Ν.4093/2012), που αποτελούν την επιτομή της απαξίωσης και ευθείας προσβολής κατά του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους, με την κατάταξή των Αποστράτων στις τελευταίες βαθμίδες των συνταξιοδοτικών παροχών. 
2).Είναι επικίνδυνη και μεθοδευμένη η επιδεικτική αγνόηση της πραγματικότητας, ότι οι Στρατιωτικοί και τα στελέχη των Σ.Α. είναι η χαμηλότερα, με τεράστια διαφορά, αμειβόμενοι, έναντι όλων των άλλων των κατηγοριών των ειδικών μισθολογίων, ότι είναι αυτοί που μάχονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν το αίμα τους για να προασπίσουν την Εθνική΄Αμυνα, τη νομιμότητα και το κράτος δικαίου. 
3).Είναι άδικη και αντίθετη σε κάθε έννοια δικαίου η ΔΙΠΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, που «επιφυλάχθηκε» μόνο για τους Αποστράτους, με το Ν.4093/2012, ήτοι μία λόγω μείωσης του Βασικού Μισθού του Ανθυπολοχαγού και μείωσης των συντελεστών των βαθμών (εναρμόνιση με τις αποδοχές των εν ενεργεία), με αναδρομικό χαρακτήρα και μία που αφορά όλους τους συνταξιούχους με περικοπές 5,10,15 έως 20%, κλιμακωτά, ανάλογα με τις αποδοχές ενός εκάστου)
4). Δημιουργεί έντονη ανησυχία η καθυστέρηση στην εφαρμογή των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Σ.τ.Ε. (2192/13-6-14 απόφαση της Ολομελείας, με την οποία ζήτησε την αναπροσαρμογή των μισθών των εν ενεργεία και ως επακόλουθο και των συνταξιοδοτικών πράξεων, στο ύψος της 31-07-2012), οι οποίες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας για την Αντισυνταγματικότητα του Ν.4093/2012 και επιβάλλεται να εφαρμοσθούν άμεσα, στην ολότητά τους και όχι μερικώς, όπως έγινε με το Ν.4307/14. 
5). Αν και το Σ τ Ε με την ως άνω απόφασή του (2192/2014), έκρινε επίσης ότι και οποιαδήποτε άλλη μελλοντική μείωση των συντάξεων των Αποστράτων θα είναι αντισυνταγματική, εν τούτοις, αντίθετα με τις επιταγές της δικαιοσύνης και τις προσδοκίες, που καλλιέργησε η παρούσα Κυβέρνηση, πριν «αλέκτωρ λαλήσει», νέες περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις επιβλήθηκαν με το τρίτο μνημόνιο (Ιούλιος του 2015), ήτοι: 
(1).Με αύξηση της παρακράτησης, από 4% σε 6%( αρθρ.1 παρ. 31 Ν. 4334/15), υπέρ του Κλάδου Υγείας.
(2).Με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, αναδρομικά από 01-01-15, που συνεπάγεται νέες περικοπές στις Επικουρικές συντάξεις.
(3).Με τις «ετερόκλητες» Ενοποιήσεις Ταμείων και την αναδρομική ένταξη ενός υγιούς Ταμείου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στον «καιάδα» του Ε.Τ.Ε.Α., με συνεπακόλουθες νέες άμεσες μειώσεις και 
(4).Με τις νέες μειώσεις στους Τομείς Πρόνοιας. 
6).Ζητούμε τη διατήρηση της αυτοτέλειας των Επικουρικών Συντάξεων και καλούμε τους καθ΄ύλην αρμοδίους να αναλογισθούν την κρατούσα κατάσταση στα Ταμεία μας, μετά το ολέθριο PSI, την αλόγιστη ενσωμάτωση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στο Ε.Τ.Ε.Α, για την οποία είμαστε κάθετα αντίθετοι, καθώς και άλλες ασύμφορες για τα Ταμεία πολιτικές και με αίσθηση επείγοντος να θέσουν σε εφαρμογή σχέδιο εξυγίανσής τους. Ταυτόχρονα, προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να θιγούν τα υφιστάμενα ποσοστά αναπλήρωσης για τον καθορισμό των συντάξεών μας, καθώς και τα ηλικιακά κριτήρια, λόγω των ειδικών συνθηκών και ρυθμίσεων που διέπουν τα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
7).Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση των αδικιών με συγκεκριμένες ενέργειες και όχι αόριστη υποσχεσιολογία, που παραπέμπει στις καλένδες και άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της Δικαιοσύνης. Προειδοποιούμε όσους «απεργάζονται» και άλλα δυσμενή μέτρα, με νέες περικοπές, τη στιγμή που η απομείωση των συντάξεων ανήλθε στο 60%, ενώ αντίστοιχη είναι και η μείωση των επικουρικών, ότι θα μας βρουν απέναντι, γιατί έχει εξαντληθεί κάθε όριο ανοχής και υπομονής.  
8). Διαδηλώνουμε, ταυτόχρονα, την αντίθεσή μας με κάθε πολιτική που δεν συγκρούεται με το λαϊκισμό, το πελατειακό σύστημα, τις συντεχνίες και τα κατεστημένα συμφέροντα. Που δεν κηρύσσει ανένδοτο αγώνα κατά μεγαλύτερης Ελληνικής παθογένειας της φοροδιαφυγής και κάθε μορφής διαφθοράς, αδιαφάνειας και παρασιτισμού. Που προστατεύει τους ισχυρούς εις βάρος των αδυνάτων, που διατηρεί ακόμα προνόμια και ασυλίες. Που εθνικοποιεί τις ζημιές και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη. 
9).Καταδικάζουμε την «επιλεκτική» πολιτική που μετακυλίει όλα τα βάρη στους μισθωτούς και συνταξιούχους, στα μεσαία και μικρά εισοδήματα, στους πλέον αδύναμους πολίτες, που υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης, αφήνοντας στο απυρόβλητο άλλες κατηγορίες και κυρίως αυτούς που έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη δημιουργία της. 
10).Δηλώνουμε ότι το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αποτελεί την κορωνίδα των προσπαθειών όλων έναντι οιασδήποτε επιβουλής και ότι όλα τα στελέχη στην ενέργεια και αποστρατεία, με αρραγή και αδιαίρετη ενότητα και ομοψυχία δεν θα υποστείλουν τη σημαία του αγώνα και θα αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις, μέχρι η Δικαιοσύνη να γίνει πράξη, γιατί πάνω από όλα θέλουν την Πατρίδα περήφανη μαζί με το λαό της. Κατάταξη των Αποστράτων στις τελευταίες βαθμίδες των συνταξιοδοτικών παροχών. 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ! 
Το Δ.Σ, καλεί όλους τους Συνδέσμους, αλλά και τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, να στηρίξουν ενεργά με όλες τους τις δυνάμεις τις συλλογικές μας προσπάθειες και να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος, εκφράζοντας την οργή, αγανάκτηση και αντίστασή τους, απέναντι στην κοροϊδία, στις απειλούμενες νέες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις και τις απάνθρωπες πολιτικές που εφαρμόζονται, οι οποίες υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της Πατρίδας μας. Ας αναλογισθούμε όλοι το μέγεθος της ευθύνης μας!...

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Συμμετοχή του Συνδέσμου μας στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στη Λάρισα (Φωτορεπορτάζ)...Ο Σύνδεσμός μας,μαζί με τους Αποστράτους των Ε.Δ.,συμμετείχε κατά την σημερινή (12-11-2015) και ώρα 10.30΄συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας,που διοργάνωσε η ΑΔΕΔΥ,όπου διατρανώθηκε η αντίθεση και η αγανάκτηση όλων των συγκεντρωμένων,για τα επιβληθέντα,====== >>> μέτρα της κυβέρνησης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας,κ.Βασίλειος Διβάνης. Πατήστε εδώ για να δείτε foto από τη συγκέντρωση: 

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Συγκέντρωση μελών μας...


Από τον Σύνδεσμό μας καλούνται τα μέλη μας να συμμετάσχουν την Τρίτη (17-11-2015) και ώρα 10.30΄στη συγκέντρωση που θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση σε τρέχοντα συνταξιοδοτικά κ.λ.π.θέματα =====>>> Η προσέλευση κρίνεται απαραίτηση,λόγω των επικείμενων μειώσεων των συντάξεών, των Επικουρικών Ταμείων και άλλων Κυβερνητικών ενέργειών που θίγουν τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.

Συμμετοχή των Αποστράτων Λάρισας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ την 12-11-2015,ώρα 10.30΄ Πλατεία Ταχυδρομείου...
Παρακαλούνται όλοι συνάδελφοι να συμμετάσχουν μαζικά αύριο (12-11-2015) και ώρα 10.30΄στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας,που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ στην Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας,για να εκφράσουμε την αντίθεση και την αγανάκτησή μας, για τα επιβληθέντα, αλλά και για τα μέτρα που πρόκειται επιβληθούν =====>>> Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας Βασίλειος Διβάνης.

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

«Χάνουν» το εφάπαξ οι Στρατιωτικοί - Προτάσεις των Εργατολόγων...


Οδηγός για... ασφαλή σύνταξη 
• Τι προτείνουν οι εργατολόγοι στους υποψήφιους συνταξιούχους - Τα «πρέπει» και τα «μη» για να μην αντιμετωπίσουν ακόμη πιο δυσάρεστες εκπλήξεις 
• «Χάνουν» το εφάπαξ οι στρατιωτικοί 
Σε... οικονομικό ναρκοπέδιο τείνει να μετατραπεί το Ασφαλιστικό για εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιους συνταξιούχους. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που... προωθεί η κυβέρνηση και αναμένεται να λάβει τη μορφή σχεδίου νόμου =====>>> έως το τέλος του μηνός, καθώς και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι που θα ακολουθήσουν, έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο, προκαλώντας ανασφάλεια σε εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση ή έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. 
Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, στην αναμονή βρίσκονται πάνω από 270.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης και αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και εφάπαξ του Δημοσίου. Εργατολόγοι, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, και στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων βομβαρδίζονται από ερωτήσεις υποψήφιων συνταξιούχων. Όπως παραδέχονται κάποιοι από τους ειδικούς, «είναι η πρώτη φορά που σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της παροχής συμβουλών, καθώς η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της». 
Τα «πρέπει» και τα «μη».
Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και προσεκτικά βήματα, προειδοποιώντας ότι βεβιασμένες ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε δραματικές απώλειες χρήματος και χρόνου... Με αυτά τα δεδομένα, προτείνουν στους υποψήφιους συνταξιούχους: 
1). Να προετοιμάσουν εγκαίρως τη διαδικασία συνταξιοδότησης. Με δεδομένα τα προβλήματα διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν -κατά περίπτωση- σε ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, βεβαίωση επιδοτούμενων χρόνων ασφάλισης (ανεργία, ασθένεια), έκδοση πιστοποιητικών χρόνου ασφάλισης, τακτοποίηση οφειλών ή ακόμη και αίτηση χορήγησης προσωρινής σύνταξης, εφόσον θεωρούν ότι τους συμφέρει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με δραματική καθυστέρηση στην έκδοση σύνταξης που, σε κάποιες περιπτώσεις, φθάνει ή ξεπερνά τα τέσσερα έτη. 
2). Να μη βιαστούν να υποβάλουν αίτηση, θεμελιωμένα δικαιώματα έως και 18 Αυγούστου του 2015 δεν θίγονται ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όποτε και αν υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης, ακόμα και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής. Συνεπώς, για χιλιάδες ασφαλισμένους δεν υπάρχει λόγος φυγής προς τη σύνταξη, αφού η βεβιασμένη έξοδος με λίγες ημέρες ασφάλισης και με «ποινή» («πέναλτι») λόγω ηλικίας (έως και 40%!) μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωσή της. 
3). Να προχωρήσουν στην αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, εφόσον είναι σίγουροι ότι τους συμφέρει. Ισχύουν μεταβατικά, ευνοϊκότερα όρια ηλικίας για όσους μπορούν, με τη χρήση πλασματικών ετών, να βγουν στη σύνταξη σε ηλικία από 55 έως και 62 ετών. Επομένως, όσοι μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα με χρήση χρόνου στρατού, ανεργίας (επιδοτούμενης και μη), τέκνων, σπουδών κ.λπ. οφείλουν να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτή. 
4). Να αναμένουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. «Κλειδί» των αλλαγών αποτελεί το πότε θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού. Δηλαδή, το ποσοστό αναπλήρωσης και οι συντελεστές, πράγμα που δεν έχει διευκρινιστεί και θα κρίνει το ύψος της σύνταξης. 
5). Να γνωρίζουν ότι δεν θίγονται όλοι από την αναδρομική επέκταση της ισχύος του ν. 3863/2010 σχετικά με την καθιέρωση βασικής και συμπληρωματικής σύνταξης ανάλογα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, με νέο τρόπο υπολογισμού. Όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουάριου έως τις 31 Αυγούστου του 2015 διέπονται από το προ του ν. 3863/2010 καθεστώς, το οποίο άλλωστε και γνώριζαν ως ισχύον, όταν υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησης. Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος άμεσης αποχώρησης από τον εργασιακό βίο, αφού, ούτως ή άλλως, όλοι καταλαμβάνονται από τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. 
6). Να γνωρίζουν το νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον υπολογισμό της βασικής και της αναλογικής σύνταξης. Σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθιερώνεται νέο σύστημα, το οποίο προβλέπει: 
(α). Αναλογική σύνταξη, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1/1/2011 και εφεξής (για τα έτη προ 1/1/2011 ισχύει το παλιό σύστημα). Η αναλογική σύνταξη αφορούσε αρχικά μόνον όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Πλέον, επηρεάζει και όσους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015. 
(β). Βασική σύνταξη, η οποία αφορά στις ίδιες κατηγορίες ασφαλισμένων που προαναφέρθηκαν. 
(γ). Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και εφεξής: Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δικαιούνται αναλογικό ποσό σύνταξης με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, γεγονός που από μόνο του θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση όλες τις συντάξεις μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022. 
(δ).Ασφαλισμένοι πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 εισπράττουν: 
•Τμήμα σύνταξης για τα έτη προ 1/1/2011 βάσει του παλιού συστήματος και 
•Τμήμα σύνταξης για τα έτη μετά την 1/1/2011 βάσει του καινούργιου συστήματος. 
Επισημαίνεται ότι οι μειώσεις στις συντάξεις με την εφαρμογή του Ν. 3863/2010 για όσους κάνουν χρήση τα επόμενα πέντε έτη θα είναι σχετικά μικρές (από 2% έως 5%), ενώ μεγαλύτερες μειώσεις θα έχουν όσοι συνταξιοδοτούνται από το 2020 και μετά. 
Καμμένος κατά Κατρούγκαλου για τα εφάπαξ των Στρατιωτικών: 
Σε σημαντικές μειώσεις στο εφάπαξ των στρατιωτικών προχωρεί η κυβέρνηση, καθώς θα καταργηθεί η ρήτρα αξιόμαχου στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ των στρατιωτικών. Ο τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ παροχών για τους λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, αρμοδιότητας υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εξαρτάται από τις λύσεις που θα επιλεγούν για τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ παροχών που χορηγούνται από τους φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΥΠΕΘΑ, Π. Καμμένος, ενημέρωσε σχετικά τη στρατιωτική ηγεσία, υποδεικνύοντας τον υπουργό Εργασίας, Γ. Κατρούγκαλο, ως υπεύθυνο των νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση των εφάπαξ παροχών στους στρατιωτικούς. ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜ.ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-staratalogia.blogspot.gr

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

EΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...

Διαβάστε την σημερινή (09-11-2015) έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση =====>>> Για ανάγνωση,πατήστε εδώ:

Συνεδρίαση του Δ.Σ.της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α).- Απόφαση κλιμάκωσης των διεκδικητικών δράσεων...


Την 06-11-2015 συνεκλήθη το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με θέματα το Ασφαλιστικό, το Συνταξιοδοτικό και το Διεκδικητικό πλαίσιο.Έγινε ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ. 1). Για τις μέχρι σήμερα συναντήσεις μας με τους αρμόδιους Υπουργούς για τα θέματα που μας απασχολούν και έχουν σχέση με το Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό και με το ΤΕΑΠΑΣΑ======>>> 1).  Έγινε ομόφωνα αποδεκτό το αίτημα εγγραφής ως νέων μελών στην Ομοσπονδία μας των Συνδέσμων αποστράτων Αστυνομικών των Νομών Κοζάνης και Χαλκιδικής. 
3). Για τις μέχρι σήμερα συναντήσεις μας με τους Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τα θέματα που μας απασχολούν.
4). Για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και συνεργασία με τις αντίστοιχες Ενώσεις των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. ως μέλη στο Συντονιστικό όργανο Δράσεων (Σ.Ο.Δ. ). Μάλιστα την ιδια ώρα μέλος μας συμμετείχε στην σύσκεψη του Σ.Ο.Δ. για τις περαιτέρω κινήσεις των αποστράτων και εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. 
5).Αποφασίστηκε ομόφωνα να συμμετάσχουμε στην κλιμάκωση των διεκδικητικών δράσεων με συμμετοχή στην Συνέντευξη τύπου που θα δοθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στα γραφεία της ΕΑΑΑ. 
6).Την εντατικοποιημένη ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω των Συνδέσμων μας, για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας,τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη τους, με τις αλλεπάλληλες συνεχιζόμενες αντισυνταγματικές και κατάφορα άδικες περικοπές, αφού έχουμε υποστεί διπλάσιες σε αριθμό και μέγεθος σε σχέση με αυτές που έχουν υποστεί όλοι οι άλλοι, επίσης σοβαρά πληγωμένοι, Συνταξιούχοι, καθώς και τη ΜΗ εφαρμογή της Απόφασης του Σ.τ.Ε. 
7).Την συμμετοχή μας στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος. 
Τέλος, 
Το Δ.Σ. καλεί όλους τους Συνδέσμους αλλά και τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, να στηρίξουν ενεργά με όλες τους τις δυνάμεις τις προσπάθειες αυτές και να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος, εκφράζοντας την οργή, αγανάκτηση, και αντίσταση τους, απέναντι στην κοροϊδία, στις νέες περικοπές και τις απάνθρωπες πολιτικές που εφαρμόζονται, οι οποίες υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της Πατρίδας μας. Η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. θα είναι σε διαρκή επαφή- ενημέρωση με τα μέλη της για κάθε διευκρίνηση για τις παραπάνω δράσεις .

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των ε.ε και ε.α.στελεχών των Ε.Δ. - Σ.Α. απόφασισε το Σ.Ο.Δ. για 20-11-2015...


Στην χθεσινή (06-11-2015) συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Δράσεων (Σ.Ο.Δ) των ε.ε. και ε.α.φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αποφασίσθηκε συνέντευξη Τύπου στις 13-11-2015 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 20-11-2015 και ώρα 15.00΄ στην Πλατεία Κλαυθμώνος και κατόπιν πορεία προς την Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών======>>>
Κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

EΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...

Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης, για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση====>>> Για ανάγνωση κλικ εδώ:

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με την Π.Ο.ΑΞΙ.Α...

Συνάντηση στα Γραφεία της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. είχε την 02-11-2015 αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.), με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Υποστράτηγο ε.α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο, τον Β΄Αντιπροεδρο Ταξίαρχο ε.α. ΜΠΕΤΤΑ Δημήτριο και τον Γ.Γ. Αντιστράτηγο ε.α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ Οδυσσέα. Απο πλευράς της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. παρέστη ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής και εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στο ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ. =====>>> Συζητήθηκαν: α). Το μέλλον του Ασφαλιστικού μας φορέα, του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
β).Τις δρομολογούμενες αλλαγές του Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού συστήματος που αφορά όλους, εν ενεργεία και σε αποστρατεία συναδέλφους.
γ). Αναφερθήκαν στις μέχρι τώρα παραστάσεις μας στις πολιτικές ηγεσίες στο ΥΠ.ΕΘ.Α. και στο Υπουργείο μας. 
δ).Την ανάγκη για την άμεση διευθέτηση της εκκρεμότητας που υπάρχει με τη χορήγηση των εφάπαξ, η καταβολή των οποίων καθυστερεί από τον Αύγουστο του 2014.
ε). Τον καθορισμό του «αξιομάχου», ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από το εποπτεύον Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και απασχολεί έντονα τους εν ενεργεία συναδέλφους.
ε).Το μέλλον των Επικουρικών Ταμείων,και που θα φθάσουν τα Επικουρικά Μερίσματα. 
Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση όλων ότι έχουμε χορτάσει διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις, δεν αποδεχόμαστε καμία απολύτως επιπλέον περικοπή στους μισθούς και τις συντάξεις των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθόσον έχουμε πληρώσει όλες τις συνταξιοδοτικές μας εισφορές και μάλιστα με το παραπάνω. 
Αποφασίστηκε όπως υπάρχει συνεχής αμφίδρομη ενημέρωση σε συνερασία και με το Σ.Ο.Δ. 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να είναι σε ετοιμότητα. 
Είναι ώρα ευθύνης και αγώνα απέναντι στη μονομερή εις βάρος μας αδικία και εξαθλίωσή μας.

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

EΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΗΣ...

Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημεριδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης,για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση====>>> Για ανάγνωση κλικ εδώ:

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης...


Μειωμένα κατά 28,5% θα είναι τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που θα λάβουν τα νοικοκυριά για τη σεζόν 2015-2016. Το «ψαλιδισμένο» επίδομα θα χορηγηθεί σε λιγότερους δικαιούχους και σε δυο δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν το 2016.====>> Σύμφωνα με την Εφημερίδα «Ημερησία», η πρώτη θα χορηγηθεί τον Ιανουάριο και η δεύτερη το Μάιο. 
Το σχέδιο, στο οποίο κατέληξε το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπει μείωση του επιδόματος στα 25 λεπτά το λίτρο από 35 λεπτά πέρυσι και αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν τους δικαιούχους. Με την αυστηροποποίηση των κριτηρίων οι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος περιορίζονται από 5,5 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι σε 2,3 εκατομμύρια και όσοι τελικά θα κάνουν χρήση του δικαιώματός τους υπολογίζονται σε περίπου 700.000 από 1,1 εκατομμύριο πέρυσι. 
Με τα νέα κριτήρια δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα είναι
• Αγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ από 30.000 ευρώ πέρυσι και ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ από 200.000 ευρώ πέρυσι. 
• Εγγαμος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ από 40.000 ευρώ πέρυσι και ακίνητη περιουσία που η αξία της δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ από 300.000 πέρυσι. 
• Εγγαμος με 1 παιδί με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ από 43.000 ευρώ πέρυσι και ακίνητη περιουσία έως 150.000 ευρώ. 
• Εγγαμος με 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ από 46.000 ευρώ πέρυσι και ακίνητη περιουσία έως 150.000 ευρώ. 
• Εγγαμος με 3 παιδιά και άνω με ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ από 49.000 ευρώ πέρυσι και ακίνητη περιουσία έως 150.000 ευρώ. 
• Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ από 43.000 ευρώ. 
Επίσης, αλλαγές θα υπάρξουν και στις γεωγραφικές ζώνες, βάσει των οποίων καθορίζεται η συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης για την οποία χορηγείται το επίδομα, καθώς και το τελικό ποσό επιδόματος, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του δικαιούχου. 
Το επίδομα θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται για έκταση κύριας κατοικίας μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τις οποίες θα καταβάλλεται το επίδομα θα συνεχίζουν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη στην οποία διαμένει κάθε δικαιούχος. 
Ανά γεωγραφική ζώνη: 
Τα ανώτατα ποσά του επιδόματος ανά γεωγραφική ζώνη αναμένεται να μειωθούν: 
• Από 1.050 σε 750 ευρώ στην α΄ γεωγραφική ζώνη, στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα και Ευρυτανία. 
Από 630 σε 450 ευρώ στην β΄ γεωγραφική ζώνη, στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν Ιωάννινα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αρκαδία, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος. 
• Από 336 σε 240 ευρώ στην γ΄ γεωγραφική ζώνη, στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν Αττική, Κόρινθος, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια, Μαγνησία, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα. 
• Από 210 σε 150 ευρώ στη δ΄ γεωγραφική ζώνη, στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Κύθηρα, νησιά Σαρωνικού. ΠΗΓΗ:
"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2410256836. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ.ΚΙΝ.ΔΙΑΧ/ΣΤΗ 6947331786"

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν πάντοτε τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου, o οποίος δεν φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κτλ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

BEBAIΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΑΠΑΣΑ

BEBAIΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΑΠΑΣΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Powered by Blogger.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ